SluitenSluiten
Primair onderwijs

Primair onderwijs

Voor ouders

Cito logo plectrumVerder

Voor ouders

Via het consultatiebureau, eigen observaties en die van een eventueel kinderdagverblijf of gastouder bleef je tot het vierde levensjaar van je kind goed op de hoogte van zijn of haar ontwikkeling. Dan breekt een nieuwe fase aan: de basisschooltijd. Iedereen – de school, de leerkracht, jij als ouder én wij als Cito – heeft dezelfde wens voor jouw zoon of dochter: eerlijke kansen en onderwijs dat past bij het kind, zodat het zich optimaal kan (blijven) ontwikkelen. Cito ondersteunt door inzicht te geven in de groei van iedere leerling.

Oefenen of voorbereiden?

Zeker op de basisschool is oefenen voor toetsen niet nodig. In de les of thuis oefenen met de lesstof, kan wel onderdeel van het leerproces zijn. Het is een samenspel tussen school, ouders en het kind of dit nodig is en in welke mate. Oefenen voor toetsen is niet nodig... Als leerkracht (en ouder!) wil je weten wat de kinderen inhoudelijk kunnen, hoe vaardig ze zijn en niet dat ze aantonen dat ze een toets goed kunnen maken. Hoe kun je wél helpen? Wat wel kan is op school kennismaken met de vraagstelling in onze toetsen en een kind voorbereiden op hoe een toetsafname gaat.
De juf of meester krijgt de hele dag door informatie over wat een leerling kan en wat hij nog moet leren. Door te observeren, beurten te geven, werk na te kijken. Onze toetsen helpen hem een eerlijk en nog beter beeld te krijgen. Ze laten zien waar je zoon of dochter staat, wat hij of zij kan. Ze laten de juf of meester zien waar je zoon of dochter goed in is, en waarin hij of zij zich nog verder kan ontwikkelen. Natuurlijk ziet een leerkracht nog veel meer van je kind dan alleen die toetsscores. Ga dus lekker ontspannen om met de toetsen!
Als ouder wil je de ontwikkeling van je zoon of dochter goed kunnen volgen. Op deze pagina vind je veel informatie over de toetsen en ons volgsysteem. Bekijk de video’s, antwoorden op veelgestelde vragen en onze visie op verschillende actuele onderwerpen. Lees ook de blogs van onze medewerkers – vaak ook ouders! – over wat er speelt in de onderwijswereld en hoe zij hier tegenaan kijken.

Wij wensen alle kinderen én hun ouders een heel mooie schooltijd!

Waarom toetsen we?

Je kind duidelijk in beeld via het volgsysteem

Om de ontwikkeling van je zoon of dochter goed te kunnen volgen, maken scholen gebruiken van een leerlingvolgsysteem (LVS). Met behulp van de LVS-toetsen bepaalt de juf of meester waar je kind staat in zijn ontwikkeling. Zo kan er worden ingespeeld op de behoeftes van jouw kind. Door naast de informatie die hij zelf al verkrijgt over zijn leerlingen ook twee keer per jaar de toetsen van Cito af te nemen, kijkt een leerkracht weer even met een frisse blik naar alle leerlingen. De nieuwe informatie geeft de leerkracht de kans om tijdig bij te sturen en geeft je kind de beste kans om zijn talenten te ontwikkelen.
viseon

Instrumenten van Cito

 • Met het observatie-instrument Kleuter in beeld kunnen kleuterleerkrachten de ontwikkeling van de kleuters en de groep goed én betrouwbaar in beeld krijgen. Kleuter in beeld legt de focus op de groei van het kind zelf.
 • Met het leerlingvolgsysteem volg je voor groep 3 tot en met 8 de leervorderingen. Hiermee kan een leerkracht onderwijsbehoefte signaleren en bijvoorbeeld zien welke leerlingen extra aandacht of uitleg nodig hebben. Zo kan hij onderwijs geven dat het beste bij een kind past.
  Nieuw! Vanaf schooljaar 2021-2022 kunnen scholen hun leerlingen zien groeien in het gloednieuwe leerlingvolgsysteem Leerling in beeld. Leerling in beeld legt de focus nog meer op de groei van iedere leerling. Het is het leerlingvolgsysteem van iederéén. (Inclusief voorspelling best passend vervolgonderwijs, gebaseerd op LVS-resultaten! De voorspelling vervangt de huidige Entreetoets.)
  En in ontwikkeling: met het oog op de nieuwe wet Doorstroomtoetsen PO, werken we aan de ontwikkeling van een Leerling in beeld-doorstroomtoets (bij andere aanbieders nu nog bekend als de 'eindtoets'). De nieuwe toets zal helemaal aansluiten bij het nieuwe LVS van Cito: Leerling in beeld.

Goed om te weten

 • Toetsen zijn best leuk!
  Veel kinderen vinden het maken van toetsen best leuk; stress wordt vaak opgebouwd door de omgeving. Belangrijk is dan ook dat ouders en leerkrachten ontspannen met de toetsen omgaan. Keep calm!
 • Waarin nog ontwikkelen?
  Een toets is geen afrekeninstrument, maar laat zien ‘waar ben je goed in?’ en ‘waar kun je je nog in ontwikkelen?’ Weg dus met die prestatiedruk. Onze volgsystemen en toetsen laten de verbeterpunten van je kind zien, maar ook wat juist zijn of haar sterke kanten zijn. Zodat hij extra ondersteund of extra uitgedaagd kan worden.
 • De juf of meester ziet veel meer.
  Het resultaat van een toets is niet allesbepalend, maar draagt bij aan een betrouwbaar beeld, als stukje van de puzzel. De juf of meester ziet veel meer van een leerling en baseert zijn oordeel niet alleen op toetsscores. Scholen gebruiken toetsen om het onderwijs op de leerlingen af te stemmen, niet om leerlingen in hokjes te plaatsen.
 • Een toets is een momentopname.
  Dit wordt vaak gezegd, en is natuurlijk ook waar. In principe is iedere meting een momentopname. Denk aan de snelheidscontrole bij een auto of een weegschaal die aangeeft hoeveel je weegt. Wanneer je met regelmaat toetst, is er een duidelijke lijn te zien door de tijd heen. Zo’n leerlijn is belangrijker dan het resultaat op één op zichzelf staande toets.
 • Leren van meten, daar draait het om.
  Scholen toetsen niet omdat het moet, maar omdat het handvatten oplevert om het onderwijs op de leerlingen af te stemmen. Het begint voor de juf of meester pas na het toetsen; met alleen toetsen ben je er niet, je moet er iets mee doen. Analyseren is ontzettend belangrijk.
 • Passend onderwijs, passend toetsen.
  Geen twee leerlingen zijn gelijk, gelukkig is ieder kind anders. De een gaat met sprongen door de leerstof, de ander stap voor stap. Om ook leerlingen met extra onderwijsbehoeften of een vertraagde ontwikkeling goed te volgen, bieden wij toetsen aan voor speciale leerlingen.
  Ook houden we rekening met bijvoorbeeld dyslexie. Cito ‘helpt’ door middel van signalering, aangepaste toetsen en onderzoek. Zo dragen we steeds meer bij aan onderwijs op maat.
Tip! OudersenOnderwijs.nl (gesubsidieerd door het ministerie van OCW) biedt heel nuttige informatie aan ouders over onderwijs, geeft advies en antwoorden. Je vindt daar ook de juiste informatie om je goed voor te bereiden op een tienminutengesprek of driehoeksgesprek.

Veelgestelde vragen

 • Hoe volg ik mijn kind in zijn/haar ontwikkeling?
 • Welke toetsen zijn er?
 • Hoe lang moet een kind zich concentreren op een toets?
 • Hoe lees je de rapportages?
 • Hoe zit dat met die scores?
 • Hoe houdt Cito rekening met speciale leerlingen?
Lees het antwoord op deze en meer vragen

Contact

Algemene vragen, tips of opmerkingen over onze toetsen of het volgsysteem? Neem dan gerust contact met ons op. Specifieke vragen over resultaten of toetsen van uw kind? Neem dan contact op met de leerkracht of de school.