Sluiten
Training en Advies

Meer grip op toetsing en examinering?

Cito ondersteunt met training en advies

Samen voor krachtig onderwijs

Versterk jouw examenorganisatie samen met Cito

Voor betrouwbaar, kwalitatief en goed onderwijs is controle op het complete proces van toetsing en examinering een voorwaarde.

Het goed peilen van voortgang en groei van leerlingen en studenten geeft grip, overzicht en rust. Cito gelooft in een procesmatige aanpak van toetsing en examinering. Wij ondersteunen onderwijsorganisaties bij het inrichten en organiseren van de complete keten van toetsing en examinering.
Training en Advies
Wat levert de juiste aandacht voor toetsing en examinering op?
  • Een sterke(re) examenorganisatie
  • Een hogere examenkwaliteit
  • Een betere aansluiting van de toetsvisie op de onderwijsvisie
  • Een positief oordeel van de Inspectie of van de NVAO
In een vrijblijvend, (online) adviesgesprek verkennen we graag samen de kansen voor jouw organisatie.
Bel ons op (026) 352 10 74 of mail naar citoconsult@cito.nl.

Het geheim van succesvolle toetsing en examinering

Het organiseren van goede, eerlijke, transparante toetsing en examinering die past bij jouw onderwijswijsvisie verdient een doordachte aanpak. Wij ondersteunen scholen of andere examenorganisaties én hun professionals hierbij. Met behulp van de vijf bouwstenen van het MAGIC-model van Cito krijg je (weer) grip op toetsing en examinering.
Voor succesvol en toekomstbestendig toetsen en examineren heeft Cito het MAGIC-model ontwikkeld. Het model omvat alle aspecten voor een integrale kijk op de kwaliteit van de toets- en examineringsketen.

Van voortgezet tot hoger onderwijs, van Nederland tot Singapore

Iedere onderwijssector kent eigen uitdagingen als het gaat om toetsing en examinering.
Cito biedt al ruim 50 jaar kwalitatieve oplossingen die op maat zijn gemaakt voor alle vormen van onderwijs in Nederland én wereldwijd.

MAGIC
Questify
De vijf bouwstenen
Het MAGIC-model is gebaseerd op vijf belangrijke uitgangspunten die fungeren als bouwstenen voor een succesvolle toets- en examineringsketen:
  • Meten
  • Adviseren
  • Groei
  • Implementatie
  • Certificering

Meten: als je wilt weten waar je naar toe gaat, moet je weten waar je bent

Voordat je in de actiemodus schiet, wil je weten hoe het er precies voor staat met de examenorganisatie. Door te meten, zien we wat goed gaat en wat aandacht behoeft. Het doorlichten van toetsen en examens en examenprocessen, legt bloot waar de focus moet liggen. Door een goede meting vooraf kun je de beschikbare tijd en middelen gerichter inzetten. Meten is bij ons maatwerk en kan variëren van een quickscan tot een complete audit.

Adviseren: gericht, praktisch, passend

Onze ervaren professionals hebben zowel vakinhoudelijke expertise als verstand van het proces van toetsing en examinering. Ze helpen je verder met het ontwikkelen of aanscherpen van de toetsvisie en het toetsbeleid, met het versterken van de examenorganisatie en het bouwen aan toekomstbestendige examinering. Adviezen van onze experts zijn altijd gerichte en uitvoerbare interventies.

Groei: persoonlijke groei door training en coaching

Zoals elke onderwijsinstelling leerlingen of studenten wil laten groeien, streven wij naar groei van iedereen die betrokken is bij toetsing en examinering. In onze trainingen en coachingstrajecten is er veel aandacht voor deskundigheidsbevordering en halen we het beste in elk team naar boven.

Trainingen zijn gericht op directe toepassing van verworven kennis en kunnen klassikaal, online of in een mix van deze vormen worden uitgevoerd. Trainingen zijn altijd maatwerk; we bepalen samen welke inhoud en vorm het best aansluit bij de organisatie en professionals die de training gaan volgen.

Implementeren: concrete resultaten bereiken

Alleen papieren adviezen leveren – hoe goed bedoeld ook – geen betere examens en toetsen op. Cito helpt je daarom bij het vertalen van de uitgebrachte adviezen en interventies naar praktische daden. Zo zorgen we er samen voor dat je grip op toetsing en examens hebt. En houdt. Wij ondersteunen bij de uitvoering van het toetsbeleid en kunnen tijdelijk rollen invullen in de keten, zoals extern lid van de examencommissie.

Certificeren: laten zien dat u het vertrouwen verdient

Als je je bezighoudt met toetsen en examineren, moet je kunnen aangeven hoe beslissingen over cijfers en diploma’s zo objectief mogelijk worden genomen. Leerlingen en studenten hebben immers recht op een onderbouwde beoordeling. Als gecertificeerd examenfunctionaris laat je zien dat dit vertrouwen terecht is.
Wij zijn een NVE-erkende certificeringsorganisatie en begeleiden kandidaten richting aantoonbare deskundigheid.

Direct contact opnemen?