SluitenSluiten
Training en Advies

Meer grip op toetsing en examinering?

Cito ondersteunt met training en advies

Cito logo plectrumVerder
Samen voor krachtig onderwijs

Versterk jouw examenorganisatie samen met Cito

Je wilt dat elke leerling of student het optimale uit zichzelf haalt. Het goed meten van voortgang en groei van leerlingen en studenten geeft je hierbij grip en overzicht. Toetsing en examinering vraagt een procesmatige aanpak en controle op dit proces is een voorwaarde voor betrouwbaar, kwalitatief en goed onderwijs.
Training en Advies

Wat levert de juiste aandacht voor toetsing en examinering op?

  • Een sterke(re) examenorganisatie
  • Een hogere examenkwaliteit
  • Een betere aansluiting van de toetsvisie op de onderwijsvisie
  • Een positief oordeel van de Inspectie of van de NVAO
In een vrijblijvend, (online) adviesgesprek verkennen we graag samen de kansen voor jouw organisatie.
Bel ons op (026) 352 10 74 of mail naar citoconsult@cito.nl.

MAGIC: de oplossing voor succesvolle toetsing en examinering

MAGIC is een gestructureerde werkwijze die elke school of instelling kan helpen (weer óf meer) grip te krijgen op toetsing en examinering. De vijf bouwstenen van het MAGIC-model belichten alle aspecten die een rol spelen bij succesvol en toekomstbestendig toetsen en examineren. Ze bieden daarbij een integrale kijk op de kwaliteit van de hele keten. 

Het MAGIC-model is gebaseerd op vijf uitgangspunten die fungeren als bouwstenen voor een succesvolle toets- en examineringsketen.  
MAGIC: Meting, Advies, Groei, Implementatie en Certificering

Meting: beginsituatie bepalen om einddoel helder te krijgen

Bepaal waar je staat, voor je verder gaat. Om je koers te bepalen, moet je weten wat je beginsituatie is. Maar hoe bepaal je de uitgangspositie van je examenorganisatie? Waar is werk aan de winkel?
Door alle examenprocessen en producten goed door te lichten wordt duidelijk wat goed gaat en wat aandacht behoeft. Én waar dus de focus moet liggen. 

Meten is (bij ons) maatwerk en kan variëren van een quickscan tot een complete audit. Met een goede meting vooraf kun je beschikbare tijd en middelen gerichter inzetten. We helpen je graag.  

Advies: gerichte expertise inschakelen

Je gaat enthousiast aan de slag en loopt tegen verschillende vragen aan. Bijvoorbeeld: Hoe ga ik onze toetsvisie en ons toetsbeleid ontwikkelen of aanscherpen? Hoe versterken we onze examenorganisatie? Hoe bouwen we aan eigentijdse én toekomstbestendige examinering? Herkenbaar? Dan is het nuttig om gerichte expertise in te schakelen. Elke situatie is anders en vraagt om een eigen aanpak.

Goed toetsen en examineren is een vak, dat gerichte kennis en ervaring vereist. Onze adviezen zijn altijd maatwerk, dus passend en direct uitvoerbaar binnen jouw examenorganisatie.   

Groei: persoonlijke groei door training en coaching

Je hebt fijne collega’s die betrokken zijn bij toetsing en examinering. Maar hebben ze ook de juiste kennis en kunde hiervoor in huis? Presteert het team optimaal of valt er nog terrein te winnen? 
Persoonlijke ontwikkeling en groei is wat ons betreft een speerpunt. Door gerichte trainingen en coachingstrajecten kunnen examenorganisaties het beste in zichzelf naar boven halen.

Trainingen zijn gericht op directe toepassing van verworven kennis en kunnen klassikaal, online of in een mix van deze vormen worden uitgevoerd. Uiteraard gaat alles in overleg; we bepalen samen welke inhoud en vorm het beste aansluit bij de organisatie en de professionals die de training gaan volgen.  

Implementatie: concrete resultaten bereiken

Je hebt zicht op het totaalplaatje, weet wat je wilt bereiken en wilt de volgende stap zetten? Hoe goedbedoeld ook, papieren adviezen alleen leveren geen betere examens en toetsen op. Hoe vertaal je ze naar de praktijk? Ook hiervoor kun je onze hulp inschakelen.Samen zorgen we ervoor dat je grip op toetsing en examineren hebt. Én houdt.

Wij ondersteunen je bijvoorbeeld bij de uitvoering van het toetsbeleid en kunnen tijdelijk rollen invullen in de examenketen, zoals extern lid van de examencommissie.   

Certificering: bewijs van kennis en kunde

Als je je bezighoudt met toetsen en examineren, moet je kunnen uitleggen hoe beslissingen over cijfers en diploma’s zo objectief mogelijk worden genomen. Leerlingen en studenten hebben immers recht op een onderbouwde beoordeling. Als gecertificeerd examenfunctionaris heb je aangetoond vakbekwaam te zijn en laat je dus zien dat dit vertrouwen terecht is. 

Wij zijn een NVE-erkende certificeringsorganisatie en begeleiden kandidaten richting aantoonbare deskundigheid.   
 

Van voortgezet tot hoger onderwijs, van Nederland tot Singapore

Iedere onderwijssector kent eigen uitdagingen als het gaat om toetsing en examinering.
Cito biedt al ruim 50 jaar kwalitatieve oplossingen die op maat zijn gemaakt voor alle vormen van onderwijs in Nederland én wereldwijd.

Direct contact opnemen?