Sluiten
leerling in schoollokaal

Tools en informatie voor docenten

Wolf

Wolf – uitwisselprogramma voor examengegevens 

Direct na de eindexamens start Stichting Cito met normeringsonderzoeken. En daarvoor hebben we afnamegegevens nodig. Van zoveel mogelijk scholen en zoveel mogelijk leerlingen. De resultaten van je leerlingen stuur je door via Wolf, ons speciale computerprogramma. 

leraar achter laptop
Wat is Wolf

Wolf is het computerprogramma waarmee je direct na de examens leerlingresultaten doorzet naar Cito. Die gegevens zijn onmisbaar voor het bepalen van de N-termen.

  • Met Wolf help je je leerlingen. Want hoe meer examengegevens wij binnenkrijgen, hoe nauwkeuriger wij het College voor Toetsen en Examens kunnen adviseren over de N-term.
  • Met Wolf help je jezelf. Je krijgt van ons een groepsrapportage, waarin we de resultaten van jouw examenkandidaten op onderdelen uit het examen vergelijken met het landelijk gemiddelde. Een mooi instrument om je eigen onderwijs te evalueren!
  • Met Wolf help je de schooladministratie. Je kunt Wolf gebruiken om de 2e correctie snel en efficiënt af te werken. Daarna kunnen de gefiatteerde scores uitgewisseld worden met het leerling-administratiesysteem. Zo heb je direct per leerling de juiste score bij het juiste examen.

Hoe werkt Wolf?

  • Makkelijk meedoen Wolf is een webbased computerprogramma. Het programma wijst zich vanzelf. Als examinator kun je je gegevens 24/7 invoeren, waar je maar wilt. Je start Wolf op via een speciale link. Die krijg je toegezonden via de Wolf-accountbeheerder van je eigen school. Je krijgt ook weer een e-mail als je je rapportage kunt downloaden.
  • Voor een groepsrapportage Voor een groepsrapportage zet je bij voorkeur de gegevens van alle leerlingen door naar Cito. Als ondergrens geldt dat we de gegevens van  zes leerlingen moeten hebben. 
  • 2e correctie Als 1e corrector zet je ingevoerde scores met één druk op de knop door naar de 2e corrector. Als 2e corrector zie je die gegevens, zodra de groep is doorgezet, in Wolf. 
  • Uitwisseling met LAS Na afronding van de 2e correctie kun je als accountbeheerder de gefiatteerde scores exporteren. Deze scores kun je vervolgens importeren in je leerling-administratiesysteem. Zo heb je direct per leerling de juiste score bij het juiste examen.

Nieuw: Maak kenbaar dat je alle opties van Wolf wilt kunnen gebruiken

Formeel mag Stichting Cito pas groepsrapportages genereren en gegevens uitwisselen voor de 2e correctie als het bevoegd gezag van de school daar expliciet opdracht voor heeft gegeven. Het bevoegd gezag kan dat kenbaar maken door de dienstverleningsovereenkomst en verwerkingsovereenkomst in te vullen en te ondertekenen. Hiermee krijgt Stichting Cito in principe opdracht om de gegevensverwerking namens de onder het bevoegd gezag vallende school of scholen uit te voeren en verbindt Stichting Cito zich om dat volgens deze dienstverlenings- en verwerkersovereenkomst te doen. Een digitaal bewerkbare versie kunt u verkrijgen door te mailen naar wolf@cito.nl.

Wanneer kun je Wolf inrichten?

In te richten in Wolf vanaf
Algemene tijdvakken 1e & 2e tijdvak 
9 april 2021
Algemene vakken
3e tijdvak

2 juli 2021
Algemene tijdvakken 1e & 2e tijdvak 
Algemene vakken
3e tijdvak
Alle Wolf-accountbeheerders ontvangen in april 2021 een instructiemail met inloggegevens voor Wolf. 
"Met Wolf kan een school heel veel bureaucratie voorkomen. Er behoeven maar één of twee handtekeningen te worden gezet. Het DI-200 formulier is overbodig geworden en het geloop naar het examensecretariaat is verdwenen."
Marc van der Nat
Uit: de wiskundebrief 18-06-2017

Voor jou: groepsrapportage

  • Handig vergelijkingsinstrument Wolf vergelijkt de resultaten van jouw examenkandidaten met die van een landelijke steekproef. Daardoor zie je direct hoe jouw leerlingen en jouw school het hebben gedaan. Je kunt de Wolf-groepsrapportage gebruiken voor zelfevaluatie of als benchmark. Bekijk een voorbeeld-groepsrapportage.   
  • Vragen clusteren In de groepsrapportages clustert Wolf de eindexamenvragen. Hoe dit gebeurt, verschilt per examen. Naar de clusteringscriteria. Bij nog experimentele groepsrapportages cluster je vragen naar eigen inzicht. Lees meer daarover of bekijk een voorbeeld.
  • Schoolbeleid. Groepsrapportages zijn op verschillende manieren in te zetten. Bekijk de Opties en overwegingen.
"Als docent met eindexamenklassen heb ik veel met Wolf te maken. Ik ben onder de indruk van de logica van het systeem. Het werkt perfect, vooral als je de moeite neemt de handleiding gewoon te lezen."
drs. B. Florijn
Docent geschiedenis en maatschappijleer, examensecretaris havo/vwo