SluitenSluiten
leerling in schoollokaal

Tools en informatie voor docenten

Wolf

Cito logo plectrumVerder

Wolf – uitwisselprogramma voor examengegevens 

Direct na de eindexamens start Stichting Cito met normeringsonderzoeken. En daarvoor hebben we afnamegegevens nodig. Van zoveel mogelijk scholen en zoveel mogelijk leerlingen. De resultaten van je leerlingen stuur je door via Wolf, ons speciale computerprogramma. 

leraar achter laptop

Wat is Wolf

Wolf is het computerprogramma waarmee je direct na de examens leerlingresultaten doorzet naar Cito. Die gegevens zijn onmisbaar voor het bepalen van de N-termen.

 • Met Wolf help je je leerlingen. Want hoe meer examengegevens wij binnenkrijgen, hoe nauwkeuriger wij het College voor Toetsen en Examens kunnen adviseren over de N-term.
 • Met Wolf help je jezelf. Je krijgt van ons een groepsrapportage, waarin we de resultaten van jouw examenkandidaten op onderdelen uit het examen vergelijken met het landelijk gemiddelde. Een mooi instrument om je eigen onderwijs te evalueren!
 • Met Wolf help je de schooladministratie. Je kunt Wolf gebruiken om de 2e correctie snel en efficiënt af te werken. Daarna kunnen de gefiatteerde scores uitgewisseld worden met het leerling-administratiesysteem. Zo heb je direct per leerling de juiste score bij het juiste examen.

Hoe werkt Wolf?

 • Makkelijk meedoen Wolf is een webbased computerprogramma. Het programma wijst zich vanzelf. Als examinator kun je je gegevens 24/7 invoeren, waar je maar wilt. Je start Wolf op via een speciale link. Die krijg je toegezonden via de Wolf-accountbeheerder van je eigen school. Je krijgt ook weer een e-mail als je je rapportage kunt downloaden.
 • Extra functionaliteiten Wil je groepsrapportages ontvangen, de tweede correctie uitvoeren en gefiatteerde scores uitwisselen met het LAS? Dat kan als het bevoegd gezag een Dienstverlenings- en verwerkersovereenkomst met Stichting Cito invult en ondertekent. Deze overeenkomst is geldig voor de examenjaren 2021 tot en met 2023.
 • Voor een groepsrapportage Voor een groepsrapportage zet je bij voorkeur de gegevens van alle leerlingen door naar Cito. Als ondergrens geldt dat we de gegevens van  zes leerlingen moeten hebben. 
 • 2e correctie Als 1e corrector zet je ingevoerde scores met één druk op de knop door naar de 2e corrector. Als 2e corrector zie je die gegevens, zodra de groep is doorgezet, in Wolf. 
 • Uitwisseling met LAS Na afronding van de 2e correctie kun je als accountbeheerder de gefiatteerde scores exporteren. Deze scores kun je vervolgens importeren in je leerling-administratiesysteem. Zo heb je direct per leerling de juiste score bij het juiste examen.

Wanneer kun je Wolf inrichten?

In te richten in Wolf uiterlijk vanaf
Beroepsgerichte vakken
Omstreeks 21 maart 2023
Algemene vakken
1e tijdvak

6 april 2023
Verder
Beroepsgerichte vakken
Verder
Algemene vakken
1e tijdvak
Wolf-accountbeheerders van de beroepsgerichte vakken ontvangen half maart 2023 een instructiemail met inloggegevens voor Wolf. In april 2023 volgt de instructiemail met inloggegevens voor de Wolf-accountbeheerders van de algemene vakken.
"Met Wolf kan een school heel veel bureaucratie voorkomen. Er behoeven maar één of twee handtekeningen te worden gezet. Het DI-200 formulier is overbodig geworden en het geloop naar het examensecretariaat is verdwenen."
Afbeelding gevoelig roze
Marc van der Nat
Uit: de wiskundebrief 18-06-2017

Voor jou: groepsrapportage

 • Handig vergelijkingsinstrument Wolf vergelijkt de resultaten van jouw examenkandidaten met die van een landelijke steekproef. Daardoor zie je direct hoe jouw leerlingen en jouw school het hebben gedaan. Je kunt de Wolf-groepsrapportage gebruiken voor zelfevaluatie of als benchmark.   
 • Extra functionaliteiten Wil je groepsrapportages ontvangen, de tweede correctie uitvoeren en gefiatteerde scores uitwisselen met het LAS? Dat kan als het bevoegd gezag een Dienstverlenings- en verwerkersovereenkomst met Stichting Cito invult en ondertekend. Deze overeenkomst is geldig voor de examenjaren 2021 tot en met 2023.
 • Vragen clusteren In de groepsrapportages clustert Wolf de eindexamenvragen. Hoe dit gebeurt, verschilt per examen. Naar de clusteringscriteria. De groepsrapportages in Excel zullen in 2022 niet worden aangeboden. De pilot is afgerond en Cito evalueert dit project voor 2023.
 • Schoolbeleid. Groepsrapportages zijn op verschillende manieren in te zetten. Bekijk de Opties en overwegingen.
"Als docent met eindexamenklassen heb ik veel met Wolf te maken. Ik ben onder de indruk van de logica van het systeem. Het werkt perfect, vooral als je de moeite neemt de handleiding gewoon te lezen."
Afbeelding gevoelig roze
drs. B. Florijn
Docent geschiedenis en maatschappijleer, examensecretaris havo/vwo
Wij werken continue onze handleidingen bij. Download hieronder de meest recente versies.