Sluiten
Voortgezet onderwijs

Kijk- en luistertoetsen vmbo, havo en vwo

Via Woots kun je het hele jaar luistervaardigheid trainen

Kijk- en luistertoetsen van Cito

Afname digitaal én op papier

Voor al je leerlingen is luistervaardigheid een verplicht onderdeel van het schoolexamen (SE). Voor alle vreemde talen en op vmbo ook voor Nederlands. Je kunt natuurlijk zelf een examen maken. Maar dat vereist toetsexpertise en is tijdrovend, kostbaar ook. Kies voor zekerheid, bespaar tijd en neem een Cito Kijk- en luistertoets af: die voldoet aan alle eisen! De schoolexamens voor Engels, Duits, FransSpaans en Nederlands neem je af via het nieuwe online toetsplatform Woots, waarbij zowel digitaal als papieren afname mogelijk is. 

Onbeperkt oefenen

Naast het nieuwe examen van 2022 krijg je toegang tot alle schoolexamens vanaf 2015 waarmee je onbeperkt mag oefenen met alle leerlingen van jouw school. En dat biedt veel voordelen. Voor jou, maar zeker ook voor je leerlingen. 

Kijk het webinar 'Wat is er nieuw' van 28 september terug
Nieuw in schooljaar 2021-2022

Voor moderne vreemde talen:

 • bij digitale afnames gaan we over op vrije navigatie. Zo krijgen jouw leerlingen onder meer de mogelijkheid om hun antwoorden te checken en aan te passen waar nodig;
 • vanwege de positieve reacties op de korte, formatieve toetsjes, komt er voor de Luistervaardigheidstrainer komend schooljaar meer oefenmateriaal beschikbaar voor Duits, Frans en Spaans;
 • vanwege de trend dat het niveau van leerlingen op het gebied van Engels stijgt, komt er voor Engels havo ook een onderdeel ‘globaal’ (kijken en) luisteren. Voor Engels vmbo gt komt er een blokje met Engelstalige vragen;
 • bij Frans vwo komen er juist meer Nederlandstalige vragen in de schoolexamens.

Voor Nederlands: 

 • bij digitale afnames gaan we over op vrije navigatie. Zo krijgen jouw leerlingen onder meer de mogelijkheid om hun antwoorden te checken en aan te passen waar nodig.
 • afgelopen jaar zijn er vanwege Covid-19 niet genoeg afnames van de pretest geweest om een normering op te kunnen baseren. Er zijn inmiddels voldoende afnames geweest om een definitieve adviesnormering van de Kijk- en luistertoetsen Nederlands 2021-2022 vast te leggen. Bij vmbo bb en vmbo kb verandert er niets ten opzichte van de voorlopige adviesnormering. Bij vmbo gt is de definitieve adviesnormering iets soepeler dan de voorlopige. Deze definitieve adviesnormeringen worden ook in Woots ingevoerd, waardoor er een cijfer bij de behaalde score verschijnt.

Voor digitaal toetsen (alle talen):

Er is een maximum tijd waarin de toets afgerond moet worden. Die blijft bovenin zichtbaar. Bij de Kijk- en luistertoetsen van januari 2022 verschilt de maximale tijd bij digitale toetsen voor reguliere leerlingen t.o.v. de toetsen voor leerlingen met recht op verlenging. Lees deze instructie hoe je de juiste tijd instelt. Reguliere leerlingen krijgen vijf minuten extra dan bij de schriftelijke afname, vanwege de vrije navigatie. Tel daar 20% bij op voor de leerlingen met recht op verlenging.
 

Waaruit bestaan Kijk- en luistertoetsen?

Voor Engels, Duits, Frans en Spaans (vmbo, havo, vwo) en Nederlands vmbo bieden we: 
 • het hele schooljaar toegang tot voorbereidende kijk- en luistertoetsen voor alle niveaus via online toetsplatform Woots
 • bibliotheek vol voorbereidingsmateriaal
 • digitale en papieren afname van de toetsen en schoolexamens
 • toetsen van verschillende omvang, van een lesuur tot een volledig examen, met materiaal vanaf 2015. Per taal afhankelijk van het beschikbare materiaal.
 • versies voor leerlingen met dyslexie en slechthorende leerlingen
 • digitaal video- en audiomateriaal (geen cd/dvd meer nodig!)
 • normering Nederlands na voldoende afnames, normering MVT binnen twee weken na afname
 • gebruiksrecht voor álle leerlingen (dus ook niet betaalde eindexamenkandidaten)
 Meer weten? Bekijk de toetsen   

Goed om te weten!

 • Toetsen met authentieke audio-/videofragmenten 
 • Onderwerpen sluiten aan bij belevingswereld leerlingen
 • Automatisch scoren van zowel de papieren als de digitale afnames.
 • Online rapportage: groepsoverzicht, score én indicatie behaald ERK-niveau
 • Afname via een nieuw online toetsplatform
Eén vaste prijs per examenleerling per taal

Eenvoudig prijsmodel: 

 • voor onze Kijk- en luistertoetsen betaal je één vaste prijs per examenleerling per taal
 • voor Engels: € 8,35 per eindexamenleerling
 • voor Duits, Frans en Spaans: € 10,45 per eindexamenleerling
 • voor Nederlands: € 6,25 per eindexamenleerling
 • dezelfde prijs voor leerlingen met dyslexie en slechthorende leerlingen
 • de prijs is inclusief gebruik van voorbereidingsmateriaal voor álle leerlingen


Het nieuwe toetsplatform

 • Het nieuwe toetsplatform voor toetsen en examens in het vo heet Woots
 • Ontwikkeld door Cito en Ans Delft
 • Combinatie van bewezen techniek (Ans Delft) en toetskwaliteit (Cito)
 • Omdat je niet alleen wilt leren vóór toetsen, maar ook ván toetsen
Lees hier de privacybijsluiter voor het gebruik van Woots als subverwerker van Cito Kijk- en luistertoetsen. 

Leerling maakt digitale toets
Daarom Kijk- en luistertoetsen van Cito
 • In vijf talen, voor vmbo, havo en vwo
 • Afname digitaal of op papier
 • Zekerheid: vertrouwde standaard
 • Objectief: moeilijkheidsgraad bepaald door proeftoetsing
 • Gemak: automatisch scoren, snel nakijken 
 • Nieuw: met voorbereidingsmateriaal, digitale inzage, samen nakijken en meer

Training en advies op maat voor krachtig onderwijs

Hoe kun je met een effectief toetsbeleid de kwaliteit van je onderwijs verbeteren? Met trainingen en advies op maat van Cito haal je méér uit jouw toetsen. Je kunt denken aan trainingen en adviestrajecten voor het verbeteren van:

 • zelfgemaakte toetsen
 • toetsen van Cito die je afneemt
 • toetsbeleid