Kijk- en luistertoetsen

Kijk- en luistertoetsen vmbo, havo en vwo

Via Woots kun je het hele jaar luistervaardigheid trainen

Kijk- en luistertoetsen van Cito

Afname digitaal én op papier

Voor al je leerlingen is luistervaardigheid een verplicht onderdeel van het schoolexamen (SE). Voor alle vreemde talen en op vmbo ook voor Nederlands. Je kunt natuurlijk zelf een examen maken. Maar dat vereist toetsexpertise en is tijdrovend, kostbaar ook. Kies voor zekerheid, bespaar tijd en neem een Cito Kijk- en luistertoets af: die voldoet aan alle eisen. De schoolexamens voor Engels, Duits, FransSpaans en Nederlands neem je af via het nieuwe online toetsplatform Woots, waarbij zowel digitaal als papieren afname mogelijk is. 

Onbeperkt oefenen

Naast het nieuwe examen van 2022-2023 krijg je toegang tot alle schoolexamens vanaf 2015 waarmee je onbeperkt mag oefenen met alle leerlingen van jouw school. En dat biedt veel voordelen. Voor jou, maar zeker ook voor je leerlingen. 

Tips voor het schoolbreed inzetten van alle materialen
KLT 50 jaar

Cito Kijk- en luistertoetsen 50 jaar

Wist je dat we met de liefde voor taal als basis komend schooljaar al 50 jaar Cito Kijk- en luistertoetsen maken? Mede gemaakt door en voor taaldocenten in Nederland. Dit jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Van mei 2022 tot mei 2023 besteden we hier op verschillende manieren aandacht aan.

Animatie

Nieuw in schooljaar 2022-2023

Via de enquête en de contacten met onze klantenservice en educatief adviseurs is opgehaald hoe de schoolexamens zijn verlopen. Daarnaast zijn we op 21 april in twee klankbordsessies in gesprek gegaan met ruim twintig taaldocenten en examensecretarissen. Op basis van de waardevolle feedback delen we hier de verbeterpunten waar we onder meer aan werken:

 • in Woots wordt het algemene gebruikersgemak verbeterd
 • we gaan kijken naar een manier om sneller te normeren
 • om het delen van toetsresultaten onder leerlingen te voorkomen:
  - blokkeren we de inzagemogelijkheid voor leerlingen tijdens de afnameperiode tot aan de normering;
  - wordt het makkelijker om een leerling voor afname van het schoolexamen uit een digitale, ingeplande toets te verwijderen.
 • we overwegen een duidelijkere scheiding tussen een schoolexamenbank en oefenbank per taal
 • we gaan naar een kortere afnameperiode
De afname met drie versie opgavenboekjes voor de Kijk- en luistertoetsen blijft beschikbaar in schooljaar 2022-2023.

Waaruit bestaan Kijk- en luistertoetsen?

Voor Engels, Duits, Frans en Spaans (vmbo, havo, vwo) en Nederlands vmbo bieden we: 
 • het hele schooljaar toegang tot voorbereidende kijk- en luistertoetsen voor alle niveaus via online toetsplatform Woots
 • bibliotheek vol voorbereidingsmateriaal
 • digitale en papieren afname van de toetsen en schoolexamens
 • toetsen van verschillende omvang, van een lesuur tot een volledig examen, met materiaal vanaf 2015. Per taal afhankelijk van het beschikbare materiaal.
 • versies voor leerlingen met dyslexie en slechthorende leerlingen
 • digitaal video- en audiomateriaal (geen cd/dvd meer nodig!)
 • normering Nederlands na voldoende afnames, normering MVT binnen twee weken na afname
 • gebruiksrecht voor álle leerlingen (dus ook niet betaalde eindexamenkandidaten)
 Meer weten? Bekijk de toetsen   

Goed om te weten!

 • Toetsen met authentieke audio-/videofragmenten 
 • Onderwerpen sluiten aan bij belevingswereld leerlingen
 • Automatisch scoren van zowel de papieren als de digitale afnames.
 • Online rapportage: groepsoverzicht, score én indicatie behaald ERK-niveau
 • Afname via een nieuw online toetsplatform

Eén vaste prijs per examenleerling per taal

Eenvoudig prijsmodel: 

 • voor onze Kijk- en luistertoetsen betaal je één vaste prijs per examenleerling per taal
 • voor Engels: € 8,75 per eindexamenleerling
 • voor Duits, Frans en Spaans: € 10,95 per eindexamenleerling
 • voor Nederlands: € 6,55 per eindexamenleerling
 • dezelfde prijs voor leerlingen met dyslexie en slechthorende leerlingen
 • de prijs is inclusief gebruik van voorbereidingsmateriaal voor álle leerlingen
Het nieuwe toetsplatform
 • Het nieuwe toetsplatform voor toetsen en examens in het vo heet Woots
 • Ontwikkeld door Cito en Ans Delft
 • Combinatie van bewezen techniek (Ans Delft) en toetskwaliteit (Cito)
 • Omdat je niet alleen wilt leren vóór toetsen, maar ook ván toetsen
Lees hier de privacybijsluiter voor het gebruik van Woots als subverwerker van Cito Kijk- en luistertoetsen. 

Leerling maakt digitale toets

Daarom Kijk- en luistertoetsen van Cito

 • In vijf talen, voor vmbo, havo en vwo
 • Afname digitaal of op papier
 • Zekerheid: vertrouwde standaard
 • Objectief: moeilijkheidsgraad bepaald door proeftoetsing
 • Gemak: automatisch scoren, snel nakijken 
 • Nieuw: met voorbereidingsmateriaal, digitale inzage, samen nakijken en meer

Training en advies op maat voor krachtig onderwijs

Hoe kun je met een effectief toetsbeleid de kwaliteit van je onderwijs verbeteren? Met trainingen en advies op maat van Cito haal je méér uit jouw toetsen. Je kunt denken aan trainingen en adviestrajecten voor het verbeteren van:

 • zelfgemaakte toetsen
 • toetsen van Cito die je afneemt
 • toetsbeleid