Sluiten
beach

Kijk- en luistertoetsen Nederlands voor vmbo

Het schoolexamen Nederlands voor schooljaar 2021-2022 staat klaar!

Voor vmbo bb, kb en gt

Kijk- en luistertoets Nederlands

Neem je ook een nieuwe Kijk- en luistertoets Nederlands af van Cito? We bieden schoolexamens voor leerlingen in het vmbo bb, vmbo kb en vmbo gt. Zo kunnen ook jouw leerlingen laten zien wat ze kunnen op het gebied van kijk- en luistervaardigheid. 

Onbeperkt oefenen

De allernieuwste Cito Kijk- en luistertoetsen Nederlands staan voor je klaar in Woots. Met je licenties krijg je het hele schooljaar toegang tot (oefen)toetsen vanaf 2015. Je betaalt € 6,25 per eindexamenleerling, maar mag onbeperkt oefenen met alle leerlingen van jouw schoollocatie.
Kijk- en luistertoets Nederlands
Nieuw in schooljaar 2021-2022

Voor Nederlands:

 
  • bij digitale afnames gaan we over op vrije navigatie. Zo krijgen jouw leerlingen onder meer de mogelijkheid om hun antwoorden te checken en aan te passen waar nodig;
  • afgelopen jaar zijn er vanwege Covid-19 niet genoeg afnames van de pretest geweest om een normering op te kunnen baseren. Er zijn inmiddels voldoende afnames geweest om een definitieve adviesnormering van de Kijk- en luistertoetsen Nederlands 2021-2022 vast te leggen. Bij vmbo bb en vmbo kb verandert er niets ten opzichte van de voorlopige adviesnormering. Bij vmbo gt is de definitieve adviesnormering iets soepeler dan de voorlopige. Deze definitieve adviesnormeringen worden ook in Woots ingevoerd, waardoor er een cijfer bij de behaalde score verschijnt.

Kijk- en luistertoetsen afnemen in Woots

Dit moet je weten voordat je aan de slag gaat in Woots

Ga je aan de slag met Cito Kijk- en luistertoetsen voor Nederlands in Woots? Het is systeemtechnisch momenteel nog niet mogelijk om op basis van de gemaakte toets meteen een cijfer te genereren via Woots. De toetsen bestaan namelijk uit 3 onderdelen. In Woots zie je het aantal vragen dat de leerling goed of fout heeft. Met die informatie en de beschikbare normeringstabellen kun je een toets wel zelf scoren en becijferen.

Ga naar Woots

Bekijk hier de normeringstabellen

Zo werkt het

De drie verschillende toetsen bestaan uit drie delen. De hele Kijk- en luistertoets Nederlands neem je in ongeveer 70 tot 90 minuten af. Er is geen bepaalde afnamedatum voor vastgesteld, dat afnamemoment bepaal je zelf. Je kunt de toets in één keer of elk onderdeel apart afnemen. Jij kent je leerlingen en weet wat het beste werkt! Zo kunnen je leerlingen goed laten zien wat ze kunnen. 

Ook voor cluster 1 en 2-leerlingen

In de toetsen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met speciale leerlingen. Ook zij kunnen deze toets maken. Voor het onderdeel luisteren voor vmbo bb en vmbo kb vind je een transcript van de tekst in de handleiding voor het eventueel voorlezen van de toets aan leerlingen met een auditieve beperking. Je kan de opgavenboekjes ook laten brailleren.
Lees meer over toetsen voor cluster 1
Lees meer over toetsen voor cluster 2
Weetje
In de nieuwste toetsen voor het vmbo bb en vmbo kb krijgen leerlingen een luisterfragment te horen. Na het audiodeel, krijgen ze pas de vragen. Uit een proeftoetsing bleek dit goed te werken. 
Leerlingen maken digitale toets
Daarom Kijk- en luistertoets van Cito!
  • Uniek: authentieke audio- en videofragmenten
  • Zekerheid: de vertrouwde standaard
  • Objectief: moeilijkheidsgraad bepaald door proeftoetsing
Hulp nodig? We helpen je graag!