Sluiten
Voortgezet onderwijs

Nieuwe vraagvorm Kijk- en luistertoetsen vwo

Kies voor de vertrouwde standaard en extra gemak

Voor vwo

Nieuwe vraagvorm vwo Kijk- en luistertoetsen

In de Cito Kijk- en luistertoetsen voor vwo Duits, Engels en Frans komt vanaf komend schooljaar een nieuwe vraagvorm voor. Hiermee wordt getoetst of leerlingen ook in staat zijn globaal te (kijken en) luisteren. Bij de nieuwe vraagvorm krijgt de leerling tijdens het kijken en luisteren van een fragment van maximaal 8 minuten de vragen niet te zien. Leerlingen wordt aangeraden om tijdens het fragment aantekeningen te maken. Na het fragment volgt een lange antwoordpauze. Hierin krijgen leerlingen de tijd om de opgaven te lezen en meteen te beantwoorden. Met onderstaande materialen kun je jouw leerlingen kennis laten maken met deze nieuwe vraagvorm, zodat ze hiermee niet overvallen worden tijdens het examen.
Kies hier het voorbeeldfragment in de juiste taal
1. Engels video voorbeeldfragment  
1. Duits audio voorbeeldfragment
1. Frans video voorbeeldfragment  

Praktische details

  • Het fragment duurt maximaal acht minuten.
  • De lengte van de antwoordpauze hangt af van het aantal vragen dat over het fragment gesteld wordt. Er wordt gerekend met 25 seconden per gestelde vraag. Als bij het fragment zes vragen horen, dan krijgt de leerling tweeëneenhalve minuut de tijd om de opgaven te lezen en te beantwoorden.
  • De opgaven zijn bij Duits en Frans in het Nederlands. Alleen bij Engels zijn ook bij deze vraagvorm de opgaven in de doeltaal.
  • Het fragment kan audio of video zijn en zal wat inhoud betreft niet veel afwijken van wat er normaal in de kijk- en luistertoetsen op vwo ingezet wordt.
  • De rest van de fragmenten en opgaven veranderen niet.
www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy