SluitenSluiten
Kijk- en luistertoetsen

Globale vraagvorm Kijk- en luistertoetsen 

Begin januari 2023 staan de nieuwe schoolexamens voor moderne vreemde talen voor je klaar in Woots

Voor havo en vwo

Globale vraagvorm Kijk- en luistertoetsen

In de Cito Kijk- en luistertoetsen voor vwo Duits, Engels en Frans zit sinds schooljaar 2019/2020 een globale vraagvorm. En omdat het niveau van leerlingen op het gebied van Engels stijgt, komt er in de havotoets Engels van 2021/2022 ook een onderdeel ‘globaal’ (kijken en) luisteren. Daarmee wordt getoetst of leerlingen ook in staat zijn globaal te (kijken en) luisteren. Bij deze vraagvorm krijgt de leerling tijdens het kijken en luisteren van een fragment van maximaal 8 minuten de vragen niet te zien. Leerlingen wordt aangeraden om tijdens het fragment aantekeningen te maken. Na het fragment volgt een lange antwoordpauze. Hierin krijgen leerlingen de tijd om de opgaven te lezen en meteen te beantwoorden. Nieuw in het schoolexamen Frans (vwo) in 2022/2023 is het onderdeel 'voorspellend luisteren'. Met onderstaande materialen kun je jouw leerlingen kennis laten maken met deze vraagvorm, zodat ze hiermee niet overvallen worden tijdens het examen. 

Weetje

In de Kijk- en luistertoetsen van januari 2023 zit het globale onderdeel bij Duits in het audiodeel en bij Engels en Frans in het videodeel.
Kies hier het voorbeeldfragment in de juiste taal

Praktische details

  • Het fragment duurt maximaal acht minuten.
  • Het fragment wordt maar één keer afgespeeld, ook bij een digitale afname. Voor- of achteruitspoelen kan dan niet.
  • De opgaven zijn bij Duits en Frans in het Nederlands. Alleen bij Engels zijn de opgaven in de doeltaal.
  • Het fragment waarmee geoefend kan worden, kan audio of video zijn.
  • Fragmenten wijken wat inhoud betreft niet veel af van wat er normaal in de Kijk- en luistertoetsen aan bod komt. 
  • Alle havo- en vwo-leerlingen Engels kunnen met deze globale oefendelen aan de slag.