Sluiten
Kandidaten maken schriftelijk examen

EP-W

Exameninformatie EnergiePrestatiecertificaat Woningbouw

Geplande EP-examens bij Cito, Aristo of Green Meeting Center die plaats zouden vinden t/m 9 februari 2021 gaan niet door. De betreffende kandidaten ontvangen bericht van ons. Heeft u vragen? Mail naar: energielabel@cito.nl.

Beste kandidaat,

Met onze opdrachtgever ISSO zijn we voortdurend op zoek naar oplossingen om de examinering toch door te laten gaan. Voor examinering van:
  • EP-W module 1 & 5,
  • EP-U module 1 & 5,
  • EP-W aanvullend Basis en Detail,
  • EP-U aanvullend Basis en Detail,
zijn we daarom, op dit moment, hard aan het werk deze digitaal in te richten. Dit betekent dat u deze modules binnenkort op één van de meer dan twintig examenlocaties van Lamark kan gaan maken. Op een zelfgekozen dag en tijdstip! Heeft u zich al ingeschreven voor één van deze examens? U ontvangt dan uiterlijk begin volgende week een bericht van ons met informatie hierover.

We zijn aan het bekijken hoe we de examinering van de overige modules 2 t/m 4 kunnen gaan inrichten. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, plaatsen we die hier.

EnergiePrestatiecertificaat Woningbouw

EP-W examen

Heeft u de cursus EP-W Basis of Detail gevolgd en wilt u uw certificaat behalen? Cito verzorgt in opdracht van ISSO (Kennisinstituut voor de installatiesector) het examen EnergiePrestatiecertificaat Woningbouw. U kiest zelf waar en wanneer u welke module maakt om uw bewijs van vakbekwaamheid te behalen.

CORONA maatregelen & examens voor professionals
13-01-2021 | Tot 9 februari kunnen er geen fysieke examens worden afgenomen bij Aristo, The Green Meeting Centre en Cito. Digitale examens bij Lamark gaan WEL door.  Wij nemen contact met u op, wanneer uw examen door de huidige maatregelen wordt geannuleerd (check ook uw spambox). Bekijk hier de actuele status per examen en eventuele aanvullende informatie.

De examens

Met het ingaan van BRL 9500, NTA 8800 kiest u voor EnergiePrestatiecertificaat Woningbouw (EP-W) uit de volgende certificaten:
  • EP-W Basis
  • EP-W Detail
Voor Basis en Detail maakt u verschillende modules.
EP-W BasisEP-W DetailKosten
Module 1 | multiple choice (90 min)€ 234,- excl. btw (€ 283,14 incl. btw) 
Module 2 | open vragen (60 min)   € 268,- excl. btw (€ 324,28 incl. btw) 
Module 3 | open vragen (120 min)   € 268,- excl. btw (€ 324,28 incl. btw) 
Module 4 basis | software examen (90 min)    € 329,- excl. btw (€ 398,09 incl. btw)
Module 4 detail | software examen (120 min)    € 329,- excl. btw (€ 398,09 incl. btw)
Module 5 | multiple choice (90 min)   € 234,- excl. btw (€ 283,14 incl. btw) 
Module 1 | multiple choice (90 min)
Module 2 | open vragen (60 min) 
Module 3 | open vragen (120 min) 
Module 4 basis | software examen (90 min)  
Module 4 detail | software examen (120 min) 
Module 5 | multiple choice (90 min) 

Wat kan ik verwachten?

U ontvangt 2 weken voor de examendatum uw oproepbrief met routebeschrijving naar de examenlocatie. Neem uw oproepbrief en legitimatiebewijs mee naar het examen, want voor het examen wordt uw identiteit gecheckt. We zorgen voor een veilige plek waar u uw spullen (jas, tas, telefoon, etc.) kunt achterlaten. Bij elk examen is er een examenleider aanwezig, die voorafgaand het examen met u de instructies doorneemt.

Het examen

In het document Eindtermen en toetsmatrijs vindt u alle onderwerpen die getoetst worden. De verschillende modules bestaan uit examens met multiple choice vragen, open vragen of een software-examen. Voor elk examen is een maximale tijdsduur vastgelegd. 

Deze worden digitaal door ons beschikbaar gesteld. Wilt u liever de publicaties op papier inzien? Neem dan uw eigen publicaties mee.

Wat mag ik inzien per module?

  • Voor module 1 tot 3 mag u ISSO publicatie 82.1 inzien
  • Voor module 5 mag u ISSO publicatie 82.1 inzien en delen van hoofstuk 8 van NTA8800 voor zover nodig om berekeningen te kunnen maken
Deze worden digitaal en op papier door ons beschikbaar gesteld. 

Ik kan toch geen examen doen

Kunt u toch geen examen doen?
Kijk voor meer informatie over verzetten/annuleren van uw examen bij onze Veelgestelde vragen.

Certificaat

Een certificaat is hét bewijs van uw vakbekwaamheid. Uiterlijk zes weken na het examen ontvangt u de uitslag. Dit certificaat is vijf jaar geldig.

Betaalt u de factuur op tijd?

De betaling moet uiterlijk 14 dagen vóór de examendatum bij Cito binnen zijn, anders wordt uw aanmelding helaas automatisch geannuleerd.

Inzage & bezwaarschrift

Wilt u uw gemaakte werk graag inzien? Dan kunt u een inzage aanvragen:

  • Inzage € 61,71 inclusief btw

Bekijk hier de data en schrijf u direct in.

Bent u het niet eens met een beslissing? U kan een bezwaarschrift indienen:

  • Indienen bezwaarschrift € 153,67 inclusief btw

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden bij onze Veelgestelde vragen.

Waar ben ik voor gecertificeerd?

Vakbekwaamheid behaald

Vakbekwaamheid
EP-W Basis 

Vakbekwaamheid
EP-W Detail
Vakbekwaamheid
EP-U Basis 
Vakbekwaamheid
EP-U Detail 
EP-W Basis  
EP-W Detail

  
EP-U Basis   
EP-U Detail
  
EP-W Basis
EP-W Detail
EP-U Basis 
EP-U Detail