SluitenSluiten
Kandidaten maken schriftelijk examen

Legionellapreventie-adviseur

Exameninformatie

Het examen

Legionellapreventie-adviseurs die gecertificeerd zijn (of dat willen worden) volgens BRL 6010 dienen over een bewijs van vakbekwaamheid te beschikken. Cito verzorgt in opdracht van ISSO (het Kennisinstituut voor de installatiesector) het landelijke examen Legionellapreventie-adviseur volgens BRL 6010.

De 2 toetsen: een meerkeuzetoets en casus

Het examen bestaat uit twee delen: een theoretische toets die bestaat uit een aantal meerkeuzevragen en een casus met open vragen. De meerkeuzevragen en open vragen zijn gebaseerd op de eindtermen zoals genoemd in bijlage 2 van BRL 6010 (versie 1 februari 2019). Uit deze eindtermen kunt u afleiden over welke kennis en ervaring u dient te beschikken. Beide examens worden digitaal afgenomen in één van de testcentra van Lamark. Handig, omdat u zelf de datum, het tijdstip en de locatie bepaalt. De testcentra zijn over het hele land verspreid, dus meestal kunt u examen doen in de buurt van uw woon- of werkomgeving.
 • Deel A: In deel A wordt uw kennis getoetst in 40 meerkeuzevragen.  
  Bij afronding van het examen krijgt u direct een voorlopige uitslag. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve uitslag van Deel A ontvangt u binnen 2 weken na het examen.

 • Deel B: In deel B werkt u met een praktijkcase met plattegronden en foto’s (allen digitaal). Op basis hiervan werkt u delen van een risico-analyse en beheersplan uit en beantwoordt u vragen met betrekking tot deze casus.

Aanmelden

Schrijf u in voor dit examen én kies zelf uw examendatum. Inschrijven kan tot 7 dagen vóór een examendatum. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van boeking en een factuur.

Certificaat

Een certificaat is hét bewijs van uw deskundigheid. U ontvangt uw certificaat in uw persoonlijke omgeving.

Cesuur examens Legionellapreventie-adviseur

De cesuur is de grens tussen slagen en zakken.

Voor deel A, de meerkeuzetoets, kunt u maximaal 40 punten halen.
Voor deel B, de casus, kunt u ook maximaal 40 punten halen.

 • Heeft u voor beide toetsen per toets minimaal 30 punten of meer gehaald? Dan bent u geslaagd.
 • Heeft u voor een van beide toetsen 29 punten of minder gehaald? Dan bent u helaas gezakt voor dit examen.
Als u binnen één jaar geslaagd bent voor deel A en B ontvangt u het certificaat ‘Legionellapreventie-adviseur’.

Kosten examen, inzage en bezwaar

U wilt weten waar u op moet rekenen als u examen doet. Hieronder een overzicht van de kosten.
 • Deel A: € 159,00 exclusief btw
  Deel B: € 387,00 exclusief btw

 • Inzage € 67,07 inclusief btw.
  Als u bent gezakt is inzage in het eigen werk mogelijk tot uiterlijk twee maanden na de definitieve uitslag. U kunt zich via dit formulier aanmelden voor inzage. U ontvangt een schriftelijke uitnodiging met datum en tijd van inzage. De inzage vindt plaats op het kantoor van Cito in Arnhem en is persoonlijk.

 • Indienen bezwaarschrift € 164,43 inclusief btw.
  U kunt klachten over een examen schriftelijk indienen bij Cito. Dit moet binnen drie maanden na bekendmaking van de definitieve uitslag gebeuren. Cito stuurt de klacht door naar de voorzitter van de examencommissie. De examencommissie beslist binnen één maand of en welke maatregelen naar aanleiding van de klacht worden getroffen. De kandidaat ontvangt schriftelijk de uiteindelijke beslissing van de examencommissie.