Sluiten
Kandidaten maken schriftelijk examen

Legionellapreventie-adviseur

Exameninformatie

CORONA maatregelen & examens voor professionals
24-09-2021 | Bij Lamark wijzigt per 25 september het coronabeleid: u hoeft niet langer 1,5 m afstand te houden en het gebruik van kluisjes wordt weer verplicht. Daarnaast gaat per 1 oktober 2021 de normale annuleringen- en wijzigingstermijn weer in, oftewel kosteloos annuleren of wijzigen tot 7 dagen voorafgaand aan de examendatum.
Op de website van Lamark vindt u het meest actuele beleid en meer informatie over deze wijzigingen.

Het examen

Legionellapreventie-adviseurs die gecertificeerd zijn (of dat willen worden) volgens BRL 6010 dienen over een bewijs van vakbekwaamheid te beschikken. Cito verzorgt in opdracht van ISSO (het Kennisinstituut voor de installatiesector) het landelijke examen Legionellapreventie-adviseur volgens BRL 6010.

De 2 toetsen: een meerkeuzetoets en casus

Het examen bestaat uit twee delen: een schriftelijke toets die bestaat uit een aantal meerkeuzevragen en een casus met open vragen. De meerkeuzevragen en open vragen zijn gebaseerd op de eindtermen zoals genoemd in bijlage 2 van BRL 6010 (versie 1 februari 2019). Uit deze eindtermen kunt u afleiden over welke kennis en ervaring u dient te beschikken.
 • Deel A: In deel A wordt uw kennis getoetst in 40 meerkeuzevragen.  Dit theorie-examen wordt digitaal afgenomen in één van de testcentra van Lamark. Handig, omdat u zelf de datum, het tijdstip en de locatie bepaalt. De testcentra zijn over het hele land verspreid, dus meestal kunt u examen doen in de buurt van uw woon- of werkomgeving.
  Bij afronding van het examen krijgt u direct een voorlopige uitslag. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve uitslag van Deel A ontvangt u binnen 2 weken na het examen.

 • Deel B: In deel B ontvangt u een praktijkcase met plattegronden en foto’s. Op basis hiervan werkt u delen van een risico-analyse en beheersplan uit en beantwoordt u vragen met betrekking tot deze casus.

Nieuw! Eenvoudiger examens boeken bij Cito

U kunt vanaf nu examens boeken en beheren via Cito Portaal. Met uw eigen account kunt u al uw gegevens en boekingen maken, inzien en beheren. Betaling gaat via Ideal en de factuur ontvangt u per mail. Examens annuleren of omboeken kan tot 10 dagen voor uw gekozen examendatum.
Meld u zich later af dan wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Restitutie is dan niet meer mogelijk.

Inschrijven meerdere kandidaten voor één examen?

Als bedrijf of instelling wilt u wellicht meerdere kandidaten tegelijkertijd examen laten doen. Hiervoor kunt u inschrijfvouchers aan uw kandidaten beschikbaar stellen, zodat zij zich zelf kunnen inschrijven via het portaal. Heeft u nog geen inloggegevens? Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Aanmelden

Schrijf u in voor dit examen én kies zelf uw examendatum. Inschrijven kan tot 10 dagen vóór een examendatum. Wanneer er te weinig aanmeldingen zijn voor een bepaalde datum, kan het examen geannuleerd worden. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van boeking en een factuur.

Certificaat

Een certificaat is hét bewijs van uw deskundigheid. U ontvangt uw certificaat in uw persoonlijke omgeving. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Cesuur examens Legionellapreventie-adviseur

De cesuur is de grens tussen slagen en zakken.

Voor deel A, de meerkeuzetoets, kunt u maximaal 40 punten halen.
Voor deel B, de casus, kunt u ook maximaal 40 punten halen.

 • Heeft u voor beide toetsen per toets minimaal 30 punten of meer gehaald? Dan bent u geslaagd.
 • Heeft u voor een van beide toetsen 29 punten of minder gehaald? Dan bent u helaas gezakt voor dit examen.
Als u binnen anderhalf jaar geslaagd bent voor deel A en B ontvangt u het certificaat ‘Legionellapreventie-adviseur’.

Kosten examen, inzage en bezwaar

U wilt weten waar u op moet rekenen als u examen doet. Hieronder een overzicht van de kosten.

 • Deel A € 163,35 inclusief btw (€ 135,- ex btw)
  Deel B € 405,35 inclusief btw

 • Inzage € 61,71 inclusief btw.
  Als u bent gezakt is inzage in het eigen werk mogelijk tot uiterlijk twee maanden na de definitieve uitslag. U kunt zich via dit formulier aanmelden voor inzage. U ontvangt een schriftelijke uitnodiging met datum en tijd van inzage. De inzage vindt plaats op het kantoor van Cito in Arnhem en is persoonlijk.

 • Indienen bezwaarschrift € 153,67 inclusief btw.
  U kunt klachten over een examen schriftelijk indienen bij Cito. Dit moet binnen drie maanden na bekendmaking van de definitieve uitslag gebeuren. Cito stuurt de klacht door naar de voorzitter van de examencommissie. De examencommissie beslist binnen één maand of en welke maatregelen naar aanleiding van de klacht worden getroffen. De kandidaat ontvangt schriftelijk de uiteindelijke beslissing van de examencommissie.