Sluiten
Kandidaten maken schriftelijk examen

Legionellapreventie-adviseur

Exameninformatie

CORONA maatregelen & examens voor professionals
24-03-2021 | Examens op besloten locaties mogen doorgaan.  Wij nemen contact met u op, wanneer er iets voor u verandert (check ook uw spambox). Bekijk hier de actuele status per examen en eventuele aanvullende informatie.

Het examen

Legionellapreventie-adviseurs die gecertificeerd zijn (of dat willen worden) volgens BRL 6010 dienen over een bewijs van vakbekwaamheid te beschikken. Cito verzorgt in opdracht van ISSO (het Kennisinstituut voor de installatiesector) het landelijke examen Legionellapreventie-adviseur volgens BRL 6010.

Code ontvangen en examen omboeken naar Lamark?

U kunt hier uw examen verzetten naar één van de examenlocaties van Lamark. U kunt onderin uw toegangscode invullen.

Examen omboeken naar Lamark

De 2 toetsen: een meerkeuzetoets en casus

Het examen bestaat uit twee delen: een schriftelijke toets die bestaat uit een aantal meerkeuzevragen en een casus met open vragen. De meerkeuzevragen en open vragen zijn gebaseerd op de eindtermen zoals genoemd in bijlage 2 van BRL 6010 (versie 1 februari 2019). Uit deze eindtermen kunt u afleiden over welke kennis en ervaring u dient te beschikken.
 • Deel A: In deel A wordt uw kennis getoetst in 40 meerkeuzevragen.  Dit theorie-examen wordt digitaal afgenomen in één van de testcentra van Lamark. Handig, omdat u zelf de datum, het tijdstip en de locatie bepaalt. De testcentra zijn over het hele land verspreid, dus meestal kunt u examen doen in de buurt van uw woon- of werkomgeving.
  Bij afronding van het examen krijgt u direct een voorlopige uitslag. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve uitslag van Deel A ontvangt u binnen 2 weken na het examen.

 • Deel B: In deel B ontvangt u een praktijkcase met plattegronden en foto’s. Op basis hiervan werkt u delen van een risico-analyse en beheersplan uit en beantwoordt u vragen met betrekking tot deze casus. Dit examen vindt plaats bij The Green Meeting Centre in Arnhem,

Afname deel B: de praktijkcase

Man maakt schriftelijk examen
Goed om te weten
 • Gebruik uw volledige naam – overeenkomstig uw legitimatiebewijs – bij inschrijving. Op uw certificaat gebruiken we namelijk deze persoonsgegevens
 • Uw inschrijving is persoonsgebonden. Het is niet mogelijk om van examenplek te wisselen of een examen van een collega over te nemen
 • Geef een persoonlijk e-mailadres op, we communiceren graag persoonlijk met u
 • Het is helaas niet mogelijk om u voor meerdere examens tegelijk aan te melden. Vul voor elk examen een nieuw formulier in

Afname van de praktijkcase

Schrijf u in voor dit examen én kies zelf uw examendag. Inschrijven kan tot vier weken vóór de examendatum. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving en een factuur. Wanneer er te weinig aanmeldingen zijn voor een bepaalde datum, kan het examen geannuleerd worden.

Kunt u toch geen examen doen? U kunt uw examen tot 4 weken voor het examen gratis uitstellen of annuleren.

 • Uitstellen: Wilt u 1 tot 4 weken voor het examen uitstel aanvragen? Dan brengen wij daar €60,50 incl. btw voor in rekening.
 • Bijzondere gevallen: Uitstellen of annuleren om medische of familiaire omstandigheden kan zonder kosten. Als u ons binnen 14 dagen na afnamedatum een bewijsstuk stuurt (verklaring dokter, overlijdensadvertentie etc.), mag u gratis naar een volgende afnamedatum of ontvangt u het examengeld retour.

U kunt het examen schriftelijk (isso@cito.nl) annuleren of uitstellen naar een latere datum.

Betaalt u de factuur op tijd?

De betaling moet uiterlijk 14 dagen vóór de examendatum bij Cito binnen zijn, anders wordt uw aanmelding helaas automatisch geannuleerd.

Oproep

U ontvangt 2 weken voor de examendatum een oproepbrief met een routebeschrijving naar de examenlocatie: The Green Meeting Center, Arnhem. Neem deze oproepbrief mee naar het examen.

Certificaat

Een certificaat is hét bewijs van je deskundigheid. Uiterlijk zes weken na het examen ontvangt u de uitslag. Bent u geslaagd? Dan ontvangt u voor Deel B het certificaat.

Cesuur examens Legionellapreventie-adviseur

De cesuur is de grens tussen slagen en zakken.

Voor deel A, de meerkeuzetoets, kunt u maximaal 40 punten halen.
Voor deel B, de casus, kunt u ook maximaal 40 punten halen.

 • Heeft u voor beide toetsen per toets minimaal 30 punten of meer gehaald? Dan bent u geslaagd.
 • Heeft u voor een van beide toetsen 29 punten of minder gehaald? Dan bent u helaas gezakt voor dit examen.
Als u binnen anderhalf jaar geslaagd bent voor deel A en B ontvangt u het certificaat ‘Legionellapreventie-adviseur’.

Kosten examen, inzage en bezwaar

U wilt weten waar u op moet rekenen als u examen doet. Hieronder een overzicht van de kosten.

 • Deel A € 163,35 inclusief btw (€ 135,- ex btw)
  Deel B € 405,35 inclusief btw

 • Inzage € 61,71 inclusief btw.
  Als u bent gezakt is inzage in het eigen werk mogelijk tot uiterlijk twee maanden na de definitieve uitslag. U kunt zich via dit formulier aanmelden voor inzage. U ontvangt een schriftelijke uitnodiging met datum en tijd van inzage. De inzage vindt plaats op het kantoor van Cito in Arnhem en is persoonlijk.

 • Indienen bezwaarschrift € 153,67 inclusief btw.
  U kunt klachten over een examen schriftelijk indienen bij Cito. Dit moet binnen drie maanden na bekendmaking van de definitieve uitslag gebeuren. Cito stuurt de klacht door naar de voorzitter van de examencommissie. De examencommissie beslist binnen één maand of en welke maatregelen naar aanleiding van de klacht worden getroffen. De kandidaat ontvangt schriftelijk de uiteindelijke beslissing van de examencommissie.