SluitenSluiten
Bedrijven en Primair onderwijs

Naar een betrouwbaar beeld

Training & advies. Een leven lang leren

Cito logo plectrumVerder
Voor professionals

Haal het beste uit uw medewerkers én organisatie

Iedereen verdient een eerlijke en betrouwbare beoordeling. Zeker wanneer de uitkomst gevolgen heeft voor het professioneel functioneren en er op basis hiervan beslissingen worden genomen. U wilt dus een instrument waar u zeker van kunt zijn. Welk beoordelingsinstrument gebruikt u? Is dit betrouwbaar en valide?
Onze ervaren adviseurs denken graag met u mee. Zij weten precies wanneer een instrument voldoet aan de eisen en of het toetst wat u wilt weten. Liever zelf kennis ontwikkelen? Dat kan ook. Onze praktische trainingen helpen u een gedegen basis te leggen voor betrouwbaar beoordelen.
Beoordelen
Ontwikkelen beoordelingsinstrument
Toetsen in de beroepspraktijk

Training

Betrouwbaar beoordelen

De ene leidinggevende is positief over een medewerker, een andere juist niet. Ondenkbaar? Integendeel, het komt geregeld voor. Een goedlopende HR-cyclus en het inzetten van deskundige en betrouwbare beoordelaars voorkomen dit.

Training

Ontwikkelen beoordelingsinstrumenten

Het beheersen van bepaalde vaardigheden en gedrag is net zo belangrijk als een bepaald kennisniveau. Maar het betrouwbaar beoordelen van competenties wordt vaak als lastig ervaren. Is het voor u belangrijk te weten op welk niveau competenties worden beheerst en wilt u deze betrouwbaar en valide meten? Verrijk uw kennis en volg deze (eendaagse) training.

Advies

Toetsen in de beroepspraktijk: waarom en hoe?

Overweegt u toetsing in uw organisatie in te zetten? Om daarmee vast te stellen of de kennis, vaardigheden en competenties van uw medewerkers voldoende zijn? En of permanente educatie haar vruchten afwerpt? Onze adviseurs maken graag samen met u de afweging of toetsen in uw organisatie een geschikt middel zijn en zoja hoe u toetsing vorm kunt geven.
Beoordelen
Meer
Ontwikkelen beoordelingsinstrument
Meer
Toetsen in de beroepspraktijk
Meer

Kwaliteitsverbetering examenproces

Bewaakt u de kwaliteit al via examinering? Wilt u er zeker van zijn dat uw examenproces voldoet aan alle eisen? Dan kunnen wij een audit uitvoeren. Onze ervaren adviseurs kijken naar:

  • de vorm van toetsing of examinering 
  • aansluiting op de eindtermen, de toetstvorm, de toetsinhoud en de beoordeling
  • competentieprofielen en de daaruit af te leiden beoordelingscriteria/ eindtermen
  • examenprogramma’s en toetsmatrijzen
  • de constructie van theorie- en praktijktoetsen
  • de afname van toetsen, resultaatverwerking, analyse en normeringsprocedure
  • examenreglement en -protocollen
Vragen? Willem-Jan helpt u graag verder