SluitenSluiten
Voortgezet onderwijs

Over Cito

Contact

Cito logo plectrumVerder

Klantenservice

Postadres
Cito Klantenservice
Postbus 1034
6801 MG Arnhem

Telefoon: (026) 352 11 11
E-mail: klantenservice@cito.nl
Facebook: Cito
Twitter: @Cito
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur 

> Bekijk onze antwoorden op veelgestelde vragen
> Is er een storing? Bekijk de actuele meldingen


Vragen, rechten en klachten

Als u vragen heeft over de manier waarop Cito omgaat met uw persoonsgegevens, wanneer u een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten of wanneer u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u per post of per e-mail contact met ons opnemen via:

Cito
t.a.v. Privacy Officer
Postbus 1034 6801 MG Arnhem
Of stuur een e-mail naar privacy@cito.nl

Functionaris gegevensbescherming
Cito heeft een onafhankelijke, externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert ons over deze wetgeving. Mocht u er met betrekking tot uw vraag, uitoefening van uw wettelijke rechten of uw klacht met ons niet uitkomen, dan kunt u zich tot de FG wenden. Dit zijn de contactgegevens van de FG:

Privacy Management Partners
Koen Versmissen
Vondellaan 46
3521 GH Utrecht
Of stuur een e-mail naar fg-cito@pmpartners.nl.

Vertel het ons

Is er iets voorgevallen waar je minder tevreden over bent? Of heb je vraag, opmerking of suggestie om onze dienstverlening te verbeteren? Vertel het ons via het reactieformulier! Wij stellen je mening op prijs.
Heb je een klacht? Die lossen we graag samen met je op. Vul daarvoor het klachtenformulier in.

Bedrijfsgegevens

KvK-nummersbtw-nummers
Rechtspersoon: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling te Arnhem091034708082.99.566.B.01
Rechtspersoon: Cito B.V. te Arnhem 091518518145.31.842.B.01
Rechtspersoon: Cito Evaluation Services B.V. te Arnhem 09126169 8105.47.405.B.01
Verder
Rechtspersoon: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling te Arnhem
Verder
Rechtspersoon: Cito B.V. te Arnhem
Verder
Rechtspersoon: Cito Evaluation Services B.V. te Arnhem

Jaarrekeningen

Stichting Cito stelt op basis van wet- en regelgeving een geconsolideerde jaarrekening op. De cijfers van de stichting zijn in dezelfde jaarrekening opgenomen in een enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening. Een externe accountant controleert deze jaarrekening en betrekt bij de controle ook de aanwijzingen die de minister heeft gegeven voor de uitvoering van de accountantscontrole en die vastgelegd zijn in de Kaderregeling subsidies OCW. Ook Cito BV maakt een geconsolideerde jaarrekening die door een externe accountant gecontroleerd wordt. Beide jaarrekeningen worden jaarlijks gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn daarmee voor iedereen in te zien. De Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing op de beloning van alle leden van onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De WNT-verantwoordingsparagraaf is opgenomen in de jaarrekening van Stichting Cito en gedeponeerd bij het Onderwijsportaal van DUO.

Bezoekadres

Cito
Amsterdamseweg 13
6814 CM Arnhem