SluitenSluiten
trappen

Over Cito

Historie & ontwikkeling

Cito logo plectrumVerder

Cito sinds 1968

Het verhaal van Cito begint ruim vijftig jaar geleden. In een tijd dat het onderwijs een stuk minder toegankelijk was dan nu. Afkomst, status, woonplaats, geld: ze bepaalden de kansen van een kind op vervolgonderwijs.

Wetenschap en passie

Wetenschappelijk benaderd en met passie voor het onderwijs ontwikkelden we – als ware pioniers – een reeks objectieve toets-, meet- en volginstrumenten. Cito's producten waren soms baanbrekend, vaak toonaangevend. Maar altijd gaven ze goed en eerlijk inzicht in de talenten van leerlingen, en ondersteunden ze leraren in hun onderwijspraktijk. Het resulteerde in een wettelijke opdracht vanuit de overheid voor onder andere de centrale eindexamens en Centrale Eindtoets.

Leven lang leren

Tegenwoordig leven we in een dynamische maatschappij waarin je nooit klaar bent met leren. Op school en in het bedrijfsleven blijven kinderen en volwassenen zichzelf ontwikkelen. In deze veranderde wereld is onze missie nog steeds actueel. We profileren ons steeds meer als kennisorganisatie. Want juist door de inzet van ruim 50 jaar ervaring en expertise kunnen wij die bijdrage leveren aan krachtig onderwijs. We zoeken actief verbinding met scholen, onderwijspartners, bedrijven en de maatschappij, en werken aan openheid en zichtbaarheid. We blijven met hoofd en hart werken aan de toetspraktijk van morgen. Zodat iedereen de kans krijgt de beste versie van zichzelf te worden.
AD de Groot

Van Citotoets tot nu

Het fundament voor Cito werd gelegd door A.D. de Groot. Hij was ervan overtuigd dat een objectieve toets kon helpen om inzicht te krijgen in het hele kind. Naar Amerikaans voorbeeld ontwikkelde hij een instrument dat alle kinderen dezelfde kansen gaf om te laten zien wat ze in hun mars hadden, ongeacht afkomst of sociale willekeur. Nog steeds is de Citotoets (inmiddels centrale eindtoets) een veelgebruikt middel in het basisonderwijs. Als Cito blijven we trots op de adviesfunctie van de toets die – als tweede gegeven naast het advies van de leerkracht – heeft kunnen bijdragen aan kansgelijkheid.

Tijdlijn producten 1960 - 1990

1961 – 1970 

 • Onze grondlegger – professor A.D. de Groot – ontwikkelt naar Amerikaans voorbeeld een objectieve meerkeuzetoets
 • Afname van deze Eerste Amsterdamse Schooltoets bij 200 zesde klassen (1966)
 • Amsterdamse Schooltoets gaat verder als Schooltoetsen Basisonderwijs (1970) 

1971 – 1980

 • Overheidsopdracht voor eindexamens vo (1971)
 • Introductie luistertoetsen Frans, Duits en Engels. Eerst alleen havo, later meer (1972 – 1973)
 • Schooltoetsen Basisonderwijs gaat verder als Eindtoets Basisonderwijs (1976)

1981 – 1990

 • Start project Leerlingvolgsysteem (1987)
 • Cito voert eerste Periodieke peiling van het onderwijsniveau (PPON) uit (1987)
 • Een mijlpaal: 100.000 leerlingen uit groep 8 maken de Citotoets (1990)

Omzettingstabellengenerator

Ruim 50 jaar gelijke kansen

Sinds 1968 groeide Cito uit tot een organisatie met een eigen, specifieke positie in het Nederlandse onderwijsstelsel. In die vijftig jaar is het gevoel rondom toetsen op school veranderd. Objectieve toetsing werd normaler en toetscultuur werd onderdeel van het publieke debat. Ook Cito zelf lag soms onder vuur. Maar wat er ook gebeurde, wij bleven voortbouwen op onze oorsprong. Vanuit onze maatschappelijke missie – die verankerd zit in de genen van onze organisatie – werken we dagelijks aan producten en diensten die bijdragen aan gelijke kansen en onderwijskwaliteit.

Tijdlijn producten 1990 - nu

1991 – 2000

 • Ontwikkeling Examentester dat later overgaat in Facet 
 • Introductie Leerlingvolgsysteem po voor groep 3 en 4 (1991), groep 5 en 6 (1993) en groep 7 en 8 (1995)
 • Introductie EVITA: de allereerste adaptieve taaltoets van Europa (1993)
 • Introductie computerprogramma LOVS op diskette (extern ontwikkeld, 1994)
 • Cito maakt de examens voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren (1994)

2001 – 2010

 • Introductie versie 3 Computerprogramma LOVS (intern ontwikkeld, 2001)
 • Uitgave eerste digitale toets: VISEON (2003)
 • Introductie Niveautoets voor zwakkere leerlingen (2004)
 • Introductie eerste digitale toetsen Taal voor kleuters en Ordenen, Ruimte en Tijd (2004)
 • Introductie digitale toetsen Rekenen-Wiskunde groep 3 en 4, en Techniek Theorie & Praktijk (2006)
 • Uitbreiding LVS naar speciaal (basis)onderwijs (2007 – 2008)

2010 – heden

 • Overheidsopdracht voor Centrale examens mbo en Rekentoets vo (2011)
 • Introductie toets Verpleegkundig Rekenen (2012)
 • Overheidsopdracht voor meerjarige pilot DTT (2014)
 • Eindtoets Basisonderwijs gaat naar de overheid en heet voortaan centrale eindtoets (2015)
 • Cito gaat gericht kennisdelen, bijvoorbeeld via prototypes (2017)
 • Overdracht Diagnostische tussentijdse toetsen (DTT) aan educatieve uitgevers (2018)
"In 2018 bestond Cito vijftig jaar. In die 50 jaar bouwden we unieke kennis en ervaring op. We leverden er onze bijdrage mee aan het onderwijs van gisteren en vandaag. En vanuit onze expertise leveren we graag een actieve bijdrage aan het onderwijs van morgen."
Cito meerjarenbeleidsplan 2018 – 2021