SluitenSluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Over Cito

Organisatie & governance

Cito logo plectrumVerder

Cito als maatschappelijke organisatie

Cito is een maatschappelijke organisatie. Vanuit onze expertise werken we oprecht aan een positieve bijdrage voor het Nederlandse onderwijs. Natuurlijk zijn we niet meer dezelfde als 50 jaar geleden. We ontwikkelden in producten, diensten, organisatie én aansturing. De keuzes die we maakten zijn altijd verklaarbaar in de tijd en pasten bij het label van maatschappelijke organisatie.

Het ontstaan van Cito

 • 1958 – Professor A.D. de Groot maakt een studiereis naar het Educational Testing Service (ETS) in de VS. Hij schrijft een voorstel voor een ETS in Nederland.
 • 1965 – De Groot richt samen met professor Idenburg de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) op.
 • 1966 – De minister van Onderwijs en Wetenschappen vraagt de SVO advies over de oprichting van een centraal toetsingsinstituut.
 • 1967 – SVO publiceert de 'Nota Oprichting Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)'. Een voorlopig bestuur wordt opgericht. 
 • 1968 – Cito gaat officieel van start. Ons eerste product is de Citotoets.

De ontwikkeling van Cito

 • 1987 – Invoering van de Wet op de Onderwijsverzorging (WOV). Cito wordt een publiekrechtelijke instelling.
 • 1999 – Invoering van de wet SLOA. Cito wordt – op uitdrukkelijk verzoek van de regering – geprivatiseerd.
 • 2004 – Cito krijgt een hybride structuur. Vanuit stichting Cito vervullen we onze wettelijke en publiekrechtelijke taak. Vanuit Cito B.V. ontwikkelen en vermarkten we commerciële producten voor onderwijs en bedrijfsleven.
 • 2016 – Cito start een strategische herijking. We gaan terug naar onze oorsprong en zetten 'gelijke kansen' opnieuw centraal.
 • 2018 – Cito bestaat 50 jaar.
Voortgezet onderwijs

Cito ... ooit een start-up

In de 50 jaar van ons bestaan zijn we als organisatie continu in ontwikkeling geweest. Ooit begonnen als start-up in een woonhuis, groeiden we uit tot een publiekrechtelijke instelling en later tot bestuursorgaan. Eind jaren negentig werd Cito, passend in de tijd van toen, geprivatiseerd en ontstond Stichting Cito. Naarmate de overheid zich verder terugtrok, kregen we in 2004 - in overleg met onze ketenpartners - een hybride structuur. Vanaf dat moment bestaat Stichting Cito naast Cito BV.

Met en zonder Cito-label

Door het hele onderwijs kom je producten tegen van Cito. Ze zijn alleen niet altijd herkenbaar als Cito-product. 

 • Ons logo ontbreekt op de toetsen en examens die we ontwikkelen vanuit onze wettelijke taak. Ze worden uitgegeven door het College voor Toetsen en Examens. Voor scholen zijn ze verplicht en gratis. 
 • Ons logo vind je wel op de producten die we verkopen via Cito BV. Onze leerlingvolgsystemen bijvoorbeeld. Cito BV ontwikkelt dergelijke producten onder meer via aanbestedingen, ook voor overheden en brancheverenigingen.
"Kennis die we opbouwen binnen de stichting, is altijd beschikbaar voor onderwijs en markt. En als die kennis leidt tot een innovatieve oplossing, delen we deze."
Meerjarenbeleidsplan 2018 - 2021