SluitenSluiten
Cursisten/leerlingen aan het werk in de klas

De vernieuwde Alfa-toetsen

Voor volwassenen én ISK

Betrouwbaar inzicht op elk moment

Voor Nt2-docenten van Alfa-groepen

Het spreken van de Nederlandse taal maakt het zelfstandig functioneren in de maatschappij eenvoudiger. Taal verbindt immers! De Alfa-toetsen van Cito geven je de onafhankelijke feedback die het kunnen en kennen van je cursisten of leerlingen bevestigt, of die je misschien wel verrast. Waarna je samen met vertrouwen de volgende stap zet.

Cito en alfabetisering

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid maken wij ons al ruim 50 jaar sterk voor eerlijke kansen voor iedereen. Logisch dus dat Cito al jaren betrokken bij het toetsen en examineren in het NT2-onderwijs. We werken mee aan het Inburgeringsexamen en de Staatsexamens NT2. En we ontwikkelen de onafhankelijke Alfa-toetsen. Want iedereen verdient een eerlijke kans te laten zien wat hij of zij kan!

Waarom Alfa-toetsen

Veel mensen in ons land hebben het Nederlands niet als moedertaal. De Wet Inburgering stelt dat zij een inburgeringsexamen moeten afleggen. Voor veel mensen is dit examen (nog) te moeilijk. Zij kunnen dan een alfabetiseringstraject Nt2 volgen. De Alfa-toetsen geven inzicht in hoe ver een cursist gealfabetiseerd is. De toetsen zijn in 2019 compleet vernieuwd en sluiten aan op de belevingswereld van je cursisten. Er is een aparte versie voor ISK.
Alles wat je wilt weten over ....

Alfa-toetsen

Alfabetisering voor volwassenen

De nieuwe Alfa-toetsen geven jou als docent inzicht in wat de problemen zijn bij lezen en schrijven bij je cursisten. Ze ondersteunen je eigen observaties en geven je handvatten voor het vervolg van de lessen. De doorlopende toetslijn zorgt ervoor dat Alfa-cursisten op verschillende momenten kunnen laten zien welk alfabetiseringsniveau ze beheersen. Meer over de Alfa-toetsen voor volwassenenonderwijs

Alfabetisering voor ISK

Voor analfabeten en laaggeletterde jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar die het Nederlands niet als moedertaal hebben, zijn er speciale Alfa-toetsen ISK ontwikkeld. De toetsen geven net als de Alfa-toetsen voor volwassenen een onafhankelijk beeld van waar de leerling staat. Het verschil zit hem in de toetsvragen: ze zijn afgestemd op de belevingswereld van je leerlingen.
Meer over de Alfa-toetsen voor Internationale Schakelklassen

Verschillende niveaus Alfa-toetsen uitgelegd

Er zijn drie Alfa-toetsen die je op verschillende momenten kunt inzetten: de Instaptoets, de Voortgangstoets en de Niveautoets A1.

Instaptoets Alfa

Snel en betrouwbaar het alfabetiseringsniveau van je cursisten of leerlingen bepalen? Het grootste leerrendement bereik je als je ze direct op het juiste niveau kunt inschatten. De Instaptoets Alfa laat je zien op welk alfabetiseringsniveau je cursisten of leerlingen kunnen instromen en maakt de intake snel en betrouwbaar. Met de Instaptoets Alfa toets je lezen en schrijven op de verschillende alfabetiseringsniveaus.

Voortgangstoets Alfa

Je ziet je cursisten of leerlingen stappen maken. Er komt een moment dat je dat ook officieel wilt bekrachtigen. De Voortgangstoets Alfa geeft je onafhankelijk inzicht in de vorderingen. Wat wordt beheerst? Wat heeft nog aandacht nodig? Is de cursist of leerling klaar voor een volgende stap? Met de Voortgangstoets Alfa toets je lezen en schrijven op de verschillende alfabetiseringsniveaus.

Niveautoets A1

Wil je weten of je cursist of leerling het A1 niveau beheerst? Of wil je weten of hij klaar is voor het vervolg van het inburgeringstraject? De nieuwe Niveautoets A1 geeft je een duidelijk antwoord. De Niveautoets A1 toetst lezen en schrijven op A1 niveau en geeft onafhankelijk en betrouwbaar inzicht in het kunnen en kennen van je cursist of leerling.

 

Lees ook: Alfa-toetsen: de 5 meest gestelde vragen - blog van Antoinette van het Hul

Handleiding bij elke toets

Voor zowel de Instaptoets, de Voortgangstoets als de Niveautoets A1 is een handleiding ontwikkeld. Deze helpt je met heldere instructies en tips voor het afnemen van de toetsen. Ook vind je hier de scoringsformulieren en krijg je de benodigde informatie voor het betrouwbaar analyseren van de resultaten.

De belangrijkste vernieuwingen (2019):

  • Uitbreiding van lees- en schrijftechnische vaardigheden (zoals klanktekenkoppeling)
  • Taken met ondersteuning van audio
  • Aandacht voor tempolezen
  • Aparte versies voor volwassenenonderwijs en voor ISK

Vragen of meer zien?

Schrijf je dan in voor één van onze sessies. Stel je vragen in een online sessie of kom langs op ons spreekuur Alfa. We beantwoorden je vragen graag!

> Schrijf je in


Lees ook:
 Alfa-toetsen: de 5 meest gestelde vragen - blog van Antoinette van het Hul