SluitenSluiten

Wetenschappelijke verantwoording Kleuter in beeld – Rekenen

Datum:
17 december 2020
Auteur:
Auteur: S. Schouwstra, J. Vloedgraven, A. de Boer, N. Lansink, en L. Nikkels
Opdrachtgever:
Cito
Deze wetenschappelijke verantwoording heeft betrekking op Kleuter in beeld – Rekenen.
Kleuter in Beeld – Rekenen is een methodeonafhankelijk volgsysteem. Het gaat om een observatieinstrument, dat bestaat uit een leerkrachtroute en een kindroute. Het belangrijkste doel van het instrument is de vaardigheid op het gebied van rekenen van kleuters op een objectieve manier in beeld te brengen.

Met medewerking van van Ron Engelen, Floor Scheltens, Julet Harms, Saskia van Berkel