SluitenSluiten
Primair onderwijs

Primair onderwijs

Voor ouders

Cito logo plectrumVerder

Voor ouders

Je wilt dat jouw kind op school groeit en zich ontwikkelt. Dat vraagt om onderwijs dat aansluit bij de talenten, het niveau en het tempo van jouw kind. Cito ondersteunt scholen en leerkrachten bij deze leuke uitdaging. Met ons leerlingvolgsysteem en de bijbehorende toetsen geven we inzicht in de groei van iedere leerling die op school zit. Ook van jouw kind.
De leerkracht is dagelijks bezig met observeren, beurten geven en werkjes nakijken. Zo weet de leerkracht al behoorlijk goed wat jouw kind al kan of nog te leren heeft. Toetsen maken dat beeld nog completer. Er zijn toetsen die bij de lesmethodes horen en Cito-toetsen. De Cito-toetsen zijn onafhankelijk en geven een objectief beeld. Deze toetsen vertellen de leerkracht waar jouw kind goed in is of zich nog verder kan ontwikkelen. De toetsen zijn dus slechts één informatiebron, naast alle andere informatiebronnen die de leerkracht gebruikt. Het is natuurlijk prima als je kind zijn best doet voor de toetsen, maar zenuwen zijn niet nodig. Als je kind ontspannen is, komt het zeker goed. Dan kan jouw kind laten zien wat hij of zij in zijn mars heeft!

Op deze pagina vind je informatie over onze toetsen en ons leerlingvolgsysteem. Bekijk de video’s, de antwoorden op veelgestelde vragen en onze visie op verschillende actuele onderwerpen. Lees ook de blogs van onze medewerkers, die vaak zelf ook kinderen hebben. Zij praten je bij over wat er speelt in de onderwijswereld en hoe zij hier tegenaan kijken.

Wij wensen jou en je kind een heel mooie schooltijd!

Waarom toetsen we?

Nieuw: Leerling in beeld

Scholen volgen zorgvuldig hoe leerlingen zich ontwikkelen. Daarvoor gebruiken ze een leerlingvolgsysteem (LVS). Het meest bekend is het volgsysteem van Cito. In het schooljaar 2021-2022 introduceerden we een nieuw en innovatief leerlingvolgsysteem: Leerling in beeld. Hierin ligt de focus op de brede ontwikkeling en de groei van iedere leerling. Er is aandacht voor:
 • de cognitieve ontwikkeling (lezen, spelling, woordenschat, rekenen-wiskunde en Engels)
 • werkhouding en leerhouding
 • sociaal-emotionele ontwikkeling.
Bij Leerling in beeld horen uiteenlopende toetsen, die de leerkracht goed inzicht in de groei van jouw kind. Zo weet de leerkracht precies waarbij jouw kind misschien wat extra hulp of juist lekker veel uitdaging nodig heeft. Zo krijgt jouw kind de beste kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Cito helpt kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Daar doen we het voor!

viseon

Instrumenten van Cito

 • Kleuter in beeld
  Dit observatie-instrument brengt de ontwikkeling van kleuters en kleutergroepen goed en betrouwbaar in beeld. De focus ligt op de groei van het kind.
 • Leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8
  Cito heeft een lange traditie van leerlingvolgsystemen, waarmee leerkrachten de leervorderingen van kinderen kunnen volgen op het gebied van onder andere Begrijpend lezen, Taalverzorging/Spelling en Rekenen-Wiskunde. In Leerling in beeld ligt de focus op de brede ontwikkeling van kinderen en op hun groei. Leerling in beeld geeft ook een verwacht toetsadvies voor het best passend vervolgonderwijs.
 • In ontwikkeling: de doorstroomtoets
  Vanaf het schooljaar 2023-2024 maken alle leerlingen uit groep 8 van de basisschool een doorstroomtoets. De eindtoets verdwijnt dan. Cito werkt aan een doorstroomtoets die aansluit bij Leerling in beeld.

Goed om te weten

 • Toetsen zijn best leuk…
  Geloof het of niet, maar veel kinderen vinden het best leuk om een toets te maken. Stress komt vaak vanuit de omgeving. Daarom is ons advies: keep calm en ga ontspannen met de toetsen van je kind om.
 • Zicht op groei
  Toetsen laten laat zien waarin jouw kind al goed is of zich nog kan ontwikkelen. Toetsen zijn geen afrekeninstrument, dus weg met die prestatiedruk.
 • De leerkracht ziet veel meer
  De leerkracht observeert, geeft beurten en kijkt werk na. Met al die informatie vormt de leerkracht zich een beeld van jouw kind. Toetsen maken dat beeld nog completer. Je kunt die toetsen dus zien als stukjes van een puzzel.
  Puzzel
 • Een toets is een momentopname
  Het is helemaal terecht dat dit vaak gezegd wordt. Elke toets en elke meting ís een momentopname. Denk aan de snelheidscontrole bij een auto of een weegschaal die aangeeft hoeveel je weegt. Maar als je regelmatig toetst, ontstaat er een duidelijke lijn door de tijd heen. Die lijn is veel belangrijker dan het resultaat van de afzonderlijke toetsen.
 • Toetsen op maat
  Het ene kind gaat met sprongen door de leerstof heen, het andere kind stapje voor stapje. Elke manier van ontwikkelen is goed, want elk kind is anders. Cito heeft speciale toetsen voor kinderen met extra onderwijsbehoeften. In de toetsen houden we bijvoorbeeld ook rekening met dyslexie. Zo dragen wij bij aan onderwijs op maat.

Oefenen voor toetsen?

Je kind oefent op school elke dag met de lesstof. Soms is het nuttig om ook thuis te oefenen. Als dat zo is, bespreekt de leerkracht dat met jou en je kind. Samen kunnen jullie kijken wat je kind thuis oefent en hoe vaak.
Over het oefenen voor toetsen kunnen we kort zijn: doe het niet! Je helpt je kind er echt niet mee. Het is belangrijk dat toetsen een realistisch beeld geven van wat jouw kind al weet en kan. De leerkracht gebruikt die informatie om jouw kind verder te helpen. Met de juiste lesstof, oefeningen en instructie.
Het kan wel zinvol zijn om alvast een keer kennis te maken met een toets. De meeste scholen doen dat ook. Zo weten alle leerlingen beter hoe zo’n toets eruit ziet en wat voor soort vragen erin staan.

Tip: website voor ouders

Ouders & Onderwijs is een onafhankelijke stichting voor ouders met schoolgaande kinderen. Deze stichting krijgt subsidie van het ministerie van OCW. Op de website van Oudersen & Onderwijs vind je veel informatie, bijvoorbeeld over een goede voorbereiding op het 10-minutengesprek of het driehoeksgesprek. De stichting geeft ook persoonlijk advies.

Veelgestelde vragen

 • Wie volgt de ontwikkeling van mijn kind?
 • Welke toetsen zijn er?
 • Hoe lang moet mijn kind zich concentreren op een toets?
 • Hoe lees ik de rapportages?
 • Hoe zit dat met die scores?
 • Houdt Cito rekening met speciale leerlingen?
Lees het antwoord op deze en meer vragen