SluitenSluiten
studenten aan het werk

Projecten

Referentiesets taal en rekenen

Cito logo plectrumVerder

Referentiesets taal en rekenen

Sinds 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht. Deze wet geldt voor alle onderwijssectoren en draagt daarmee zorg voor inhoudelijke samenhang tussen deze sectoren. In de wet is vastgesteld dat referentieniveaus verplicht zijn van het primair onderwijs tot de uitstroom naar de arbeidsmarkt en instroom in het hoger onderwijs.

Referentiesets

Taal en rekenen

Het is belangrijk dat in de toetsen en examens de eisen van de referentieniveaus voor alle leerlingen gelijk zijn, ongeacht het schooltype dat zij volgen. Op die manier kan de doorlopende leerlijn tussen de schooltypen worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken heeft Stichting Cito – in het project Referentiesets onder verantwoordelijkheid van het CvTE en in opdracht van het ministerie van OCW – referentiesets taal (lezen en taalverzorging) en rekenen ontwikkeld.