Sluiten
Training en Advies mbo

Examinering en diplomering in het middelbaar beroepsonderwijs

Samen voor krachtig onderwijs

Examinering en diplomering in het middelbaar beroepsonderwijs
Cito ondersteunt met advies en training

Kwaliteitsborging van examinering en diplomering

Met een mbo-diploma op zak ben je niet klaar met leren voor de rest van je leven. Als mbo-school wil je studenten een manier van denken en werken aanleren, waarmee ze zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. De mbo-raad legt niet voor niets een extra focus op een Leven Lang Ontwikkelen. Maar hoe kan je nu vaststellen dat je studenten dit kunnen? Oftewel: hoe kom je tot een betrouwbare beoordeling van de beroepsbekwaamheid van een student?

Om de kwaliteit van het proces van examinering en diplomering te borgen heb je – naast kwalitatief goede examens – twee dingen nodig:
  • een goed functionerende examencommissie,
  • een betrouwbare beoordeling van elke student door kundige assessoren.
Deze onderwerpen komen ook terug in de standaarden die de Inspectie van het Onderwijs hanteert bij het kwaliteitsgebied Examinering en diplomering.
Wiscat-pabo
Uitdagingen bij examinering en diplomering in het mbo
  • Hoe kom je tot een goede samenstelling van een examencommissie?
  • Hoe zorg je dat assessoren bekwaam zijn in het betrouwbaar beoordelen?
  • Hoe kom je tot een goed proces van examinering en diplomering en hoe borg je dit proces?
  • Hoe bepaal je de juiste mix van toetsvormen en -methoden?
  • Hoe houd je het haalbaar, uitvoerbaar, betrouwbaar en organiseerbaar?

Samen werken aan kwaliteit

Elke student heeft recht op goede examens en een betrouwbare beoordeling. Cito helpt mbo-scholen bij het inrichten van een goed en adequaat proces én de juiste kennis om de beroepsbekwaamheid van studenten te beoordelen. Samen met onderwijsmanagers en examencommissies evalueren we het huidige proces en komen we tot concrete verbeterpunten en praktische stappen met een meetbaar resultaat. Het mooie is dat door aan de slag te gaan met de kwaliteit van examinering en diplomering de kwaliteit van het onderwijs vanzelf óók verbetert.

In onze trajecten maken we gebruik van het MAGIC-model van Cito. MAGIC staat voor Meten, Adviseren, Groeien, Implementeren en Certificeren.
Lees meer over het model en de individuele stappen.
Cito ondersteunt bij elke stap
Wil je bij de basis beginnen en het volledige proces van examinering en diplomering onder de loep nemen en aanpakken? Wij ondersteunen je bij elke stap. Maar ook voor specifieke onderdelen van dit proces kun je bij onze trainers en adviseurs terecht.

Om gericht te kunnen ondersteunen en te komen tot het beste resultaat, verkennen we graag jullie belangrijkste vragen en uitdagingen tijdens een korte telefonische intake (gratis).

Bel ons op (026) 352 10 74 of mail naar citoconsult@cito.nl.