SluitenSluiten
Leerlingen groep 8 op de trappen

Wet Doorstroomtoetsen po

Cito logo plectrumVerder
Van eindtoets naar doorstroomtoets

Wet Doorstroomtoetsen po

Per 1 januari 2023 is de nieuwe wet Doorstroomtoetsen po in werking getreden en gaan eindtoetsen, doorstroomtoetsen heten. Scholen kunnen vanaf schooljaar 2023-2024 kiezen uit de doorstroomtoets van de overheid, of een doorstroomtoets van een van de private partijen. De overheidsdoorstroomtoets wordt ontwikkeld op verzoek van de Tweede Kamer, die naast het private aanbod ook om een doorstroomtoets namens de overheid heeft gevraagd. 

Rollen en taken Stichting Cito

  • Adviseert het CvTE over de kwaliteit en de normering van alle doorstroomtoetsen. Hierbij worden voor alle toetsaanbieders (privaat en publiek) hetzelfde beoordelingskader en normeringsregeling gehanteerd, die extern zijn ontwikkeld door het RCEC, in opdracht van het CvTE. Alle toetsaanbieders doorlopen hetzelfde proces voor het beoordelen en toelaten van de doorstroomtoets tot het stelsel. Bij de beoordeling door Stichting Cito zijn interne en externe experts betrokken.
  • Adviseert het CvTE over de kwaliteit van leerlingvolgsystemen op basis van het beoordelingskader lvs.
  • Biedt op verzoek en onder gelijke condities psychometrisch advies aan alle toetsaanbieders.
  • Ontwikkelt de overheidsdoorstroomtoets (dit team werkt separaat van betrokkenen bij genoemde advieswerkzaamheden).


Vanaf 1 januari 2023 besluit het College voor Toetsen en Examens (CvTE) over het beoordelen, toelaten en normeren van alle doorstroomtoetsen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs. Het CvTE is bewaker van de kwaliteit van doorstroomtoetsen, de kwaliteit van leerlingvolgsystemen, en de vergelijkbaarheid van de doorstroom-toetsresultaten (normering). Ga voor meer informatie naar deze webpagina.
Leerlingen groep 8 buiten op een bank