Sluiten

Digitaal toetsen

Dat levert veel winst op!

Voor primair en speciaal onderwijs

Digitaal toetsen = veel winst!

Geen nakijkwerk en rapportages direct beschikbaar. Klinkt dat goed? Behalve tijdwinst levert digitale afname ook andere voordelen op, zowel voor je leerlingen als voor je school.

Makkelijk, efficiënt en betrouwbaar
 • Tijdswinst. De computer verzorgt de afname, het nakijken én het scoren.

 • Gemak. Directe rapportage na afname.

 • Blije leerlingen. Kinderen vinden het leuk om een toets te maken via tablet (in ontwikkeling) of pc.
 • Nauwkeurig. De afnames zijn even nauwkeurig of nóg nauwkeuriger dan papieren toetsen.

 • Op maat. De toetsen zijn zelfstandig en in eigen tempo te maken.

 • Aangepast. Met audio-ondersteuning voor elke leerling.

Standaardversie
voor groep
Speciale leerlingenAdaptief Auditieve ondersteuning
Observatielijst Motoriek kleuters1-2NeeNee Nee 
Viseon voor kleuters1-2 NeeNeeNee
Rekenen voor kleuters1-2Nee Ja
+ volledig digitale begeleiding

Instructie en opgaven, automatisch

Taal voor kleuters 1-2Nee Ja
+ volledig digitale begeleiding
Instructie en opgaven, automatisch
Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid2-3Nee Ja
+ volledig digitale begeleiding
Instructie en opgaven, automatisch
Screeningsinstrument Dyslexie4-8NeeJaInstructie en opgaven, automatisch
Rekenen-Wiskunde 3-4
5-8
Ja
Ja
NeeInstructie en opgaven, automatisch
(bij opgaven 5-8 naar keuze)
Rekenen-Basisbewerkingen3-8NeeNeeInstructie, automatisch
Spelling3-8 Ja NeeInstructie en opgaven, automatisch 
Woordenschat
(volledig webbased)
3-4
5-8
Ja
Nee
NeeInstructie en opgaven, automatisch
(bij opgaven 5-8 naar keuze)
Studievaardigheden5-8NeeNeeInstructie, automatisch 
Viseon, leerlinglijst5-8NeeNeeInstructie en opgaven, naar keuze
Viseon, leerkrachtlijst3-8NeeNeeNee 
Woordenschat
(volledig webbased)

Kosten digitale afname

Per afname, per leerling betaal je € 0,70. Uitzonderingen hierop zijn:

 • Rekenen-Basisbewerkingen = per afname, per leerling € 0,65
 • Viseon kent verschillende aanvullingen: zelfbeeld, welbevinden, sociaal gedrag en werkhouding. Voor elke aanvullende lijst per domein geldt: per afname, per leerling € 0,20
Zijn digitale toetsen moeilijker of makkelijker? In principe zijn er geen grote verschillen in moeilijkheid. Soms blijkt een vraag op papier iets makkelijker of moeilijker dan dezelfde vraag digitaal. Cito zorgt er altijd voor dat de resultaten en vaardigheidsscores vergelijkbaar zijn.

Tips van scholen die digitaal toetsen

 • Begin met één leerkracht, met één klas en één toets
 • Zorg voor voldoende toezicht bij het toetsen. Als groepsleerkracht hoef je dit niet per se zelf te doen. Je kunt hier ook onderwijsassisitenten, stagiaires, de conciërge of ouders voor vragen
 • Wanneer jouw school beschikt over een computerlokaal, kun je de toetsen bij meerdere leerlingen tegelijk afnemen. Heb je per ruimte slechts een paar computers beschikbaar, dan kun je de toets bijvoorbeeld afnemen wanneer de leerlingen zelfstandig werken
 • Maak samen met je collega's een rooster waardoor je leerlingen wel tegelijkertijd, maar eventueel verspreid over de school, de toets maken. Dit bevordert de toetshouding bij je leerlingen
 • Controleer van tevoren de werking van de apparatuur en loop de toets zelf ook een keer door

Aan de slag? Lees ook deze tips!

 • Laatste versie: check
  Zorg ervoor dat je altijd met de meest actuele versie werkt. Deze vind je via Cito Portal.
 • Een vertrouwde start
  Elke digitale toets begint met twee voorbeeldopgaven, zodat je leerlingen even rustig kunnen wennen aan de manier van toetsen.
 • Even pauzeren
  Een digitale toets stoppen en op een ander moment weer doorgaan? Geen probleem. Je kunt de toets pauzeren door de toetscombinatie Alt + F4 te gebruiken. Als je de toets daarna weer opstart,ga je gewoon weer verder waar je gebleven was. Dat geldt ook wanneer je bijvoorbeeld een dag later verder wilt gaan. Zolang de toets maar binnen 6 weken na het inplannen is afgemaakt/ingeleverd.

Contact

www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy