Sluiten
Primair onderwijs

Veelgestelde vragen over Kleuter in beeld

Wat vind jíj belangrijk bij het volgen van de ontwikkeling van kleuters?

Voor al je vragen over de nieuwe manier van volgen

Veelgestelde vragen

  • Kan ik al bestellen? Ja, dat kan!
    Vanaf schooljaar 2019-2020 is Kleuter in beeld – Taal door jouw school in te zetten.

Bekijk het mooie introductie-aanbod

Schrijf je op die pagina ook in voor de handige updates. Je blijft dan ook op de hoogte van het laatste nieuws over Kleuter in beeld.

  • Toetsen mogen niet meer, Kleuter in beeld wél? Bij de ontwikkeling van Kleuter in beeld hanteren wij natuurlijk de kaders zoals door het ministerie van OCW zijn aangegeven. Zoals vermeld in de Kamerbrief over Kleutertoetsen in juli van dit jaar, zal het Toetsbesluit PO worden aangepast op de nieuwe regelgeving rondom kleuters. In dit besluit zal worden vastgelegd dat alleen observatiesystemen in aanmerking komen voor goedkeuring door de Expertgroep PO en zullen de specifieke eisen voor goedkeuring van deze systemen worden beschreven. Deze specifieke eisen zijn nog niet bekend en worden door de Expertgroep PO nog ontwikkeld. Dit betekent niet dat er niet meer ‘genormeerd’ mag worden. Nog sterker, OCW geeft hierover aan: “Scholen hebben behoefte aan een objectief beeld van de ontwikkeling van een leerling. Dit stelt eisen aan de observatie-instrumenten, bijvoorbeeld dat ze zijn genormeerd. Voor de normering van observatie-instrumenten voor kleuters wordt gedacht aan bredere leeftijdsnormen.” Naar verwachting treden wijzigingen in werking vanaf 1 augustus 2022. Met andere woorden, Kleuter in Beeld past prima in het toekomstige wetgevingskader. 
www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy