Sluiten
beach

Motoriek kleuters

Volg de ontwikkeling van hun grove en fijne motoriek

Voor groep 1 en 2

Motoriek kleuters

Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Dat geldt ook voor de motorische ontwikkeling. Met de observatielijst Motoriek kleuters krijg je inzicht in de grove en fijne motoriek van kinderen in vergelijking met leeftijdsgenootjes. En je signaleert met de observatielijst welke kinderen achterblijven bij leeftijdsgenootjes. De scores vergelijk je met een landelijke groep kleuters. Met deze gegevens kun je aan de slag door een van de gebieden extra aandacht te geven in de groep. 

Eerst een kijkje nemen in Motoriek kleuters? Je kunt een zichtzending aanvragen.

Motoriek kleuters
Met de digitale observatielijst krijg je snel een betrouwbaar beeld. Je kunt de vragenlijst op elk moment afnemen.

Over Motoriek kleuters

  • Het invullen is eenvoudig. Je vult de lijst digitaal in en het duurt ongeveer vijf tot tien minuten per leerling. Je geeft per onderdeel, bijvoorbeeld rennen, springen, bouwen, kleien, aan welk woord het beste bij de leerling past. 
  • Na de afname heb je direct de beschikking over de rapportages van de leerlingen op groepsniveau. Met kleurcodes zie je welke scores (zeer) afwijkend zijn.
  • Per domein (grove en fijne motoriek) komen een van deze signalen naar voren: niet afwijkend, afwijkend, zeer afwijkend. Het woord afwijkend als resultaat geeft niet aan dat er een motorische afwijking is. Het zegt wel iets over hoe het functioneren van het jonge kind zich verhoudt ten opzichte van leeftijdsgenoten. De observatielijst geeft ook suggesties om de ontwikkeling te stimuleren.

Afname

De vragenlijst is op leeftijd genormeerd en daardoor het hele jaar af te nemen.

Wat bestel je?

  • Handleiding Motoriek kleuters
Daarin wordt stap voor stap uitgelegd hoe de observatielijsten werken. Via Cito Portal maak je gebruik van de digitale toetsen. Je betaalt per afname € 0,80 per leerling.

Gebruik je Computerprogramma LOVS? Dit heb je nodig voor de digitale afname (en voor het maken van de beste rapportages en analyses!).

Contact