SluitenSluiten
beach

Begrijpend luisteren

Meer inzicht voor gericht luisteronderwijs

Cito logo plectrumVerder
Belangrijk nieuws: het is tijd om afscheid te nemen van LVS 3.0 en Computerprogramma LOVS (vanaf september 2023 niet meer te gebruiken). Met het nieuwe leerlingvolgsysteem Leerling in beeld staat een meer dan volwaardige opvolger voor je klaar! 💚

👉 Zo maak je de stap naar Leerling in beeldLVS 3.0 wordt Leerling in beeld

Dit schooljaar kun je jouw leerlingen zien groeien in het gloednieuwe LVS, Leerling in beeld. Leerling in beeld maakt elke leerling zichtbaar. Ook benieuwd?

> Maak snel kennis

Ga dit schooljaar aan de slag! Starten met het nieuwe LVS is heel gemakkelijk. Leerling in beeld werkt met doorlopende vaardigheidslijnen waardoor er geen trendbreuk ontstaat bij de overstap vanuit LVS 3.0 toetsen.

Voor groep 3 tot en met 8

Begrijpend luisteren

Besteed jij veel aandacht aan luisteronderwijs? De luistervaardigheid van leerlingen lijkt zich 'vanzelf' te ontwikkelen, maar dat is niet zonder meer het geval. Ook deze vaardigheid kan geoefend en ontwikkeld worden. Met onze LVS-toetsen Begrijpend luisteren breng je de luistervaardigheid van je leerlingen in kaart aan de hand van aantrekkelijk kijk- en luistermateriaal. Je volgt de ontwikkeling op leerling-, groeps- en schoolniveau en kunt de resultaten gebruiken om je onderwijs te evalueren. 

Goed om te weten: Vanaf schooljaar 2023-2024 is de toets Begrijpend luisteren niet meer te gebruiken via Computerprogramma LOVS en je LAS. Je verwerkt deze toets via Leerling in beeld in het nieuwe Cito platform. Begrijpend luisteren is onderdeel van het pakket Compleet van Leerling in beeld.

"Hoe beter leerlingen gesproken taal begrijpen, hoe meer voordeel zij er op en buiten school van hebben. Ook wordt de combinatie van kijken en luisteren steeds belangrijker."
Toetsen met audiovisuele fragmenten

Voorbeeldvragen voor groep 4

Weetje

De LVS-toets Begrijpend luisteren en de LVS-toets Begrijpend lezen meten allebei de begripsvaardigheid van (gesproken) teksten, maar zijn niet uitwisselbaar, ook niet voor dyslectische leerlingen. Het gaat om verschillende vaardigheden, met elk zijn eigen kenmerken.

Contact