SluitenSluiten
beach

Taalverzorging

Vroeg zicht op de referentieniveaus

Cito logo plectrumVerder

Vanaf 2021-2022:
LVS 3.0 wordt Leerling in beeld

Dit schooljaar kun je jouw leerlingen zien groeien in het gloednieuwe LVS, Leerling in beeld. Het leerlingvolgsysteem van iederéén. Ook benieuwd?

> Maak snel kennis

Ga in schooljaar 2021-2022 aan de slag! Starten met het nieuwe LVS is heel gemakkelijk. Leerling in beeld werkt met doorlopende vaardigheidslijnen waardoor er geen trendbreuk ontstaat bij de overstap vanuit LVS 3.0 toetsen.

Taalverzorging
in Leerling in beeld

 • Huidige toets Spelling wordt opgenomen in Taalverzorging
 • Onderdelen:
  –  Spelling niet-werkwoorden | groep 3 t/m 8
  –  Spelling werkwoorden, Leestekens | groep 6 t/m 8
 • Categorieënanalyse op domeinen
 • Verdieping mogelijk met Groeimeter Spelling en een Spellinggesprek
> Lees meer over de vernieuwingen van de toetsen

Voor groep 6 tot en met 8

Taalverzorging LVS 3.0

Aan het einde van groep 8 moet je als school voor elke leerling aan kunnen geven in welke mate hij of zij de referentieniveaus beheerst op het gebied van taalverzorging. Taalverzorging is dan ook onderdeel van de eindtoets. Met de LVS-toets Taalverzorging van het Cito Volgsysteem voor primair en speciaal onderwijs weet je al vanaf groep 6 hoe een leerling het doet!

Let op: LVS 3.0 wordt Leerling in beeld
"Aan welke gebieden binnen taalverzorging ga ik extra aandacht besteden? Met de categorieënanalyse stel ik dat gemakkelijk vast."
Taalverzorging

Daarom LVS-toets Taalverzorging

 • Toets alle onderdelen uit het referentiekader Taalverzorging
 • Volg de ontwikkeling in vaardigheid van interpunctie, grammatica en spelling
 • Geeft inzicht in behaalde referentieniveaus vanaf groep 6
 • Inzicht op leerling-, groeps- en schoolniveau
 • Weerspiegeling meestgebruikte taalmethoden
 • Goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO

Zo toets je alle aspecten van het referentiekader

Over de toetsen Taalverzorging

 • 20 meerkeuzeopgaven per onderdeel
 • Een vaardigheidsschaal voor eenvoudige vergelijking en ontwikkeling in beeld
 • Op papier
 • Klassikaal

Wat bestel je?

 • Eén leerkrachtmap voor groep 6 tot en met 8 (met handleiding, afnamekaarten, opgavenboekjes, antwoordbladen en handige materialen voor papieren verwerking)
 • Opgavenboekjes per groep (per set van 5)
 • Opgavenboekjes voor slechtzienden

Dit geeft je gratis toegang tot Cito Portal. Daar vind je onder meer normeringstabellen, voorbeeldopgaven om op je digibord te tonen, registratieformulieren en analyseformulieren voor de foutenanalyes.

Welke vaardigheden toets je? 

 • Interpunctie (groep 6, 7 en 8)
 • Spelling niet-werkwoorden (groep 6, 7 en 8)
 • Grammatica (groep 6, 7 en 8)
 • Spelling werkwoorden (groep 7 en 8)

Samen met de toets Spelling toets je alle aspecten van het referentiekader
  

Met de toetsen werk je volgens de cyclus signaleren, analyseren, plannen, handelen.

 

Hoe ziet de afname eruit?

 • Je neemt de toetsen in het midden van het schooljaar af (voor groep 8 altijd) óf aan het einde van het schooljaar
 • Afname duurt ongeveer 30 minuten per onderdeel
 • Bij voorkeur verspreid over meerdere dagen

Alle afname-instructies, keuzes en tips vind je in de leerkrachtmappen. De resultaten van de toetsen verwerk je eenvoudig met het Computerprogramma LOVS of handmatig met de formulieren in de map.

 

 

Tip

Wil je de leerlingen laten wennen aan de manier van toetsen? In onze kennismakingsboekjes staan vanaf groep 6 ook opgaven voor Taalverzorging

Haal jij er alles uit?

 • Heldere rapportages en analyses. Leg de resultaten eenvoudig vast in Computerprogramma LOVS om direct te zien hoe je leerlingen er afzonderlijk en als groep voor staan. Vanaf groep 7 zie je in groepsoverzicht welk referentieniveau (1F en 2F) je leerlingen hebben behaald.
 • Toetsen op maat: maak gebruik van de extra tussentoetsen voor leerlingen die minder snel leren of vooruitlopen.
 • Volg het handige stappenplan voor een complete interpretatie en analyse op leerling-, groeps- en schoolniveau (in map).
 • Volg de tips voor een juiste toelichting van toetsen en resultaten voor ouders en leerlingen (in map).
 • Bekijk onze flyers over optimaal toetsen.

Hulp nodig? Onze klantenservice helpt je graag.

Training en advies gewenst? Investeer in je eigen deskundigheid via onze cursussen, webinars of advies op maat.

LVS-toets biedt zekerheid

Deze toets is onderdeel van het brede én diepe aanbod van het Cito Volgsysteem voor primair en speciaal onderwijs. Dit betekent dat je zeker kan zijn van:

 • de juiste aansluiting op de onderwijspraktijk (methode-onafhankelijk!)
 • doorlopende leerlijnen, vergelijken op leerling-, groeps- én schoolniveau
 • passende toetsen, ook bij speciale onderwijsbehoeften
 • toetsen op de meest actuele en professionele wijze (bewezen kwaliteit!)
 • continue vernieuwing

Contact