SluitenSluiten
beach

Zelfstandig leren en Werkstukken maken

Inzicht in de beheersing van deze complexe vaardigheden

Cito logo plectrumVerder
Belangrijk nieuws: het is tijd om afscheid te nemen van LVS 3.0 en Computerprogramma LOVS (vanaf september 2023 niet meer te gebruiken). Met het nieuwe leerlingvolgsysteem Leerling in beeld staat een meer dan volwaardige opvolger voor je klaar! 💚

👉 Zo maak je de stap naar Leerling in beeldVoor groep 5 tot en met 8

Zelfstandig leren en Werkstukken maken

Naast de vaardigheden die nodig zijn om te studeren spelen bij studievaardigheid ook complexere vaardigheden een rol. Met het pakket Zelfstandig leren en Werkstukken maken breng je in kaart hoe goed leerlingen deze complexe vaardigheden beheersen. 

Let op: LVS 3.0 wordt Leerling in beeld
In een samenleving waarin een leven lang leren de standaard wordt, is zelfstandig kunnen studeren en informatie verwerken een van de belangrijkste vaardigheden die een leerling kan leren

Over Zelfstandig leren en Werkstukken maken

Zelfstandig leren:

 • klassikale leergang voor leerlingen van groep 7 en 8.
 • elke les begint met het zelfstandig uitvoeren van een leertaak. De leerlingen noteren daarbij hoe ze de taak aanpakken.
 • of het leren van de taak succes heeft gehad, meet je met een toets.
 • de resultaten van de toetsen zijn het uitgangspunt voor een leergesprek. Hierin staan de gehanteerde studiemethoden centraal.
 • in de leergesprekken krijgen leerlingen van elkaar en van jou tips om hun studiemethode te verbeteren. Deze verbeterde methode proberen ze daarna uit in een volgende leertaak.

Werkstukken maken:

 • opdrachten voor leerlingen van groep 5 tot en met 8.
 • door de opdrachten zie je hoe vaardig uw leerlingen zijn in het schrijven van werkstukken.
 • bij de beoordeling van de werkstukken gebruik je het beoordelingsmodel uit de handleiding. Je beoordeelt zowel het proces, de stappen die de leerling zet, als de kwaliteit van het product zelf.
 • als je meerdere werkstukken beoordeelt, zie je hoe de leerling zich ontwikkelt. Dit is belangrijke informatie voor de begeleiding van een leerling bij een volgend werkstuk.

Wat bestel je?

Leerkrachtmap met: 

 • handleiding Zelfstandig leren
 • handleiding Werkstukken maken
 • studielessen en toetsen Zelfstandig leren
 • kopieerbare registratieformulieren
 • logboeken

Los te bestellen: sets studielessen en toetsen Zelfstandig leren

Contact