SluitenSluiten
Leerlingen groep 8 op de trappen

Doorstroomtoetsen po

Cito logo plectrumVerder
Van eindtoets naar doorstroomtoets

Overheidsdoorstroomtoets

Per 1 januari 2023 is de nieuwe wet Doorstroomtoetsen po in werking getreden en gaan eindtoetsen, doorstroomtoetsen heten. Scholen kunnen vanaf schooljaar 2023-2024 kiezen uit de doorstroomtoets van de overheid, of een doorstroomtoets van een van de andere toetsaanbieders. De overheidsdoorstroomtoets wordt ontwikkeld op verzoek van de Tweede Kamer, die naast het private aanbod ook om een doorstroomtoets namens de overheid heeft gevraagd. 

Taken Stichting Cito

  • adviseert het CvTE over de kwaliteit en de normering van alle doorstroomtoetsen
    Voor alle toetsaanbieders (overheid en andere aanbieders) worden hetzelfde beoordelingskader en dezelfde normeringsregeling gehanteerd. Deze zijn extern ontwikkeld door het RCEC, in opdracht van het CvTE. Alle toetsaanbieders doorlopen hetzelfde proces voor het beoordelen en toelaten van de doorstroomtoets tot het stelsel. Bij de beoordeling door Stichting Cito zijn interne en externe experts betrokken. De interne experts hebben geen relatie met de productontwikkeling voor primair onderwijs binnen Cito.
  • adviseert het CvTE over de kwaliteit van leerlingvolgsystemen op basis van het beoordelingskader LVS
  • biedt op verzoek en onder gelijke condities psychometrisch advies aan alle toetsaanbieders
    De kennis die we opbouwen binnen de stichting is beschikbaar voor onderwijs en markt.
  • ontwikkelt de overheidsdoorstroomtoets DOE
    Het team dat zich bezighoudt met de overheidsdoorstroomtoets werkt separaat van betrokkenen bij genoemde advieswerkzaamheden.

Beoordelen, toelaten en normeren
Vanaf 1 januari 2023 besluit het CvTE over het beoordelen, toelaten en normeren van alle doorstroomtoetsen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs. Zij zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van doorstroomtoetsen in het primair onderwijs.
Zie deze webpagina.

Over doorstroomtoetsen en Cito

De overheidsdoorstroomtoets wordt ontwikkeld door Stichting Cito. Cito BV biedt de Leerling in beeld - doorstroomtoets aan.

Leerlingen groep 8 buiten op een bank

Meer weten?