SluitenSluiten
Leerlingen groep 8 op de trappen

Nieuw: Overheidsdoorstroomtoets

Cito logo plectrumVerder
Vanaf schooljaar 2023-2024

Nieuw: Overheidsdoorstroomtoets

Per 1 januari 2023 treedt de nieuwe wet Doorstroomtoetsen PO in werking en gaan eindtoetsen, doorstroomtoetsen heten. De Centrale Eindtoets, die Stichting Cito ontwikkelt onder regie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), wordt niet als doorstroomtoets aangeboden. Dit betekent dat in het voorjaar van 2023 de laatste Centrale Eindtoets wordt afgenomen.

Vanaf schooljaar 2023-2024 maken leerlingen uit groep 8 een doorstroomtoets. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen, aangeboden door de overheid en door private partijen. Stichting Cito zal namens de overheid de overheidsdoorstroomtoets gaan ontwikkelen. Meer informatie over deze overheidsdoorstroomtoets volgt begin 2023.

Wat er verandert vanaf schooljaar 2023-2024

Andere naam

Doorstroomtoets past beter bij de positie van de eindtoets. De toets markeert niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel in de doorstroom van het po naar het vo. Ook in het vo ontwikkelen leerling zich nog.

Eén centraal aanmeldmoment

Er is één week (eind maart) waarin leerlingen zich aanmelden voor het voortgezet onderwijs. Door dit centraal aanmeldmoment maken leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur, die past bij het schooladvies. (De centrale aanmeldweek geldt niet voor leerlingen die de overstap maken naar het vso)

Ander tijdpad schooladvies en toets

  • Uiterlijk 15 november:                          aanmelden scholen voor een doorstroomtoets
  • Tussen 10 en 31 januari:                      leerlingen ontvangen voorlopig schooladvies
  • Eerste of tweede volle week februari:  leerlingen maken doorstroomtoets
  • Uiterlijk 15 maart:                                uitslag doorstroomtoets bij scholen
  • Tussen 25 en 31 maart:                        aanmeldmoment leerlingen bij vo
Groep achtstejaars tijdens de pauze

Schooladvies naar boven bijgesteld als leerling doorstroomtoets beter heeft gemaakt

Alleen als een bijstelling van het schooladvies niet in het belang van de leerling wordt geacht, kan de school besluiten het advies niet te wijzigen. Dit besluit moet dan gemotiveerd worden.

Taken Stichting Cito

Naast het ontwikkelen van een overheidsdoorstroomtoets, adviseren we het College voor Toetsen en Examens* over de kwaliteit en normering van álle doorstroomtoetsen (publiek en privaat). Hiervoor werken we volgens het beoordelingskader en de normeringsregeling die extern zijn ontwikkeld (door het RCEC en in opdracht van het CvTE). Daarnaast blijven we, op verzoek, onze psychometrische kennis en expertise inzetten en delen met marktpartijen.

*) Vanaf 1 januari 2023 is het CvTE regiehouder en kwaliteitsbewaker van doorstroomtoetsen en verantwoordelijk voor het toelaten en het herbeoordelen van doorstroomtoetsen. Elke toets wordt voor een periode van vier jaar toegelaten en jaarlijks gecontroleerd.