SluitenSluiten
Primair onderwijs

Leerlingen optimaal volgen vanuit Passende Perspectieven

Periodiek evalueren

Periodiek evalueren

Als leerkracht wil je weten hoe jouw leerlingen groeien en of jouw onderwijs z’n vruchten afwerpt. Dit doe je voor elke leerling ongeacht leerroute, methode of hulpmiddelen.

De combinatie van de informatie uit de toetsen van het Cito Volgsysteem én leerdoelgericht volgen met Groeimeter geeft je inzicht in de vorderingen van je leerlingen in hun leerroute. Zo zie je of jij je leerstofaanbod moet bijstellen of niet.

Evalueren met ...

LVS-toetsen

Met de LVS-toetsen die je op vaste momenten in het schooljaar inzet, krijg je betrouwbaar inzicht in de ontwikkeling van jouw leerlingen. Je ziet of jouw leerlingen de gestelde tussen- en einddoelen kunnen halen en hoe ze zich ontwikkelen ten opzichte van leeftijd- en groepsgenoten.

Groei van de leerling in perspectief: LVS-toetsen

 • Je kunt een LVS-toets inzetten om het algemene rekenniveau van jouw leerling te bepalen of om te bepalen of jouw leerling voldoende groeit.
 • Ook krijg je met de LVS-toetsen een realistisch beeld van waar de leerling staat ten opzichte van medeleerlingen.
 • De toetsen van het Cito Volgsysteem bieden informatieve rapportages voor leerlingen met een achterstand. 
 • Met de categorieënanalyse zie je of de gemaakte keuzes in het leerstofaanbod terugkomen in de prestaties op de verschillende rekendomeinen.
 • Met de functioneringsniveaus in het alternatieve leerlingrapport krijg je de groei van de leerling in beeld.
 • Je kunt de functioneringsniveaus ook gebruiken om de best passende LVS-toets te kiezen voor de leerling.
 • Ook Groeimeter kan helpen bij het kiezen van de best passende toets.

Groeimeter

Met Groeimeter kijk je welke leerdoelen een leerling al beheerst en wat de volgende leerdoelen zijn. Groeimeter bevat een overzicht van alle leerdoelen horend bij een regulier leerjaar (Oriënteren - leerdoelen op groep of domein - filteren). Deze leerdoelen zijn geformuleerd door SLO. Daar kun je de door jouw leerling behaalde doelen mee vergelijken.

Vooral in leerroute 1 kan dat een houvast bieden. In deze leerroute volgt de leerling immers vaak grotendeels het reguliere aanbod. Je kunt dan kijken of de vorderingen van jouw leerling op de leerroute ongeveer overeenkomen met de vorderingen van de reguliere groep.

Voor leerlingen in leerroute 2 en 3 moet je een meer individuele inschatting maken.

Individuele streefdoelen
Jij als leerkracht of IB’er bepaalt de individuele streefdoelen voor een bepaalde periode. Veel hangt daarbij af van de groeimogelijkheden van de leerling en van het leertempo.

Zo kun je de LVS-toetsen gebruiken

Focus op groei met hulp van LVS-toetsen: functioneringsniveaus

Met het Alternatief leerlingrapport van het Cito Volgsysteem 3.0 focus je op de groei in algemene rekenvaardigheid, zonder de leerling direct in te delen in een normgroep (I t/m IV of A t/m E) die hoort bij zijn leerjaar. Het rapport laat groei zien door functioneringsniveaus te gebruiken. 

Vind de passende LVS-toets met hulp van de functioneringsniveaus

Het is voor alle leerlingen belangrijk dat je een toets aanbiedt die aansluit op hun niveau. Je kunt beter een andere toets aanbieden als het functioneringsniveau van de leerling meer dan een jaar afwijkt van het niveau van de toets. Dat noemen we Toetsen op maat. Bij veel leerlingen in een leerroute van Passende Perspectieven is dit het geval.

Bovendien is het maken van een veel te moeilijke toets ontmoedigend. Het is niet alleen een vervelende ervaring, het maakt ook de toetsuitslag minder betrouwbaar.

Heb je al een LVS-toets afgenomen? Bekijk dan welk functioneringsniveau daaruit is gekomen. Gebruik dit functioneringsniveau als uitgangspunt om een toets te kiezen voor het volgende toetsmoment. Heeft een leerling bijvoorbeeld functioneringsniveau E4 gehaald, overweeg dan voor het volgende toetsmoment de toets E4M5 of M5 af te nemen. Jouw keuze hangt af van jouw inschatting over de voortgang van de leerling in het afgelopen half jaar. 

Vind de passende LVS-toets met hulp van Groeimeter

Via Groeimeter vind je welke LVS-toets bij het niveau van jouw leerling past. In Groeimeter zijn de leerdoelen gekoppeld aan de LVS-toetsen.

Je gebruikt de koppeling om te bepalen in welke LVS-toets de meeste van de behaalde leerdoelen voorkomen. Het is immers belangrijk dat een LVS-toets aansluit bij het niveau van jouw leerling. En dat de inhoud van de toets zo veel mogelijk aansluit bij de aangeboden lesstof.

Goed om te weten

Wanneer je een LVS-toets van een lager niveau inzet, krijg je behalve de reguliere niveaubepaling ook een vertaling naar de vaardigheidsscore behorend bij de toets die bij het leerjaar van jouw leerling past. Bij een lager functioneringsniveau is deze vertaalde score nauwkeuriger dan wanneer je jouw leerling een te moeilijke toets had voorgelegd. Door zo op maat te toetsen zie je vooruitgang, die anders verborgen zou blijven.

LVS categorieënanalyse voor inzicht per rekendomein

Wil je meer inzicht in hoe de leerling presteert op verschillende rekendomeinen? Gebruik dan de categorieënanalyse. De categorieënanalyse in Computerprogramma LOVS houdt onder andere rekening met hoe moeilijk elke opgave is. In de uitslag van de analyse zie je, of jouw leerling op alle rekendomeinen volgens het verwachte patroon scoort, of dat er één of meerdere domeinen afwijken. Zo zie je bijvoorbeeld of een domein waarvan je een aantal leerdoelen niet hebt aangeboden zwakker is dan de andere domeinen. Of dat een ander domein nu juist positief opvalt.

Een voorbeeld met uitleg over de categorieënanalyse vind je hier. In dit artikel staat informatie over de categorieën-analyse in het Computerprogramma en op papier.

 

Twee keer dezelfde LVS-toets maken?

‘Liever niet’, zeggen de toetsdeskundigen van Cito, ‘want we weten niet wat het ‘leereffect’ is bij de toetsen’. Bij leerlingen die geringe groei laten zien, ontkom je er soms niet aan. De LVS-toetsen van het Cito Volgsysteem 3.0 bieden je ook de mogelijkheid om een tussentoets af te nemen. Met de nieuwste toetsen vanaf het Cito Volgsysteem 4.0 kun je flexibel toetsen. Je bepaalt dan zelf wie je wanneer welke toets voorlegt.

LVS-tussentoetsen

Het Cito Volgsysteem 3.0 bevat naast toetsen voor de standaard toetsmomenten, Midden en Einde leerjaar, ook tussentoetsen. Wanneer je voor een leerling inschat dat er sinds de afname van toets M5 slechts geringe groei is geweest, dan is de tussentoets M5E5 een goed alternatief. Ook voor leerlingen met het functioneringsniveau M5 die niet M5 als laatste toets gemaakt hebben, kun je kiezen voor de tussentoets E4M5 of M5E5. E4M5 is net iets gemakkelijker, M5E5 is net iets moeilijker dan M5.

Herhaalde afname

Als een leerling zeer geringe groei laat zien en alle toetsen op het geschikte niveau al eens heeft gemaakt, dan kun je besluiten om eenzelfde toets nog eens af te nemen.

Goed om te weten

• Zet een toets niet voor de tweede keer in als je de toets hebt nabesproken of in delen geoefend. De toetsresultaten zijn dan niet meer betrouwbaar.

• Als een leerling de vorige keer een naar gevoel had bij de toets, dan kunnen de uitkomsten van een tweede afname minder betrouwbaar zijn omdat de leerling denkt dat het hem toch niet lukt.

Straks flexibel afnemen met de LVS-toetsen 4.0
De toetsen van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs 4.0 kun je binnen een zeer ruim tijdvak afnemen. Ruimere afnameperiodes maken het mogelijk om bij leerlingen die grotendeels meelopen met de reguliere groep, dezelfde toets af te nemen op een iets later moment.
Vorderingen evalueren in Groeimeter

In Groeimeter bekijk je de vorderingen van de leerling in zijn eigen leerroute op het niveau van leerdoelen (Bekijken van resultaten - Voortgang van een leerling bekijken). Groeimeter geeft niet aan hoe goed leerlingen deze doelen beheersen in vergelijking met andere leerlingen. 

 

Heeft de leerling minder doelen behaald dan verwacht?

Ga dan na welke doelen dat precies zijn, en wat de oorzaak kan zijn waardoor ze niet zijn behaald. Daarbij is het handig dat je in Groeimeter van elk getoetst leerdoel handig in beeld kunt krijgen welke opgaven niet goed zijn gemaakt. Het kan heel zinvol zijn om samen met de leerling deze opgaven terug te kijken, zodat je diagnostische vragen kunt stellen. Met de diagnostische informatie kun je vervolgens beslissen over nieuwe leerdoelen.

Heeft de leerling meer doelen behaald dan verwacht?

Dan kun je de leerlijn van de leerling uitbreiden volgens de methodiek van Passende Perspectieven, en dus een aantal doelen uit het reguliere aanbod toevoegen. In de doelenlijsten van Passende Perspectieven zie je welke doelen hiervoor het eerst in aanmerking komen.

LVS-toetsen – voor het meten van algemene rekenvaardigheid

 • Vaardigheidstoetsen op vaste momenten in het schooljaar
 • Op papier of digitaal
 • Toetst de reguliere leerdoelen; ook stof die de leerling nog niet is aangeboden
 • Geeft inzicht bij plaatsing in een leerroute
 • Laat zien waar jouw leerling staat ten opzichte van andere leerlingen
 • Verschillende soorten rapportages op alle niveaus (leerling, groep, school)
 • Aangepaste versies voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte

Groeimeter – voor grip op leerdoelen

 • Beheersingstoetsen
 • Flexibel inzetten
 • 7 korte speelse online vragen per leerdoel
 • Snel inzicht in welk leerdoel een leerling beheerst
 • Keuzehulp voor het kiezen van de juiste LVS-toets voor leerlingen met een  leerroute
 • Voor de leerling: direct laten zien wat je al kunt

Aan de slag met passende toetsing bij Passende Perspectieven