SluitenSluiten
Primair onderwijs

Toetsen voor speciale leerlingen

Maak de groei van iedere leerling zichtbaar met passende toetsen

Speciale leerlingen

Toetsen en volginstrumenten

Wij maken – als enige aanbieder – toetsen voor álle leerlingen, omdat iedere leerling telt. Samen met het (speciaal) onderwijs ontwikkelen we die voor alle leerlingen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs, die extra steun nodig hebben in hun ontwikkeling of extra onderwijsbehoeften hebben. Zo houden we op een prettige manier rekening met de mogelijkheden van iedere leerling en geven inzicht in zijn of haar talenten en ontwikkeling.

Voor so en vso
Voor sbo
Voor praktijkonderwijs
Voor po extra onderwijsbehoeften
Voor vo extra onderwijsbehoeften

Voor leerlingen in (voortgezet) speciaal onderwijs

Sinds de uitgaven van toetsen voor speciale leerlingen zijn de aanpassingen voor deze doelgroep zoveel mogelijk openomen in de reguliere uitgaven voor po en vo. Waar nodig ontwikkelen wij instrumenten voor specifieke doelgroepen

Slechtziende en brailleleerlingen – cluster 1

Bij LVS 3.0 en bij de Entreetoets zijn voor slechtziende en brailleleerlingen aangepaste materialen beschikbaar. Ook is de huidige generatie toetsen van het Cito Volgsysteem VO, Toets 0-3, aangepast voor cluster 1-leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs.

Dove en slechthorende leerlingen – cluster 2

Dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornissen (TOS) blijken baat te hebben bij kortere taken, toetsen met kleinere leerstappen, een heldere lay-out, duidelijke instructies en een andere rapportagewijze. Deze aanpassingen zijn waar mogelijk meegenomen in de (reguliere) toetsen 3.0 van LVS. We adviseren je graag over de optimale toetsomstandigheden. Ook zijn er aparte versies van de Cito Kijk- en luistertoetsen, schoolexamens voor voortgezet speciaal onderwijs, voor deze leerlingen beschikbaar. 

Zeer moeilijk lerende leerlingen – voormalig cluster 3

De reguliere toetsen zijn voor veel zml-leerlingen te moeilijk. Speciaal voor deze groep ontwikkelden wij producten die wél goed aansluiten bij deze leerlingen.

Leerlingen met gedragsproblemen – voormalig cluster 4

Ook leerlingen met gedragsproblemen moeten de kans krijgen om te laten zien wat ze kunnen. Deze leerlingen zijn veelal geholpen met aanpassingen in de structuur van en de instructies bij de toetsen. Het gaat dan om kortere taken, toetsen met kleinere leerstappen, een heldere lay-out, duidelijke instructies en een andere rapportagewijze. Deze aanpassingen zijn waar mogelijk meegenomen in de (reguliere) toetsen 3.0 van LVS.

Voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs

Leerlingen in het sbo zijn veelal geholpen met aanpassingen in de structuur van en de instructie bij de toetsen. Het gaat dan om kortere taken, toetsen met kleinere leerstappen, een heldere lay-out, duidelijke instructies en een andere rapportagewijze. Deze aanpassingen zijn waar mogelijk meegenomen in de (reguliere) toetsen 3.0 van LVS. We adviseren je graag over de optimale toetsomstandigheden.

Leren leren voor sbo en so (voormalig) cluster 4

In hoeverre kunnen leerlingen in het sbo en so (voormalig) cluster 4 in de groepen 5 tot en met 8 zelfstandig taken uitvoeren en geleerde vaardigheden toepassen in nieuwe situaties? Met het pakket Leren leren kun je de vaardigheden en ontwikkeling van jouw leerlingen op het gebied van leren leren in kaart brengen. Het geeft je informatie over hoe jouw leerlingen leren, hoe ze problemen oplossen en of ze extra begeleiding nodig hebben.

Voor leerlingen in het praktijkonderwijs

Voor het praktijkonderwijs is samen met het werkveld het Cito Volgsysteem VSO Arbeid en Praktijkonderwijs ontwikkeld. Daarnaast geeft het (gratis) instrument Werkplekmatcher extra inzicht in wat een leerling al kan en nog moet leren.

Cito Volgsysteem VSO Arbeid en Praktijkonderwijs

De toetsen van Cito Volgsysteem VSO Arbeid en Praktijkonderwijs zijn digitaal, adaptief en zijn onder andere afgestemd op de kerndoelen voor VSO Arbeid. Deze toetsen houden rekening met verschillende niveaus, waardoor iedere leerling kan laten zien wat hij kan.

Werkplekmatcher VSO Arbeid/PrO

Wat is de best passende werkplek voor een leerling? Welke taal- en rekenvaardigheden heeft een leerling nodig om daar aan de slag te kunnen? Dat achterhaal je snel en eenvoudig met Werkplekmatcher, een Excelprogramma voor jou en de toekomstige werkgever van je leerling dat gratis is na aanschaf van de docentmap VSO en PrO. Digitaal vergelijk je de huidige vaardigheden van jouw leerling met de benodigde vaardigheden op een werkplek. Zo kom je erachter wat jouw leerling al kan en wat hij of zij nog moet leren. Met de Werkplekmatcher stel je doelen op maat.

Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften in het reguliere primair onderwijs

In de nieuwe generatie LVS-toetsen zijn de aanpassingen zo veel mogelijk opgenomen in de standaard toetsen. De LVS-toetsen bieden dus ook meerwaarde voor je leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften als een vertraagde ontwikkeling, een beperkte concentratieboog of een grote behoefte aan structuur. We adviseren je graag over de optimale toetsomstandigheden.

Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften in het reguliere voortgezet onderwijs

De verschillen in het voortgezet onderwijs zijn groot. In het Cito Volgsysteem VO zijn de aanpassingen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zoveel mogelijk opgenomen in de reguliere toetsen. Tevens zijn er speciale versies voor dyslectische leerlingen. Voor Kijk- en luistertoetsen zijn eveneens aangepaste versies voor dyslectische leerlingen verkrijgbaar waarmee je de taalvaardigheid Nederlands, Duits, Engels en Frans van je leerlingen toetst.

Toets 0 (vernieuwd)

Elk jaar stromen er nieuwe brugklassers de school in. Een spannend moment voor leerlingen, maar misschien ook voor jou! Om meer zicht te krijgen op hun beginniveau, kun je de vernieuwde Toets 0 inzetten.

Toets 1 (vernieuwd)

Leerlingen zijn op school al gewend aan de nieuwe manier van leren. Een bepalend moment om te kijken of ze op het juiste niveau zitten. Na de 0-meting meet je hun voortgang met de vernieuwde Toets 1.

Toets 2 (vernieuwd)

Wil je zicht op ieders ontwikkeling, vroegtijdig zorgleerlingen in beeld hebben en het onderwijsbeleid monitoren? Toets dan halverwege het tweede schooljaar jouw leerlingen met de vernieuwde Toets 2.

Toets 3 (vernieuwd per maart 2022)

Gebruik je Toets 0, 1 en 2, dan heb je inmiddels je leerlingen goed in beeld. Voor inzicht in het rendement van de onderbouw is er Toets 3. 

Kijk- en luistertoets Nederlands

Neem je ook dit schooljaar een nieuwe Kijk- en luistertoets Nederlands af van Cito? Je hebt de keus uit verschillende schoolexamens voor leerlingen in het vmbo bb, vmbo kb en vmbo gt. De onderwerpen zijn aansprekend en sluiten aan op de belevingswereld van je leerlingen. Met eigentijds audio- en videomateriaal op referentieniveau 2F voor taal. Zo kunnen ook jouw leerlingen laten zien wat ze kunnen op het gebied van kijk- en luistervaardigheid.

Kijk- en luistertoets Duits

Neem je ook dit schooljaar een nieuwe Kijk- en luistertoets Duits af van Cito? Je hebt de keus uit verschillende schoolexamens voor leerlingen in het vmbo, havo en vwo. De onderwerpen zijn aansprekend en sluiten aan op de belevingswereld van je leerlingen. Met eigentijds audio- en videomateriaal op het juiste taalniveau. Zo kunnen ook jouw leerlingen laten zien wat ze kunnen op het gebied van kijk- en luistervaardigheid.

Kijk- en luistertoets Engels

Neem je ook dit schooljaar een nieuwe Kijk- en luistertoets Engels af van Cito? Je hebt de keus uit verschillende schoolexamens voor leerlingen in het vmbo, havo en vwo. De onderwerpen zijn aansprekend en sluiten aan op de belevingswereld van je leerlingen. Met eigentijds audio- en videomateriaal op het juiste taalniveau. Zo kunnen ook jouw leerlingen laten zien wat ze kunnen op het gebied van kijk- en luistervaardigheid.

Kijk- en luistertoets Frans

Neem je ook dit schooljaar een nieuwe Kijk- en luistertoets Frans af van Cito? Je hebt de keus uit verschillende schoolexamens voor leerlingen in het vmbo, havo en vwo. De onderwerpen zijn aansprekend en sluiten aan op de belevingswereld van je leerlingen. Met eigentijds audio- en videomateriaal op het juiste taalniveau. Zo kunnen ook jouw leerlingen laten zien wat ze kunnen op het gebied van kijk- en luistervaardigheid.
Voor so en vso
Meer
Voor sbo
Meer
Voor praktijkonderwijs
Meer
Voor po extra onderwijsbehoeften
Meer
Voor vo extra onderwijsbehoeften
Meer

Welke informatie haal je uit de 3.0-toetsen?

  • Hoe ontwikkelt een leerling zich in vergelijking met leeftijds- en groepsgenoten?
  • Behaalt een leerling gestelde tussen- en einddoelen?
  • Hoe scoort een groep ten opzichte van het landelijk gemiddelde?
  • Kwaliteit op schoolniveau: hoe verloopt de ontwikkeling bij verschillende leergebieden en in verschillende groepen? Effectief sturen op onderwijskwaliteit!
Zeker van een passende toets voor iedere leerling!
mbo docenten overleg

Training & advies voor nóg krachtiger onderwijs

Hoe zet je de zml-toetsen in? Hoe werk je optimaal met de toetsen in het s(b)o, vso of pro? Is dit de juiste interpretatie, analyse, rapportage ...? Wij helpen je overzicht te krijgen en het beste inzicht uit de rapportages te halen. Investeer in je deskundigheid met onze praktijkgerichte cursussen, webinars of advies op maat. Waar helpen we jouw school mee?

Bekijk ons aanbod voor primair en speciaal onderwijs

Bekijk ons aanbod voor voortgezet speciaal onderwijs