SluitenSluiten
Uitgaveplanning

Uitgaveplanning

Voor primair en gespecialiseerd onderwijs

Uitgaveplanning

De nieuwe Leerling in beeld-toetsen staan voor je klaar! In schooljaar 2023-2024 nemen we dan ook echt afscheid van de LVS 3.0-toetsen. Het nieuwe LVS Leerling in beeld vervangt de LVS 3.0-toetsen en het Computerprogramma LOVS. Alle scholen werken dan met Leerling in beeld, en allemaal via het nieuwe Cito platform:

Roadmap
🔔  Goed om te weten: maak je nu nog gebruik van de LVS 2.0-toetsen? De resultaten van oude LVS 2.0-toetsen (zoals de 2.0-toetsen of bijvoorbeeld AVI-DMT 2009) kun je vanaf september 2022 niet meer invoeren. Ook niet in het LAS. Deze resultaten worden ook niet meegenomen naar Leerling in beeld in het Cito Platform. Je kunt oude resultaten wel terugzien in de alleen-lezen versie van CP LOVS.

Lees hier welke toetsproducten wanneer uit de handel gaan en welke niet meer in te voeren zijn per september 2022.

Vragen over de planning of genoemde producten? Neem gerust contact met ons op!
Voor wie?Beschikbaar?Vervangt
Klik hier voor het uit de handel overzicht
Leerling in beeld
(via het nieuwe Cito platform)
Groep 3 t/m 8 Najaar 2022CP LOVS*
 
CP online*
Leerling in beeld-toetsen:
- Rekenen-Wiskunde
- Taalverzorging
- Begrijpend lezen
Groep 3 t/m 8 Groep 3 t/m 5 is beschikbaar

Groep 6 t/m 8 in december 2022  
LVS 3.0-toetsen:
- Rekenen-Wiskunde
- Spelling
- Taalverzorging
- Begrijpend lezen
- Entreetoets
Leerling in beeld-doorstroomtoets (onderdeel van het nieuwe LVS Leerling in beeld)Groep 8Vanaf 2023-2024 maken leerlingen een doorstroomtoetsHuidige eindtoetsen. Met het oog op de nieuwe wet Doorstroomtoetsen PO ontwikkelen we voor Leerling in beeld een doorstroomtoets. > Lees meer
DMT/AVI

Groep 3 t/m 8

Is beschikbaar

Screeningsinstrument dyslexie*
Technisch lezen*
Digitale geletterdheidGroep 7 en 8 Nog niet bekendNieuw!
Groeimeter SpellingGroep 3 t/m 8 Is beschikbaarNieuw!
Executieve functies &
Sociaal-emotioneel
Groep 3 t/m 8
November 2022
Viseon 2.0           
Kleuter in beeld - Compleet

Groep 1 en 2

Is beschikbaar

Taal en Rekenen voor kleuters 

Viseon en Motoriek voor kleuters
Kleuter in beeld - TaalGroep 2 en 3Is beschikbaarScreeningsinstrument beginnende geletterdheid*

Verder
Leerling in beeld
(via het nieuwe Cito platform)
Verder
Leerling in beeld-toetsen:
- Rekenen-Wiskunde
- Taalverzorging
- Begrijpend lezen
Verder
Leerling in beeld-doorstroomtoets (onderdeel van het nieuwe LVS Leerling in beeld)
Verder
Verder
Verder
Verder
Verder
Verder
* Let op: deze producten gaan niet mee naar Leerling in beeld via het nieuwe Cito platform. Zodra het Computerprogramma LOVS uit de handel is, zijn deze vaardigheden in deze vorm niet meer in te voeren. Vanaf 31 december 2023 is Computerprogramma LOVS niet meer te gebruiken. Leerling in beeld vervangt de LVS 3.0-toetsen én het Computerprogramma LOVS. Voor alle duidelijkheid: Computerprogramma LOVS gaat op de stand ‘read-only’, wat betekent dat aanpassingen of afnames niet meer mogelijk zijn, maar het wél mogelijk blijft om oude resultaten en rapporten te raadplegen.
Contact