SluitenSluiten
Uitgaveplanning

Uitgaveplanning

Voor primair en gespecialiseerd onderwijs

Uitgaveplanning

De nieuwe Leerling in beeld-toetsen staan voor je klaar! In schooljaar 2023-2024 nemen we dan ook echt afscheid van de LVS 3.0-toetsen. Het nieuwe LVS Leerling in beeld vervangt de LVS 3.0-toetsen en het Computerprogramma LOVS. Alle scholen werken dan met Leerling in beeld, en allemaal via het nieuwe Cito platform:

Roadmap
De LVS 3.0-toetsen gaan niet mee naar het Cito platform. Deze worden vervangen door Leerling in beeld-toetsen. Hieronder vind je een overzicht van wanneer je de uitgaven mag verwachten en welk product ze vervangen. 

🔔  Goed om te weten: maak je nu nog gebruik van de LVS 2.0-toetsen? De resultaten van oude LVS 2.0-toetsen (zoals de 2.0-toetsen, studievaardigheden of bijvoorbeeld AVI-DMT 2009) kun je vanaf september 2022 niet meer invoeren. Ook niet in het LAS. Deze resultaten worden ook niet meegenomen naar Leerling in beeld in het Cito Platform. Je kunt oude resultaten wel terugzien in de alleen-lezen versie van CP LOVS.

Vragen over de planning of genoemde producten? Neem gerust contact met ons op!
Voor wie?Beschikbaar?Vervangt/uit de handel (+ datum)
Leerling in beeld
(via het nieuwe Cito platform)
Groep 3 t/m 8 Najaar 2022CP LOVS*,
vanaf september 2023 niet meer te gebruiken

CP online*,
geen nieuwe licenties meer vanaf 01-08-2022
Leerling in beeld-toetsen:
- Rekenen-Wiskunde
- Taalverzorging
- Begrijpend lezen
Groep 3 t/m 5Zijn beschikbaarLVS 3.0-toetsen:
- Rekenen-Wiskunde
- Spelling
- Begrijpend lezen

Materialen/afnamen uit de handel vanaf september 2023
Leerkrachtmappen uit de handel vanaf 01-08-2022

Leerling in beeld-toetsen:
- Rekenen-Wiskunde
- Taalverzorging
- Begrijpend lezen

Groep 6 t/m 8
December 2022
Entreetoets-groep 6 en 7

LVS 3.0-toetsen:
- Rekenen-Wiskunde
- Taalverzorging & Spelling
- Begrijpend lezen

Materialen/afnamen uit de handel vanaf september 2023
Leerkrachtmappen uit de handel vanaf 01-08-2022
Boekjes uit de handel vanaf september 2023

Leerling in beeld-doorstroomtoets (onderdeel van het nieuwe LVS Leerling in beeld)Groep 8Vanaf 2023-2024 maken leerlingen een doorstroomtoetsHuidige eindtoetsen. Met het oog op de nieuwe wet Doorstroomtoetsen PO ontwikkelen we voor Leerling in beeld een doorstroomtoets. > Lees meer
DMT/AVI

Groep 3 t/m 8

Is beschikbaar

Screeningsinstrument dyslexie*
Technisch lezen*

Materialen/afname uit de handel vanaf 01-08-2023
Leerkrachtmap uit de handel vanaf 01-08-2022

Digitale geletterdheidGroep 7 en 8 Najaar 2023Studievaardigheden*
Materialen/afname uit de handel vanaf 01-08-2023
Leerkrachtmap uit de handel vanaf 01-08-2022

Groeimeter SpellingGroep 3 t/m 8 Is beschikbaarNieuw!
Executieve functies &
Sociaal-emotioneel
Groep 3 t/m 8
November 2022
Studievaardigheden*,
Materialen/afname uit de handel vanaf 01-08-2023
Leerkrachtmap uit de handel vanaf 01-08-2022


Viseon 2.0,
uit de handel vanaf 01-08-2022             
Kleuter in beeld - Compleet

Groep 1 en 2

Is beschikbaar

Taal en Rekenen voor kleuters, 
uit de handel vanaf 01-08-2022

Viseon en Motoriek voor kleuters,
uit de handel vanaf 01-08-2022
Kleuter in beeld - TaalGroep 2 en 3Is beschikbaarScreeningsinstrument beginnende geletterdheid*, 
uit de handel vanaf 01-08-2023

Verder
Leerling in beeld
(via het nieuwe Cito platform)
Verder
Leerling in beeld-toetsen:
- Rekenen-Wiskunde
- Taalverzorging
- Begrijpend lezen
Verder
Leerling in beeld-toetsen:
- Rekenen-Wiskunde
- Taalverzorging
- Begrijpend lezen

Verder
Leerling in beeld-doorstroomtoets (onderdeel van het nieuwe LVS Leerling in beeld)
Verder
Verder
Verder
Verder
Verder
Verder
* Let op: deze producten gaan niet mee naar Leerling in beeld via het nieuwe Cito platform. Zodra het Computerprogramma LOVS uit de handel is, zijn deze vaardigheden in deze vorm niet meer beschikbaar.
Contact