SluitenSluiten
beach

Kijk- en luistertoetsen Duits voor alle niveaus

Onbeperkt aan de slag met alle oefenmaterialen en schoolexamens met al je leerlingen!

Cito logo plectrumVerder
Voor vmbo, havo en vwo

Kijk- en luistertoets Duits

Neem je ook komend schooljaar nieuwe Kijk- en luistertoetsen Duits af van Cito? We bieden valide en betrouwbare schoolexamens voor leerlingen in het vmbo, havo en vwo. Zo kunnen ook jouw leerlingen laten zien wat ze kunnen op het gebied van kijk- en luistervaardigheid.

Onbeperkt oefenen

De kijk- en luistertoetsen bieden we sinds schooljaar 2019-2020 aan via online toetsplatform Woots. Afname kan zowel op papier als digitaal. Je krijgt toegang tot schoolexamens en uitgebreid oefenmateriaal, waarmee je met al jouw leerlingen zonder extra bijkomende kosten onbeperkt luistervaardigheid mag oefenen. Met Duits kun je nu ook in Woots aan de slag met de Luistervaardigheidstrainer. Daarmee doorloopt de leerling verschillende oefeningen bij één fragment. De oefeningen trainen verschillende vaardigheden.

Bestel nu licenties voor schooljaar 2022-2023. Dan mag je het hele schooljaar gebruik maken van alle (oefen)toetsen Duits in Woots. Wil je extra oefenmateriaal? Bestel dan ook licenties voor de Luistervaardigheidstrainer.
KLT 50 jaar

Cito Kijk- en luistertoetsen 50 jaar

Wist je dat we met de liefde voor taal als basis komend schooljaar al 50 jaar Cito Kijk- en luistertoetsen maken? Mede gemaakt door en voor taaldocenten in Nederland. Dit jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Van mei 2022 tot mei 2023 besteden we hier op verschillende manieren aandacht aan.

Animatie

Nieuw in schooljaar 2021-2022

Voor Duits:

 
 • bij digitale afnames gaan we over op vrije navigatie. Zo krijgen jouw leerlingen onder meer de mogelijkheid om hun antwoorden te checken en aan te passen waar nodig;
 • vanwege de positieve reacties op de korte, formatieve toetsjes, komt er voor de Luistervaardigheidstrainer komend schooljaar meer oefenmateriaal beschikbaar voor Duits, Frans en Spaans.

Waaruit bestaan Kijk- en luistertoetsen?

Voor schooljaar 2022-2023 bieden we voor € 10,95 per eindexamenleerling Duits:
 • het hele schooljaar online toegang tot voorbereidende kijk- en luistertoetsen voor alle niveaus
  (ook beschikbaar voor leerlingen die nog niet in het examenjaar zitten!)
 • toetsen van verschillende omvang, van een lesuur tot een volledig examen, met materiaal vanaf 2015
 • voor alle toetsen specifieke versies voor leerlingen met dyslexie en slechthorende leerlingen
 • naast papieren afname, ook digitale afname van de toetsen en schoolexamens voor vmbo kb/gt, havo en vwo
 • naast digitale afname voor schoolexamens vmbo bb, nu ook voorbereidende toetsen
 • streaming van video- en audiomateriaal, geen cd/dvd meer nodig
 • automatisch scoren van zowel de papieren als de digitale afname
 • binnen twee weken na afname de normering van het schoolexamen
 • de mogelijkheid om online resultaten te bekijken per leerling en klas

Zo werkt het

De toetsen bestaan uit twee delen, een video- en een audiodeel. De Kijk- en luistertoets Duits duurt ongeveer 60 minuten. De opgaven voor het vmbo zijn in het Nederlands, de opgaven op havo- en vwo-niveau zijn in het Duits. Neem de toets in één keer op de geadviseerde afnamedatum af. En plan je afname die dag in een van de eerste lesuren. Zo zorg je voor de nodige geheimhouding en krijgen je leerlingen een eerlijke kans om te laten zien wat ze kunnen. 

Ook voor cluster 1 en 2-leerlingen

In de toetsen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met speciale leerlingen. Ook zij kunnen deze toets maken. Voor het onderdeel luisteren voor vmbo bb en vmbo kb vind je een transcript van de tekst in de handleiding voor het eventueel voorlezen van de toets aan leerlingen met een auditieve beperking. Je kan de opgavenboekjes ook laten brailleren.
Lees meer over toetsen voor cluster 1
Lees meer over toetsen voor cluster 2

Extra materiaal: Luistervaardigheidstrainer 

Met het oefenmateriaal van de Kijk- en luistertoetsen kunnen jouw leerlingen online aan de slag in Woots. Daarnaast vind je nieuw oefenmateriaal voor Duits online onder de noemer ‘Luistervaardigheidstrainer’: 
 • korte, formatieve toetsjes, waarin de leerling heel gedetailleerde luisteroefeningen maakt aan de hand van één fragment
 • leerling krijgt na afloop direct feedback op antwoorden die hij/zij gegeven heeft
De Luistervaardigheidstrainer bestel je voor € 3,- per licentie. Na het bestellen kun je er meteen mee aan de slag. Door te oefenen met dit extra materiaal, op een nieuwe manier, kunnen je leerlingen meters maken en hun zelfvertrouwen vergroten. Zo zijn ze extra goed voorbereid op de schoolexamens van 2023. Lees hier de docentenhandleiding en hier de leerlingenhandleiding.
Leerlingen maken digitale toets

Daarom Kijk- en luistertoets van Cito!

 • Uniek: authentieke audio- en videofragmenten
 • Zekerheid: de vertrouwde standaard
 • Objectief: moeilijkheidsgraad bepaald door proeftoetsing
 • Gemak: automatisch scoren van zowel de papieren als de digitale afname 
Hulp nodig? We helpen je graag!