SluitenSluiten
Instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling

Instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling IQ>70

Nieuw!

Cito logo plectrumVerder

(V)SO-scholen en Cito maakten samen instrument voor Sociaal-Emotionele ontwikkeling IQ>70

Graag laten we jouw school kennismaken met het nieuwe instrument Sociaal-Emotionele ontwikkeling. Hiermee breng je de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen met een IQ vanaf 70 in het (V)SO in kaart. Samen zorgen we ervoor dat onze producten en diensten altijd aansluiten bij de belevingswereld van álle leerlingen en bij het onderwijs van vandaag én morgen. In dit geval nodigen we je graag uit voor een eerste kennismaking met dit nieuwe instrument SEO IQ>70.

Digitale vragenlijsten

Naar aanleiding van geluiden vanuit (V)SO-scholen (voormalig cluster 3 en 4) heeft het Ministerie van OCW aan Cito opdracht gegeven dit instrument te ontwikkelen. Samen met scholen en leerkrachten hebben we twee digitale vragenlijsten samengesteld: één voor de leerkracht, en één voor de leerling zelf. De ondergrens voor het IQ is 70, er is geen bovengrens. Dit instrument is ontwikkeld voor leerlingen vanaf groep 6 in het SO tot en met de eerste twee jaren van het VSO.
Handleiding instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling voor leerlingen met een IQ boven de 75

Waaruit bestaat het instrument SEO IQ >70?

Digitale leerkrachtlijst

De leerkracht vult per leerling een digitale vragenlijst in. Hiervoor heb je ongeveer 10 minuten per leerling nodig. Op basis van de ingevulde lijst, krijg je een beeld van hoe competent de leerling zich gedraagt op acht domeinen Het gaat hierbij om:
 • Aardig doen
 • Keuzes maken
 • Autonomie
 • Omgaan met gevoelens
 • Delen van ervaring met de ander
 • Opkomen voor jezelf
 • Omgaan met ruzie
 • Omgaan met je beperking

Elk domein bestaat uit 8 uitspraken. De leerkrachtlijst bestaat in totaal uit 64 uitspraken met keuzemogelijkheden: nooit/zelden, soms en vaak/altijd.

Digitale leerlinglijst

De leerlingen vullen de digitale leerlinglijst in, die jou een beeld geeft van hoe competent de leerling zich zélf voelt.
Deze lijst bestaat uit de volgende drie domeinen:
 • Jij en de anderen (Sociaal zelfbeeld)
 • School (Motivatie)
 • Samenwerken in een groep 

De leerlinglijst bestaat in totaal uit 24 uitspraken met de keuzemogelijkheden: ‘niet waar’, ‘een beetje waar’ en ‘helemaal waar’. Het instrument levert drie rapportages op. Een bij de leerkrachtlijst en een bij de leerlinglijst en een groepsrapportage. De resultaten worden in tabellen en visueel in beeld gebracht. Dit instrument is specifiek voor de genoemde doelgroep ontwikkeld en afgestemd op de schoolse situatie.

Het instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling

Met de instrumenten SEO voor leerlingen met een IQ tot 35 en met een IQ tussen 35-75 breng je de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in het (V)SO in kaart. SEO IQ>70 is een zelfstandig te gebruiken instrument. De overeenkomst met het eerdere instrumenten vergroot het gebruiksgemak voor scholen die door de ontvlechting van cluster 3 en cluster 4 te maken krijgen met leerlingen met een breder spectrum aan IQ-scores.

De drie instrumenten bevatten enige overlap. Er zijn ook duidelijke verschillen: minder geavanceerde gedragingen zijn niet opgenomen in het nieuwe instrument, en meer geavanceerde gedragingen zijn toegevoegd. Ook is een aantal domeinen toegevoegd, zoals Samenwerken en Motivatie om te leren. Dit voldoet aan de vraag vanuit de SO-scholen om het instrument ook in te kunnen zetten bij het vaststellen van een uitstroomperspectief.

Snel aan de slag met het instrument

Vraag het gratis instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling per mail aan via klantenservice@cito.nl. Hou de volgende gegevens paraat: 
 • casnummer en brincode
 • contactpersoon en mailadres
 • adresgegevens van jouw school
Wij zorgen ervoor dat je dan zo snel mogelijk via Cito Portal kunt beginnen met het in kaart brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw leerlingen. 

Meer weten?

Vragen zijn altijd welkom. Bel onze klantenservice gerust via (026) 352 11 11 of mail naar klantenservice@cito.nl.
Meer informatie over het instrument SEO voor zml