SluitenSluiten
beach

Leren leren voor vso 

Hulpmiddel dat je helpt in het ontwikkelen van leren leren

Cito logo plectrumVerder
Voor voortgezet speciaal onderwijs

Leren leren VSO Dagbesteding en VSO Arbeid

Hebben jouw leerlingen moeite om geleerde vaardigheden toe te passen in andere situaties dan zij gewend zijn? Voorbereiden en plannen, reflecteren en evalueren zijn voorbeelden van technieken die leerlingen moeten ontwikkelen. Met het pakket ‘Leren leren’ kun je de leerling helpen dit soort vaardigheden beter onder de knie te krijgen. Door een praktische opdracht af te nemen en tijdens de afname leergesprekken te voeren, stel je vast hoe goed de leerling deze vaardigheden beheerst en krijg je zicht op wat hij of zij nodig heeft voor het verder ontwikkelen ervan.
Laptop
Jongen uit voortgezet speciaal onderwijs

Daarom Leren leren van Cito

Beoordelen van vaardigheden:

  • zelfstandig werken
  • om hulp vragen
  • reflecteren op eigen werk

Met de resultaten: 

  • kun je de ontwikkeling van een leerling volgen
  • heb je input voor het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief van een leerling

Zo werkt het

Anders dan bij de toetsen van het volgsysteem, mag je als docent bij de opdrachten van Leren leren wél helpen. Op het beoordelingsformulier noteer je de algemene vaardigheden van de leerling. Ook registreer je hoeveel hulp je de leerling moest geven.

Voorbeeldopdracht

Leren leren voorbeeldopdracht voor vso 

De opdrachten zijn opgezet volgens het beginsel van dynamisch toetsen waarbij onderwijzen, leren en toetsen geïntegreerd zijn. Met het uitvoeren van de praktische opdracht door je leerling krijg je een goede indicatie van het ontwikkelingsniveau en de hulp die een leerling nog nodig heeft. Je mag daarbij best hints geven, extra uitleg geven of iets voordoen. Omdat niet alle vso-leerlingen hetzelfde zijn, zijn er van elke opdracht drie varianten: een makkelijke A-variant en een in moeilijkheid oplopende B- en C-variant.

Nieuwsgierig naar dit instrument? Ga naar Cito Portal

Onderdelen Leren leren

  • Praktische opdrachten met beoordelingsformulieren
  • Rapportagemodule

Gebruiksvriendelijk  

  • Handige instructies
  • Heldere uitkomsten
Hulp nodig? We helpen je graag!