SluitenSluiten
beach

Audits

mbo | Advies

Cito logo plectrumVerder
Voor mbo

Audits

Je onderstreept het belang van kwalitatief goede examens. Daarom werk je continu en systematisch aan het proces van examinering binnen je instelling. Hiermee werk je voortdurend aan verbetering en borging van kwaliteit én daar heb je de handen vol aan. Een interne of externe audit helpt de stand van zaken in het proces van toetsing en examinering op een betrouwbare wijze inzichtelijk te maken. Én biedt aanknopingspunten voor verbetering. Steeds meer onderwijsinstellingen zien hier de toegevoegde waarde van.

Wat gaan we doen?

Een audit geeft je zicht op de stand van zaken van het proces van toetsing en examinering in jouw instelling. Bovendien bieden de resultaten van een audit je goede aanknopingspunten voor verbetering. 'Voldoen aan de standaarden' is natuurlijk geen doel op zich. Je wilt permanent en systematisch werken aan kwaliteitsverbetering en -bewaking van examenprocessen. Daarom is een audit bij veel mbo-instellingen al een vast onderdeel van het kwaliteitszorgbeleid.
Het resultaat

Na de audit

  • Heb je goed inzicht in de kwaliteitszorg voor toetsing en examinering
  • Beschik je over aanknopingspunten om het examenproces te verbeteren
  • Ben je optimaal voorbereid op een bezoek van de Onderwijsinspectie
"De Centrale examencommissie van Helicon Opleidingen dankt Cito voor haar goede werk! Men denkt mee, is professioneel, zeer klantvriendelijk en correct in afhandeling van vragen of opdrachten. Een prima partner om mee samen te werken."
Ludo Hodzelmans
Voorzitter Centrale Examencommissie Helicon Opleidingen
Kies wat bij je past

Hoe ziet de audit eruit

Externe audit uitvoeren

Bij een externe audit voeren 2 auditoren van Cito zelfstandig het onderzoek uit. Dit onderzoek bestaat uit een product- en een procesaudit. Hiervoor gebruiken we de kwaliteitsstandaarden van de Inspectie van Onderwijs.

Je ontvangt van ons, op basis van analyses en conclusies, een heldere rapportage met feedback en aanbevelingen.  

Interne audit begeleiden

Wil je een breder draagvlak voor kwaliteitszorg creëren binnen de organisatie? Kies dan voor een interne audit. Je eigen medewerkers voeren de audit uit, waarbij ze door Cito ondersteund worden.
Onze meerwaarde? Onze objectiviteit, de ruime ervaring en deskundigheid én wij kunnen optreden als intermediair bij zaken die intern gevoelig liggen. Ook kunnen wij beoordelingsinstrumenten voor de audit uitleggen en indien gewenst inzetten. Bij een interne audit heeft de expert van Cito een adviserende rol. 
"Een audit geeft zicht op de stand van zaken van het proces van toetsing en examinering. Ook geeft het aanknopingspunten voor verbetering. Wij helpen je graag bij het begeleiden, organiseren en uitvoeren van een audit."

Fijn om te weten: Cito is dé expert in examinering

  • Al 50 jaar nationaal marktleider op het gebied van beoordeling en toetsconstructie
  • Internationaal toonaangevend psychometrisch instituut
  • Wereldwijd erkend en behorend tot de top 5 van testing and assessment companies
  • Gespecialiseerd aanbod toetsen en examens voor het onderwijs en het bedrijfsleven
  • Deskundige en ervaren trainers