SluitenSluiten
training

Het profiel van een toetsdeskundige

mbo | Trainingen

Cito logo plectrumVerder
Training voor medewerkers in het mbo

Het profiel van een toetsdeskundige

Als toetsdeskundige heb je een brede kijk op toetsing en examinering. Je beschikt na de training over kennis die je breed kunt inzetten. En die vooral toepasbaar is in jouw examenorganisatie met praktische adviezen en opbouwende feedback aan collega’s. Ook ben je dan sterk in het ondersteunen bij de ontwikkeling van beleid op het gebied van toetsing en examinering.
Training toetsdeskundige

Onmisbare schakel in de examenorganisatie

  • Je kijkt als toetsdeskundige met een deskundige blik naar het examenplan.
  • Je ondersteunt betrokkenen bij het uitvoeren van alle stappen van de toetscyclus.
  • Je bent op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van toetsing en examinering.
  • Je ondersteunt de implementatie van de toetscyclus in de organisatie.

Ons aanbod

De training Toetsdeskundige is een driedaagse training met de volgende onderwerpen:
– Toetsbeleid en toetsorganisatie
– Examenplan
– Feedback geven op examens
– Formats ontwerpen voor checklists 

Ben je onervaren?

Heb je nog geen aantoonbare deskundigheid of ervaring als toetsconstructeur of toetsvaststeller? Dan raden we je aan om ook de volgende onderwerpen in jouw training op te nemen:
– Construeren van kennisexamens
– Construeren van praktijkexamens
– Kalibreren en analyseren van toetsresultaten
Profiel toetsdeskundige

Na de training Toetsdeskundige in het mbo kun je:

  • vraagstukken rond het toetsprogramma analyseren
  • toetsbeleid analyseren
  • toetsbeleid implementeren
  • scholing of begeleiding verzorgen voor het uitvoeren van de toetscyclus, toetsbeleid, toetsprogramma of toetsorganisatie
  • feedback geven op toetsen
  • kwaliteitchecklists voor examens beoordelen/ontwikkelen

Toetsdeskundigen van ROC van Twente gecertificeerd door Cito

Toetsdeskundigen van ROC van Twente gecertificeerdArnhem, Hengelo 2019 – Dinsdag 9 april heeft Cito de eerste lichting toetsdeskundigen nieuwe stijl voor ROC van Twente gecertificeerd. Nieuwe stijl, want de inhoud van de training en het certificeringstraject is volledig in lijn met het nieuwe functieprofiel toetsdeskundige van de Nederlands Vereniging voor Examens (NVE). Enthousiaste deelnemers die met recht trots mogen zijn op hun behaalde certificering!

De opzet van dit traject was krachtig in haar eenvoud. Tijdens de meerdaagse Cito-training werd er stapsgewijs gewerkt aan het portfolio van de afzonderlijke deelnemers. Een van de opdrachten was het opzetten en uitvoeren van een onderzoek in hun eigen onderwijs- en examenpraktijk. Op deze wijze zijn theorie en praktijk optimaal met elkaar verbonden. Dit portfolio is de basis op grond waarvan deelnemers zijn beoordeeld voor hun certificering.

Een goede organisatie door Roelof Hilbrands van het ROC maakte het mogelijk dat de nieuwe Toetsdeskundigen ook de resultaten van hun onderzoeken konden presenteren aan hun eigen managementteam. Dit werkt erg goed voor de implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek in de organisatie. De onderzoeken varieerden tussen psychometrische analyses van ingekochte examens en aanbevelingen over de examinering van keuzedelen tot de borging van de kwaliteit van praktijkbeoordelingen. Dit leverde onder andere eye-openers zoals de relatieve onbekendheid met examenreglementen in onderwijsteams, wisselende ideeën over hoe te handelen bij fraude en de communicatie tussen examencommissies en de docententeams.

Tijdens de training is uitvoerig ingegaan op de kwaliteitseisen en de wet- en regelgeving die gelden voor examinering in het mbo. Deze kennis wordt vervolgens toegepast op het examenbeleid (handboek examinering) en examenprogramma van het ROC. Daarnaast geeft de training voldoende handvatten mee om collega’s te kunnen helpen bij alle facetten van toetsing en examinering in de meest brede zin van het woord.

Sanne Mijnders, één van de gecertificeerde toetsdeskundigen gaf een mooi compliment aan haar werkgever en aan Cito met haar reactie: ‘We hebben hier zeker veel geleerd. Het was oprecht interessant en toepasbaar in de praktijk’.