SluitenSluiten
leerlingen aan het werk

Actuele thema's

Impact van corona

Impact van corona in het onderwijs

De coronacrisis had nogal wat gevolgen voor het onderwijs. Scholen gingen op slot, leerlingen kreeg les op afstand en werkten thuis. De een onder betere omstandigheden en met meer hulp dan de ander. Welke gevolgen had (en heeft) de crisis op de ontwikkeling van leerlingen? Op het werk van docenten? Bij Stichting Cito stonden (en staan) we het onderwijs in deze periode vanuit onze expertise en onze specifieke invalshoek zo goed mogelijk bij. Met onderzoek, met nieuwe instrumenten en met het delen van tips. 

Regelmatig onderzoek naar de effecten van schoolsluitingen en afstandsonderwijs in coronatijd

We hebben de afgelopen periode regelmatig onderzoek gedaan naar de impact van schoolsluitingen, afstandsonderwijs en andere coronamaatregelen op leerlingen en hun ontwikkeling. We doen dat voor het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs.

De onderzoeksresultaten delen we met het onderwijs en hier op onze website.

Onderzoek brugklassers voor Staat van het Onderwijs

"Kunnen we verwachten dat deze leerlingen scoren op een pre-coronaniveau?"
geel
Uit ons onderzoeksrapport voor de Staat van het Onderwijs

Onderzoek corona en vo-leerlingen onderbouw

"Globaal gezien vonden we in het vmbo en havo vaker (dat wil zeggen, bij meer domeinen of leerjaren) indicaties van corona-gerelateerde leerachterstanden dan in het vwo."
geel
Uit ons onderzoeksrapport voor OCW

Onderzoek leergroei PO na tweede lockdown

"Leerlingen in groep 4 t/m 7 zijn voor rekenen over het algemeen weer terug op het niveau van vóór de lockdown(s). De vraag is ten koste van welk onderwijsaanbod dit herstel plaatsvond."
groen
Uit ons onderzoeksrapport

Onderzoek kernvaardigheden vo

In opdracht van het ministerie van OCW brachten we eind april 2021 de effecten van de schoolsluitingen in beeld voor vwo-, havo- en vmbo-leerlingen in het 1e, 2e en 3e jaar. We keken daarbij naar leergroei op individueel niveau en onderzochten de beheersing van vijf kernvaardigheden: Nederlands en Engels leesvaardigheid en woordenschat, en Rekenen-Wiskunde. Onze onderzoeksdata waren afkomstig uit het Cito leerlingvolgysteem voor het voortgezet onderwijs. 

Onderzoek brugklassers in coronatijd

"Brugklassers hadden het zwaar in coronatijd. Groep 8-leerlingen die in 2020 de overstap maakten naar het vo, stroomden in op een lager niveau en scoorden lager op toetsen voor Nederlands en rekenen-wiskunde."
groen
Uit ons onderzoeksrapport

Onderzoek: effecten afstandsonderwijs PO 

"Dat zo’n periode van thuisonderwijs gevolgen heeft, is logisch. Het zou toch raar zijn als leerlingen gewoon in hetzelfde tempo waren doorgegroeid?"
geel
Kimberley Lek
Onderzoeker

Onderzoek: Toetsen op Maat

“Voor mij is dat het mooiste van dit project. Dat we iets waardevols bieden aan scholen en tegelijkertijd data kunnen verzamelen voor onderzoek."
teal
Renske Kuijpers
Onderzoeker (in: CitoLab-werkprogramma 2021)

Tips voor schoolexamens op afstand

“De antwoorden die we individuele docenten gaven, zetten we om naar bruikbare informatie voor het hele onderwijsveld."
groen
Uit het CitoLab-werkprogramma 2021