SluitenSluiten
studenten aan het werk

Actuele thema's

Kansengelijkheid

Kansengelijkheid: hét thema van de coronacrisis

In 2020 werd kansengelijkheid hét grote onderwijsvraagstuk in de coronacrisis. Want: zorgden de crisis en onderwijs op afstand nu wel of niet voor leerachterstanden bij - bepaalde groepen - leerlingen? Natuurlijk pakten we bij Cito het thema op vanuit onze specifieke rol. We analyseerden toetsresultaten, keken naar nieuwe manieren van data-interpretatie en leverden instrumenten om - eventuele - achterstanden in kaart te brengen. Tegelijkertijd deden we onderzoek naar definiëring en afbakening. Want wat betekenen gelijke kansen in het onderwijs eigenlijk? 

Wat een kans!

Cito-podcast over gelijke kansen
Gelijke kansen. Het is een belangrijk thema voor het onderwijs én voor Cito. Maar welke factoren spelen bij kansengelijkheid een rol? Welke zijn te beïnvloeden? En hoe dan? Welke rol speelt toetsing? En wat kunnen we morgen, in de klas, al anders gaan doen? In een speciale podcastserie nemen we verschillende perspectieven van kansengelijkheid onder de loep. Elke aflevering gaan twee gasten (één vanuit de onderwijspraktijk en één vanuit de theorie) met elkaar in gesprek. Luister hier of via je favoriete podcastapp, zoals Spotify, Podcast Addict of Apple Podcast

Jongerenraad Gelijke Kansen Alliantie

Wat betekent kansengelijkheid voor jongeren? We spraken erover met de Jongerenraad van de Gelijke Kansen Alliantie. In iedere editie van Wat een kans! komt een van de leden aan het woord.

#1: Cagri - Werk van de Jongerenraad
#2: Pleun - Studiekeuze einde VO
#3: Fernon - Programma coaching ouders
#4: Alihan - Mijn droom CV
#5: Soukaina - Studiekeuze VO
#6: Ivy - Programma coaching ouders
"We hebben het steeds maar over een overgang, maar eigenlijk wil ik een doorgaande lijn. Van groep 8 ga je gewoon naar groep 9".
groen
Anko van Hoepen (PO-Raad) in Wat een kans!
"Je moet samen een professionele standaard neerzetten die het minimum is wat scholen moeten bieden".
geel
Carola Peters (bs Het Mozaïek) in Wat een kans!

Onderzoek: kwaliteit van docentadviezen

"Een docent blijkt in het advies bewust of onbewust de sociaal-economische status van een leerling mee te wegen."
geel
Kimberley Lek
Wetenschappelijk onderzoeker
“Kansengelijkheid is juist ook de kans om te kunnen worden wat je wilt. De kans om je potentieel te benutten, zelfs als de wereld buiten school je tegen lijkt te werken.”
groen
Saskia Wools
directeur CitoLab (in: CitoLab-werkprogramma 2021)

Onze missie, onze waarde

“Juist in periodes van thuis-onderwijs bleek hoezeer de thuissituaties van leerlingen een stempel drukken op hun leerontwikkeling. Het stelde ook Cito voor nieuwe vragen, want werken aan kansengelijkheid zit – zoals we altijd zeggen – in ons DNA.”
teal
Anneke Blok
Voorzitter Raad van Bestuur Cito (in: CitoLab-werkprogramma 2021)