SluitenSluiten
studenten aan het werk

Actuele thema's

Kansengelijkheid

Kansengelijkheid: hét thema van de coronacrisis

In 2020 werd kansengelijkheid hét grote onderwijsvraagstuk in de coronacrisis. Want: zorgden de crisis en onderwijs op afstand nu wel of niet voor leerachterstanden bij - bepaalde groepen - leerlingen? Natuurlijk pakten we bij Cito het thema op vanuit onze specifieke rol. We analyseerden toetsresultaten, keken naar nieuwe manieren van data-interpretatie en leverden instrumenten om - eventuele - achterstanden in kaart te brengen. Tegelijkertijd deden we onderzoek naar definiëring en afbakening. Want wat betekenen gelijke kansen in het onderwijs eigenlijk? 

Wat een kans!

Cito-podcast over gelijke kansen
Gelijke kansen. Het is een belangrijk thema voor het onderwijs én voor Cito. Maar welke factoren spelen bij kansengelijkheid een rol? Welke zijn te beïnvloeden? En hoe dan? Welke rol speelt toetsing? En wat kunnen we morgen, in de klas, al anders gaan doen? In een speciale podcastserie nemen we verschillende perspectieven van kansengelijkheid onder de loep. Elke aflevering gaan twee gasten (één vanuit de onderwijspraktijk en één vanuit de theorie) met elkaar in gesprek. Luister hier of via je favoriete podcastapp, zoals Spotify, Podcast Addict of Apple Podcast

Jongerenraad Gelijke Kansen Alliantie

Wat betekent kansengelijkheid voor jongeren? We spraken erover met de Jongerenraad van de Gelijke Kansen Alliantie. In iedere editie van Wat een kans! komt een van de leden aan het woord.

#1: Cagri - Werk van de Jongerenraad
#2: Pleun - Studiekeuze einde VO
#3: Fernon - Programma coaching ouders
#4: Alihan - Mijn droom CV
#5: Soukaina - Studiekeuze VO
#6: Ivy - Programma coaching ouders
"We hebben het steeds maar over een overgang, maar eigenlijk wil ik een doorgaande lijn. Van groep 8 ga je gewoon naar groep 9".
Anko van Hoepen (PO-Raad) in Wat een kans!
"Je moet samen een professionele standaard neerzetten die het minimum is wat scholen moeten bieden".
Carola Peters (bs Het Mozaïek) in Wat een kans!

Kansengelijkheid. 12 tips die werken

Wat kun je morgen in de klas al anders doen om het verschil te maken? We vroegen het aan de leraren en wetenschappers in onze podcastserie Wat een kans!. De 12 tips staan nu in deze flyer. Laat je inspireren! 
Afbeelding flyer Kansengelijkheid 12 tips die werken

Onderzoek: kwaliteit van docentadviezen

In 2019 verscheen het proefschrift van Kimberley Lek waarin de kwaliteit van het toetsadvies (voortvloeiend uit de centrale eindtoets) werd vergeleken met die van het docentadvies. Het onderzoek koppelde het opleidingsniveau uit beide adviezen aan het schooltype waar een leerling uiteindelijk terechtkwam en succesvol bleef. De resultaten waren genuanceerd, en gaven credits aan beide typen advies. Zo bleek de eindtoets een betere voorspeller voor succes op havo/vwo, terwijl de docent een beter advies gaf voor vmbo-leerlingen. Naar de pagina over het onderzoek.
"Een docent blijkt in het advies bewust of onbewust de sociaal-economische status van een leerling mee te wegen."
Kimberley Lek
Wetenschappelijk onderzoeker

Begripsbepaling. Wat is kansengelijkheid?

Kansengelijkheid equity

Download onze flyer over het begrip 'kansengelijkheid' ->
“Kansengelijkheid is juist ook de kans om te kunnen worden wat je wilt. De kans om je potentieel te benutten, zelfs als de wereld buiten school je tegen lijkt te werken.”
Saskia Wools
directeur OK&I (in: OK&I werkprogramma 2021)

Onze missie, onze waarde

“Juist in periodes van thuis-onderwijs bleek hoezeer de thuissituaties van leerlingen een stempel drukken op hun leerontwikkeling. Het stelde ook Cito voor nieuwe vragen, want werken aan kansengelijkheid zit – zoals we altijd zeggen – in ons DNA.”
Anneke Blok
Voorzitter Raad van Bestuur Cito (in: OK&I werkprogramma 2021)