SluitenSluiten
leerlingen buiten

Onderzoek en innovatie

Onderwijskundig Onderzoek

Cito logo plectrumVerder

Onderwijsmeetkundig onderzoek voor in de klas 

Binnen CitoLab doen we volop toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onderwijskundig meten. Dat kan gaan om onderzoek dat we op eigen initiatief doen, als onderdeel van ons meerjarenbeleidsplan. Maar we doen ook onderzoek in opdracht van OCW, gericht op de onderwijspraktijk, en onderzoek in opdracht van derden. Al onze projecten ontstaan in de praktijk. Samen met onderwijsprofessionals en universiteiten zoeken wij iedere dag naar antwoorden op vragen als: Hoe kan technologie helpen om mogelijkheden en talenten van leerlingen in beeld te brengen? Hoe kunnen we databronnen slim vertalen in aanbevelingen over leerroutes? En welke elementen van game design zijn toepasbaar in een meetcontext? 
"Al onze onderzoeksprojecten starten bij vraagstukken uit de onderwijspraktijk. We willen praktische problemen oplossen, laten zien wat wel werkt en wat niet, en het onderwijs instrumenten leveren die evidence-based zijn."
teal
Jos Keuning
Hoofd Onderwijskundig Onderzoek
Afbeelding MJBP 2022

Kennis vergroten

We doen ons onderzoek om de kennis over onderwijskundig meten op scholen te vergroten. Dat impliceert dat al onze projecten gericht zijn op het genereren van kennis voor in de klas. Vanzelfsprekend met wetenschappelijke onderbouwing, maar ook praktisch toepasbaar. Al ons onderzoek is gericht op drie resultaatgebieden: verantwoord toetsgebruik, rijker rapporteren en vernieuwend meten.

Onderwijskundig onderzoek op drie resultaatgebieden

  • Verantwoord toetsgebruik. Samen met scholen, beleidsmakers én commerciële partijen willen we grip krijgen op verantwoord toetsgebruik. Pragmatisch en passend bij de vragen en uitdagingen van nu. We willen de vertaalslag maken naar eigentijdse toetsen.
  • Rijker rapporteren. Er zijn allerlei mogelijkheden om, meer dan nu gebruikelijk is, handelingsgericht te rapporteren. We willen nieuwe werkwijzen en statistische modellen ontwikkelen voor het omgaan met, en rapporteren over, andersoortige data.
  • Vernieuwend meten. Het onderwijs heeft voorbeelden nodig om vernieuwend te kunnen meten, zowel in vorm (authentiek of speels) als in inhoud (andere vaardigheden). We willen deze voorbeelden ontwikkelen, zodat we leren wat wél en niet werkt.