SluitenSluiten
leerlingen aan het werk

Projecten

Open leermateriaal: katalysator voor onderwijsverbetering

Cito logo plectrumVerder

Open leermateriaal: katalysator voor onderwijsverbetering

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet de komende vijf jaar 20 miljard euro in projecten die zorgen voor economische groei op de lange termijn. Samen met OCW, Kennisnet en andere onderwijsorganisaties diende CitoLab | Stichting Cito een plan in binnen het domein kennisontwikkeling. Ons doel? De kwaliteit van het onderwijs verhogen door het ontwikkelen en ontsluiten van kwalitatief goed open (digitaal) leermateriaal. Op 14 april werd bekend dat het Nationaal Groeifonds wil investeren in ons meerjarenprogramma Impuls Open Leermateriaal. We kunnen van start!
19 april 2022
groepje kinderen confetti

Goed nieuws!

Dankzij het Nationaal Groeifonds mogen we samen met maar liefst 17 samenwerkingspartners een impuls geven aan het verbeteren en benutten van open leermateriaal. Met als doel dat leraren nog beter kunnen inspelen op de behoeften en belevingswereld van hun leerlingen én op de actualiteit. 
Lees meer in:
14 april 2022
“Natuurlijk werken we mee aan de ontwikkeling van open leermateriaal! We zetten onze toetsexpertise graag in voor verdere innovatie van de onderwijspraktijk. Bijvoorbeeld door het ontsluiten van opgavencollecties of het maken van microlearnings. Ons doel is bereikt als we leraren nog meer kunnen ondersteunen bij de uitoefening van hun vak.”
geel
Anneke Blok
Oud-voorzitter Raad van Bestuur Stichting Cito

Onderzoekers CitoLab werken mee

Vanuit Stichting Cito is met name CitoLab betrokken bij het voorstel. Vanuit deze divisie wordt vooral bijgedragen aan de vijfde, overkoepelende programmalijn (Het ontwikkelen van kennis en het verhogen van kwaliteit). CitoLab doet dit door binnen het programma een aantal hoogwaardige onderzoeken uit te voeren met onderzoekpartners. Zo gaan wij onderzoek doen naar de effectiviteit van open leermaterialen en naar kwaliteitscriteria en een kwaliteitsproces. Allemaal met het doel om leraren zoveel mogelijk te versterken in hun dagelijkse lespraktijk wanneer zij werken met open leermiddelen.
leerlingen aan het werk

Onze onderzoekslijnen

  • Microlearnings. Doel: met microlearnings (korte, digitale e-learnings) leraren nog beter leren omgaan met toetsing in hun les. Centrale vraag: kunnen we dit leerproces ondersteunen met een microlearningbank?
  • Opgavemodellen. Doel: met opgavemodellen zoveel mogelijk automatisch goede (toets)opgaven ontwikkelen. Centrale vraag: kunnen we met technologie en slimme algoritmes (bijna) automatisch hoogwaardige opgaven ontwikkelen op basis van de stof in de collectie?
  • Kwaliteitskader. Doel: komen tot een kwaliteitssystematiek, zodat leraren kunnen vertrouwen op de kwaliteit open leermateriaal. Centrale vraag: kunnen we software ontwikkelen om dit kwaliteitskader te borgen, zodat leraren efficiënt en effectief kunnen werken met open leermaterialen?
12 april 2022
Afbeelding video Kennisnet Impuls open leermateriaal

Programma voor onderwijskwaliteit

Het programma Impuls Open Leermateriaal heeft een aantal doelstellingen. De belangrijkste daarvan zijn onderwijskwaliteit verbeteren, kansenongelijkheid verkleinen, talenten van leerlingen tot hun recht laten komen, en de werkdruk van leraren verlagen. Het programma zelf beoogt de kwaliteit van het funderend onderwijs te verhogen door te investeren in kwalitatief goed open (digitaal) leermateriaal, zodat leraren nog beter kunnen inspelen op de behoeften van hun leerlingen. 

Impuls programmalijnen

Afbeelding Groeifonds programmaorganisatie
Afbeelding Nationaal Groeifonds

Groeifonds en kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling gaat over kansen die er liggen om te investeren in onderwijs en het leren van vaardigheden. Het idee is dat investeren in menselijk kapitaal op termijn leidt tot economische groei. Bijvoorbeeld doordat mensen door het opdoen van kennis betere producten of diensten kunnen maken. Eén van de voorstellen binnen kennisontwikkeling is het meerjarenprogramma Impuls Open Leermateriaal.

Stichting Cito in consortium

De initiërende partijen (Ministerie van OCW en Kennisnet) van het programma Impuls Open Leermateriaal zijn het Ministerie van OCW en Kennisnet. Stichting Cito is vanaf het begin bij het programma betrokken geweest, als één van de partijen in het consortium van landelijke publieke organisaties en onderwijspartijen. Het programma moet worden uitgevoerd in de periode 2022 – 2030. In totaal vraagt het een investering van het Nationaal Groeifonds van € 77,9 miljoen.
januari 2022

Onderzoeksopzet

In de periode van november 2021 tot april 2022 maken we deel uit van de partijen die kwartier maken voor het een programma om open leermateriaal te ontwikkelen en ontsluiten. De Commissie Groeifonds beoordeelt onze inbreng in maart 2022, waarna duidelijk wordt of de subsidie wordt toegekend.

De klas van morgen

Dit CitoLab-project past bij ons innovatiethema 'De klas van morgen'