Sluiten
leerlingen buiten

Projecten

Burgerschap

Burgerschapsvorming in beeld gebracht

Burgerschap staat hoog op de onderwijsagenda. Als docent wil je leerlingen laten nadenken en uitwisselen over democratische waarden. En je wilt zien hoe leerlingen zich daarin bewegen en ontwikkelen. Maar hoe geef je dat vorm? Dit prototype nodigt leerlingen om na te denken over belangrijke thema’s en in gesprek te gaan over stellingen. Opbrengst? Een visualisatie van welke onderwerpen en stellingen leerlingen echt belangrijk vinden, én hoe ze tot die conclusie zijn gekomen.

Zo werkt het prototype voor Burgerschap

Stellingen rangschikken

In dit prototype doorloopt elke leerling een aantal stellingen. Eerst rangschikken ze die stellingen naar eigen inzicht. Daarna bespreken ze de stellingen aan de hand van prompts. Op het digiboard verschijnen vragen die aanzetten tot nadenken vanuit verschillende posities. Als alle stellingen zijn besproken, maakt de leerling zijn rangorde definitief.

Reflecteren op wrap ups

Elke leerling krijgt individueel een aantal wrap up-schermen te zien. Die bevatten de belangrijkste conclusies op basis van eerder gegeven antwoorden. Wat zegt de rangorde bijvoorbeeld over welke onderwerpen meer of minder belangrijk worden gevonden? Is de leerling van mening veranderd? Ook klassikaal is er een terugblik. Welke stelling kreeg na de groepsdiscussie bij veel leerlingen een andere plek? Welke stelling staat bij veel leerlingen op 1? Enzovoorts.
“Burgerschap gaat over democratie, openstaan voor andere meningen en je mening vormen. Hoe geven we dat goed vorm? Hoe stel je de juiste vragen en wat moet je teruggeven zodat leerlingen daarop zinvol kunnen reflecteren? Dat is hier de uitdaging.”
Marica Balk OKI team Prototypes
Marica Balk
Innovatie-medewerker, team Prototypes OK&I

Meer dan een vluchtig gesprek

De wrap-up schermen zorgen dat de tool meer wordt dan een vluchtig gesprek. En het helpt leerling om te ontdekken: waar sta ik in de samenleving, waar hecht ik waarde aan en hoe verschil ik daarin van mijn groepsgenoten? Door niet alleen de eindantwoorden maar ook de tussentijdse antwoorden te visualiseren, ondersteunen we het gesprek over het hele proces.

Individueel of in groepjes

Ons doel is om het prototype niet alleen in te zetten als bewustwordings- en discussietool, maar juist als een manier om het besluitvormingsproces van leerlingen in kaart te brengen. Als leraar kun je kiezen of je het prototype klassikaal inzet of in groepjes. Zo kun je bepalen of je zelf de regie wilt houden en beurten wilt geven, of dat je de groepsdynamiek z’n werk laat doen.
Burger ben je niet alleen


“Die feedback is juist waarom we gebruikerstesten doen. We willen zien of het überhaupt werkt."

Meer lezen? Open het interview met Michelle ten Pas (OK&I werkprogramma 2021)

"Co-creatie is inspirerend voor beide kanten én belangrijk voor de aansluiting. De docenten zijn degenen die het moeten inzetten. Zij moeten een prototype goed genoeg vinden en de toegevoegde waarde ervan zien. Over de eerste versie waren ze enthousiast: ‘Als dit klaar was, zou ik het zo willen gebruiken in de les’.”
Michelle ten Pas
R&D-specialist, team Prototypes OK&I