SluitenSluiten
kind schrijft

Projecten

Woordmars

Cito logo plectrumVerder

Woordmars: jouw wereld, jouw woordenschat 

Kinderen op het platteland groeien op met andere woorden dan kinderen in de stad.  Kinderen van muzikale ouders komen met andere woorden in aanraking dan kinderen van sportieve ouders. En kinderen in grote gezinnen leren weer andere woorden dan kinderen in eenoudergezinnen. Zo biedt elke omgeving waarin een kind opgroeit, eigen woorden. Maar waarom zou jouw persoonlijke set beter of minder zijn dan de set van een ander? Juist dat is waarom woordenschattoetsen vaak leiden tot frustratie. De toets presenteert een beperkte set woorden, en leerlingen kunnen niet laten zien welke woorden ze nu echt kennen. Woordmars doet het anders. Wij geven leerlingen een actieve rol en laten hen ook zelf woorden inbrengen in de toets! 

Het unieke van Woordmars:

  • Leerlingen krijgen een actieve rol in de samenstelling van de toets.
  • De toetswoorden sluiten aan bij de persoonlijke leefwereld van leerlingen.
  • Door zelf regie te nemen, krijgen leerlingen meer vertrouwen om de toets in te gaan.
  • Leerlingen kunnen laten zien wat ze wel weten.

Prototype met nieuwste digitale technieken

Woordmars is een prototype, waarmee CitoLab (onderdeel van Stichting Cito) het onderwijs verder innoveert. Het prototype werkt met de nieuwste digitale technieken en maakt het leren gerichter, inzichtelijker én fijner. We testen regelmatig in de klas. Doe je mee?
Afbeelding Woordmars

Ruimte voor ieders talent

Dit CitoLab-project past bij ons innovatiethema 'Ruimte voor ieders talent'

Afbeelding QR-code

Het streven van Woordmars

Geen onder- of overschatting meer

Een woordenschattoets bevraagt altijd een selectie van woorden. Welke selectie dat ook is, er worden altijd groepen leerlingen benadeeld.  Je zou maar net een toets treffen die relatief veel woorden bevat die juist niet in jouw sociale omgeving gangbaar zijn! Doordat leerlingen bij Woordmars eigen woorden kunnen inbrengen, doen we recht aan de woordenschat van ieder kind.  

Minder toetsstress

Woordmars geeft leerlingen regie over hun eigen woordenschattoets. Dat biedt meer vertrouwen om de toets in te gaan, de drempel van het onverwachte willen we hiermee wegnemen.  
Afbeelding woordmars planeten

Wat hebben jouw leerlingen in hun mars?

Wat was het eerste waar jij aan dacht bij de naam 'Woordmars'? Aan de planeet mars, aan een lange reis, aan een vaardigheid? Dat laat al precies zien hoe moeilijk woordenschat is: één woord, drie betekenissen... Ga dat maar eens leren. Het vergroten van de woordenschat is een leerweg van jaren, een lange reis. Op die reis is het van belang om af en toe te kijken hoe je leerlingen ervoor staan, te zien wat ze in hun mars hebben. Dat helpt om de leerreis gericht voort te zetten.