SluitenSluiten
leerlingen aan het werk

Projecten

Als cijfers niet werken

Cito logo plectrumVerder

Als cijfers niet werken

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Vaardigheden zoals creativiteit en communicatie worden steeds belangrijker. Het zijn vaardigheden waar je als mens meer of minder aanleg voor hebt. Goed of fout geldt hier niet, een cijfer is hier niet op zijn plaats. Maar hoe dan wel?

Onderzoeksopzet

In dit project onderzoeken we of een beoordeling via profielen uitkomst kan bieden. Want: wat heb je gedaan? Hoe heb je dat gedaan? En waarom? Eerder ontwikkelden we profielen voor empathisch handelen. In 2022 willen we weten of we ook profielen kunnen maken voor een andere belangrijke vaardigheid van de toekomst: samenwerken. Het doel is om zelfinzicht bij leerlingen te vergroten en direct de brug te slaan naar lesactiviteiten in de klas.

Vaardigheden voor een nieuwe wereld

Dit CitoLab-project past bij ons innovatiethema 'Vaardigheden voor een nieuwe wereld'