SluitenSluiten
leerlingen aan het werk

Projecten

Toetsen met hulp bij Natuur & Techniek

Cito logo plectrumVerder

Toetsen met hulp bij Natuur & Techniek

Veel toetsen in het onderwijs zijn statisch van aard. Om een gestandaardiseerde afname te realiseren, blijft de docent afzijdig en krijgen leerlingen alleen de vastgelegde procedurele aanwijzingen. Door op deze manier te toetsen, maak je duidelijk wat leerlingen wel en nog niet kunnen. Je weet alleen niet wat die leerlingen zouden kunnen met lichte of intensievere vormen van hulp. Eerder onderzochten we in het project 'Leesbegrip in Beeld' de meerwaarde van diverse hulpgradaties. We konden daar vijf leesleerprofielen vaststellen die vertellen met welke specifieke lesactiviteiten je een leerling verder kunt helpen. In 2021 doen we een vergelijkbaar onderzoek in de context van Natuur & Techniek. Het doel is om te komen tot een gedifferentieerd beeld van prestatiegroepen.

Welke hulp helpt? 

In 2020 onderzochten we de meerwaarde van verschillende hulpgradaties bij het uitvoeren van toetstaken voor Natuur & Techniek. Er bleken vier verschillende prestatiegroepen te zijn: 
 • Zelfstandige oplossers.
 • Leerlingen die de oplossing vonden met alleen lees- en proceshulp.
 • Leerlingen die voor de oplossing inhoudelijke hulp nodig hadden. 
 • Leerlingen die de oplossing ook niet vonden na inhoudelijke hulp.
In dit onderzoek karakteriseren we de verschillende prestatiegroepen aan de hand van twee onderzoekstaken. We willen duidelijk krijgen welke leerlingen welke hulp nodig hebben, en hoe die hulp vervolgens uitpakt voor de taakuitvoering.

Facts

 • Onderzoeker: dr. Erik Roelofs
 • Samenwerkingspartners: Hogeschool Arnhem/Nijmegen (drs. Dannie Wammes), Vrije Universiteit Amsterdam (prof.dr. Maartje Raaijmakers)
 • Doelgroep: leerkrachten in het basisonderwijs
 • Looptijd: 2021

Handelen op maat bij de leerling

De behoefte aan toetsvormen die formatief handelen door leerkrachten mogelijk maken, groeit. Zeker als daarbij gehandeld kan worden op maat bij de leerling.

 • Door hulp (van lichte tot zwaardere vormen) in te bouwen, houden alle leerlingen toegang tot toetstaken.
 • Daarmee wordt beter aangesloten bij waar de leerling zich op een bepaald moment bevindt in zijn of haar ontwikkeling.
 • Ook kan de overgang naar nieuwe fasen in denken en doen van de leerling rijker in beeld worden gebracht.
"Toetsen zonder enige hulpvorm sluiten bepaalde categorieën leerlingen uit, zijn frustrerend en bovendien weinig informatief."
teal
Erik Roelofs
Onderzoeker