SluitenSluiten
leerlingen met telefoon

Promotieonderzoek

Game-based assessment in de beroepspraktijk

Cito logo plectrumVerder

Game-based assessment in de beroepspraktijk

In het onderwijs zien we steeds vaker elementen uit game-design terugkomen. Bijvoorbeeld door te werken met levels, badges, of zelfs volledige simulatieomgevingen waarin avatars vrij kunnen bewegen. In dit promotieonderzoek wordt gekeken in hoeverre deze elementen ook in de beroepspraktijk kunnen bijdragen aan een plezierige toetservaring. Neem bij kandidaten bijvoorbeeld de toetsangst af, wanneer game-based assessments worden ingezet? Welke game-based elementen dragen bij aan een game-beleving, maar doen geen afbreuk aan de kwaliteit van de toets? Dit promotieonderzoek is onderdeel van een samenwerking tussen Cito, eX:plain en Universiteit Twente. 

Authentiek meten van beroepsgerichte kennis en vaardigheden

  • Binnen de beroepscertificering is er een behoefte aan nieuwe manieren om authentiek, maar ook valide en betrouwbaar, beroepsgerichte kennis en vaardigheden te examineren.
  • Serious games - games met een ander doel dan puur entertainment – lijken erg geschikt om in te spelen op deze behoefte.
  • Door substantiële technologische ontwikkelingen zijn er meer mogelijkheden om serious games duurzaam en (redelijk) kostenefficiënt in te zetten voor examinering.

Fasering onderzoek

  • In 2021 zoeken we uit wat er al geschreven is over het game-based meten van vaardigheden en formuleren we ontwerpprincipes voor een te ontwikkelen spel.
  • In 2022 testen en valideren we het eerste prototype voor game-based assessment bij mbo-studenten.

Met het onderzoek brengen we in kaart: 

  • Hoe een game-based assessment kan bijdragen aan authentieker, meer valide en betrouwbaarder examineren.
  • Welke afwegingen gemaakt moeten worden bij de ontwikkeling en implementatie.
  • Hoe er effectief gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare datastromen binnen een game-based assessment.

Dit project is een meerjarig promotieonderzoek

Innovatiethema: Vaardigheden voor een nieuwe wereld